De inhoudelijk-deskundige wetenschappers kijken naar de mate waarin de tussenproducten aansluiten bij recente vakinhoudelijke ontwikkelingen en de kern van het leergebied beslaan, naar de opbouw van de doorlopende leerlijnen en naar de wijze waarop samenhang binnen het leergebied is geborgd.

Per leergebied worden enkele inhoudelijk-deskundige wetenschappers uitgenodigd om op twee momenten in het proces op (tussentijdse) opbrengsten te reflecteren. Deze experts kijken naar de mate waarin de tussenproducten aansluiten bij recente vakinhoudelijke ontwikkelingen en de kern van het leergebied beslaan, naar de opbouw van de doorlopende leerlijnen en naar de wijze waarop samenhang binnen het leergebied is geborgd.

Ik ben senior onderzoeker bij het lectoraat Curious Minds van de Hanzehogeschool Groningen, waar ik het domein denk- en redeneervaardigheden van kinderen beheer. Ik heb in Groningen biologie gestudeerd met een specialisatie in de dierfysiologie. Al tijdens mijn studie werd mij duidelijk dat ik veel plezier beleef aan lesgeven en onderwijs, daarom ging ik daarna aan het werk als docent biologie in HAVO en VWO. Vanuit mijn interesse in het leren van leerlingen en de biologie begin ik naast mijn werk als docent met een promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. Daar promoveerde ik in 2012 op de vraag hoe we leerlingen kunnen helpen om biologische concepten te leren begrijpen en hanteren in verschillende contexten.

Na mijn promotie ging ik aan het werk als lerarenopleider werkte voor de RUG (VO) en de PABO van de Hanzehogeschool Groningen (PO). Doordat ik altijd een bijzondere interesse heb gehad voor de meerwaarde die ICT voor onderwijs  kan hebben, geef ik vanuit ons lectoraat leiding aan onze innovatiewerkplaats ICT en Didactiek. Binnen deze innovatiewerkplaats richten mijn collega’s en ik ons voornamelijk op de didactiek van digitale geletterdheid en het gebruik van adaptieve software in het primair onderwijs. Via onze Master Talentontwikkeling en Diversiteit blijf ik mij inzetten voor de ontwikkeling van docenten in PO, VO en HO. Tenslotte blijf ik mij verbonden voelen met de biologie en het biologieonderwijs als bestuurslid van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI).

Menno Wierdsma

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.