Curriculum.nu

Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? In oktober 2019 hebben leraren en schoolleiders hun voorstellen overhandigd voor de onderwijsinhoud van morgen. De volgende stap is de vertaling naar kerndoelen en eindtermen. Informatie over het vervolgproces volgt in de komende weken op deze website.
Lees meer

Curriculum.nu in 1 minuut:

Waarom, hoe en wat?