Vakinhoudelijke experts

De inhoudelijk-deskundige wetenschappers kijken naar de mate waarin de tussenproducten aansluiten bij recente vakinhoudelijke ontwikkelingen en de kern van het leergebied beslaan, naar de opbouw van de doorlopende leerlijnen en naar de wijze waarop samenhang binnen het leergebied is geborgd.

Per leergebied worden enkele inhoudelijk-deskundige wetenschappers uitgenodigd om op twee momenten in het proces op (tussentijdse) opbrengsten te reflecteren. Deze experts kijken naar de mate waarin de tussenproducten aansluiten bij recente vakinhoudelijke ontwikkelingen en de kern van het leergebied beslaan, naar de opbouw van de doorlopende leerlijnen en naar de wijze waarop samenhang binnen het leergebied is geborgd.

Image

Alessandra Corda

Ik ben sinds 2013 opleidingsmanager bij de tweedegraads lerarenopleiding Talen aan de HvA en sinds 2007 projectleider van het Expertisecentrum mvt. Het Expertisecentrum is een gezamenlijk project van het ICLON (Universiteit Leiden)

Lees meer

Alessandra Corda

Ik ben sinds 2013 opleidingsmanager bij de tweedegraads lerarenopleiding Talen aan de HvA en sinds 2007 projectleider van het Expertisecentrum mvt. Het Expertisecentrum is een gezamenlijk project van het ICLON (Universiteit Leiden) en de HvA en organiseert professionaliseringsbijeenkomsten voor eerste- en tweedegraads lerarenopleiders mvt. Ik heb artikelen gepubliceerd op het gebied van mvt-didactiek (o.a. gebruik van ict, spreekvaardigheidsdidactiek, vocabulaire), onderzoek gedaan naar het ERK en Engels in het primair onderwijs en meegewerkt aan de invoering van Chinees in het voortgezet onderwijs. Meer informatie over mij kunt u hier vinden.

Image

Anna Hotze

Ik studeerde scheikunde aan de universiteit Leiden en promoveerde in 2003 in de bioanorganische chemie en de titel van het proefschrift luidt: ‘Design of ruthenium anticancer drugs’. Na mijn promotie heb ik

Lees meer

Anna Hotze

Ik studeerde scheikunde aan de universiteit Leiden en promoveerde in 2003 in de bioanorganische chemie en de titel van het proefschrift luidt: ‘Design of ruthenium anticancer drugs’. Na mijn promotie heb ik postdoctoraal onderzoek gedaan aan diverse universiteiten en gewerkt in de farmaceutische industrie. Sinds 2013 werk ik aan hogeschool iPabo, eerst als docent-onderzoeker rekenen-wiskunde en sinds 2015 als associate lector wetenschap en technologie. In 2017 werd ik benoemd als lector en mijn onderzoeksopdracht richt zich op onderzoek naar het versterken van wetenschap en technologie in het basisonderwijs en aan de lerarenopleiding.

Onderzoek en werkzaamheden

Ik onderzoek hoe wetenschap en technologie (W&T) in het basisonderwijs steviger verankerd kan worden. Hierbij richt ik me op de verbinding van W&T met andere vakken en domeinen zoals taal, rekenen-wiskunde, ICT en kunsteducatie. Daarnaast onderzoek ik de rol van een rijke leeromgving (het Exploreon). Ook houd ik me bezig met vraagstukken omtrent het begeleiden van W &T in de klas en het volgen van leeropbrengsten. Naast onderzoek verzorg ik onderwijs in het uitstroomprofiel ‘Onderzoekend leren bij W&T en rekenen-wiskunde’ van Hogeschool iPabo en ben ik betrokken bij de post-HBO opleidingen ‘specialist W&T-onderzoekend en ontwerpend leren’ en de opleiding ‘toekomstgericht onderwijs’.

Image

Anneke Smits

Ik studeerde logopedie in Antwerpen. Daarna deed ik uitgebreide praktijkervaring op als dyslexiespecialist/logopedist en promoveerde in 2012 in de gedragswetenschappen aan de universiteit van Twente. Mijn specialisaties zijn leesonderwijs, dyslexie, onderwijsinnovatie en

Lees meer

Anneke Smits

Ik studeerde logopedie in Antwerpen. Daarna deed ik uitgebreide praktijkervaring op als dyslexiespecialist/logopedist en promoveerde in 2012 in de gedragswetenschappen aan de universiteit van Twente. Mijn specialisaties zijn leesonderwijs, dyslexie, onderwijsinnovatie en ICT. Ik werk voor hogeschool Windesheim waar ik als associate lector verbonden ben aan het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT. Samen met Erna van Koeven schrijf ik de blog www.geletterdheidenschoolsucces.blogspot.nl

Image

Arjen Wals

Ik ben hoogleraar en UNESCO Chair op het terrein van leren voor duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit en de Universiteit van Gotenburg in Zweden. Mijn expertise ligt op het ontwerpen, monitoren en

Lees meer

Arjen Wals

Ik ben hoogleraar en UNESCO Chair op het terrein van leren voor duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit en de Universiteit van Gotenburg in Zweden. Mijn expertise ligt op het ontwerpen, monitoren en evalueren van leerprocessen en leeromgevingen die burgers – van jong tot oud – actief kunnen betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken rondom bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit, afval, voedselzekerheid en energie. In mijn onderwijs en onderzoek richt ik me ook op duurzaamheidscompetenties zoals systeemdenken, het omgaan met verwarring en onzekerheid, het benutten van diversiteit, het kunnen inbeelden van alternatieve toekomstrichtingen en het overbruggen van de kloof tussen denken en doen. Ik beschouw duurzaamheid als een katalysator van onderwijsvernieuwing.

Image

Barend van Heusden

Ik ben hoogleraar Cultuur en Cognitie, in het bijzonder met betrekking tot de Kunsten, bij de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen. Aandachtsgebieden in mijn onderwijs en onderzoek zijn:

Lees meer

Barend van Heusden

Ik ben hoogleraar Cultuur en Cognitie, in het bijzonder met betrekking tot de Kunsten, bij de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen. Aandachtsgebieden in mijn onderwijs en onderzoek zijn: cultuurtheorie, cultuur en cognitie, kunst en cognitie, kunst- en cultuuronderwijs. Van 2009 tot 2014 leidde ik het project Cultuur in de Spiegel: naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Meer informatie over mijn werk is te vinden op rug.nl.

Image

Carla van Boxtel

Ik ben als hoogleraar Vakdidactiek geschiedenis werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam bij de universitaire lerarenopleiding (ILO) en de afdeling geschiedenis. Mijn onderzoek richt zich met name op het leren en onderwijzen

Lees meer

Carla van Boxtel

Ik ben als hoogleraar Vakdidactiek geschiedenis werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam bij de universitaire lerarenopleiding (ILO) en de afdeling geschiedenis. Mijn onderzoek richt zich met name op het leren en onderwijzen van geschiedenis in scholen en musea. Wat onderwijzen we en waartoe? Hoe leren leerlingen geschiedenis? Welke didactische aanpakken zijn geschikt om het historisch denken en redeneren te bevorderen? Ik begeleid diverse leraren en vakdidactici geschiedenis bij het doen van promotieonderzoek.

Daarnaast geef ik leiding aan het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. Ik coördineer op dit moment door NRO gefinancierd praktijkgericht onderzoek naar zelfgereguleerd leren in de mens- en maatschappijvakken en naar het analyseren van maatschappelijke vraagstukken in het vak Maatschappijwetenschappen. Ik heb aan de Universiteit Utrecht een doctoraal Geschiedenis en een doctoraal Onderwijskunde afgerond en ben gepromoveerd in de Onderwijskunde.

Image

Chris Holman

Ik werk vanaf 1980 in het onderwijs.  Van 2010 tot 2017 coördineerde ik burgerschapsprojecten bij Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. In deze projecten wordt kunst en cultuur ingezet om burgerschapscompetenties te ontwikkelen bij studenten.

Lees meer

Chris Holman

Ik werk vanaf 1980 in het onderwijs.  Van 2010 tot 2017 coördineerde ik burgerschapsprojecten bij Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. In deze projecten wordt kunst en cultuur ingezet om burgerschapscompetenties te ontwikkelen bij studenten. In december 2016 werd ik de eerste practor Burgerschap van Nederland.  In mijn practorale rede hield ik een betoog over de waarde van pedagogie in het onderwijs. In mijn kernprincipes staan liefde en plezier centraal, en is het van belang om de balans te vinden tussen talent, veiligheid en uitdaging. In augustus 2017 ben ik gestart met een promotietraject waarin ik op zoek gaat naar de verbanden tussen de ontwikkeling van burgerschapscompetenties van mbo-studenten en de bestaande uitvoeringspraktijk van burgerschapsonderwijs op mbo-scholen.

Image

Cock Dieleman

Ik ben als universitair docent theaterwetenschap werkzaam bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Ik publiceer met enige regelmaat over theatereducatie en jeugdtheater. In de bachelor theaterwetenschap en de masters

Lees meer

Cock Dieleman

Ik ben als universitair docent theaterwetenschap werkzaam bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Ik publiceer met enige regelmaat over theatereducatie en jeugdtheater. In de bachelor theaterwetenschap en de masters theatre studies en dramaturgy van de UvA verzorg ik onderwijs over dramaturgie, jeugdtheater, kunsteducatie en kwalitatieve vormen van empirisch onderzoek. Van 2014 tot 2017 was ik opleidingsdirecteur kunst- en cultuurwetenschappen. Sinds 2017 ben ik facultair matchmaker kennisdeling.

fotograaf: Bob Bronshoff

Image

Dorien Doornebos-Klarenbeek

Ik ben werkzaam op de Fontys Hogeschool Tilburg. Daar werk ik sinds 12 jaar als lerarenopleider economie op zowel de bachelor- als masterlerarenopleiding. Hier verzorg ik o.a. de module vakoverstijgend ontwerpen. Van

Lees meer

Dorien Doornebos-Klarenbeek

Ik ben werkzaam op de Fontys Hogeschool Tilburg. Daar werk ik sinds 12 jaar als lerarenopleider economie op zowel de bachelor- als masterlerarenopleiding. Hier verzorg ik o.a. de module vakoverstijgend ontwerpen. Van ousher ben ik docent economie en geschiedenis en heb ik o.a. meegewerkt aan de commissie Teulings I & II.

Image

Edwin van Meerkerk

Ik ben universitair hoofddocent cultuureducatie en cultuurbeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en onderwijsdirecteur van de Faculteit der Letteren aldaar. Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op kunst en cultuur in het reguliere

Lees meer

Edwin van Meerkerk

Ik ben universitair hoofddocent cultuureducatie en cultuurbeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en onderwijsdirecteur van de Faculteit der Letteren aldaar. Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op kunst en cultuur in het reguliere onderwijs, de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en het beleid ten aanzien van cultuur(educatie). Ik ben als onderzoeker sinds 2013 betrokken bij het programma Cultuureducatie met kwaliteit.

Ellen Klatter

Ellen Klatter is lector Versterking Beroepsonderwijs en lector Studiesucces aan de Hogeschool Rotterdam.

Lees meer
Image

Emiel Heijnen

Ik ben werkzaam aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten als lector Kunsteducatie en senior docent. Samen met co-lector Melissa Bremmer en deelnemers aan onze onderzoeksgroep bestuderen wij kunsteducatieve processen in relatie

Lees meer

Emiel Heijnen

Ik ben werkzaam aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten als lector Kunsteducatie en senior docent. Samen met co-lector Melissa Bremmer en deelnemers aan onze onderzoeksgroep bestuderen wij kunsteducatieve processen in relatie tot de thema’s curriculum ontwikkeling, interdisciplinariteit en sociaal engagement. Mijn expertise en interesses liggen op het vlak van authentieke kunsteducatie, vakkenintegratie, media-educatie en populaire cultuur.

Erik Barendsen

Erik Barendsen is hoogleraar vakdidactiek informatica aan de Radboud Universiteit.

Lees meer
Image

Folkert Kuiken

Ik ben werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam als bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid. Ik ben tevens wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) van

Lees meer

Folkert Kuiken

Ik ben werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam als bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid. Ik ben tevens wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) van diezelfde universiteit. Ik ben (mede)auteur van diverse leergangen en handboeken op het gebied van (tweede)taalverwerving.

Frank Jacobs

Frank Jacobs is associate professor aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer
Image

Hanneke Tuithof

Ik ben tien jaar geschiedenisdocent in Utrecht en Zeist geweest en werd in 1996 vakdidacticus geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Daar leid ik eerstegraads docenten in de gammavakken op en geef ik

Lees meer

Hanneke Tuithof

Ik ben tien jaar geschiedenisdocent in Utrecht en Zeist geweest en werd in 1996 vakdidacticus geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Daar leid ik eerstegraads docenten in de gammavakken op en geef ik nascholing aan geschiedenisdocenten. Van 2010 tot 2017 was ik eveneens vakdidacticus voor het tweedegraads gebied aan de Hogeschool Utrecht. Na mijn promotie in juni 2017 ben ik naast vakdidacticus lector in de didactiek van de gammavakken bij Fontys geworden. Mijn onderzoek gaat over de ontwikkeling van vakdidactische kennis bij (geschiedenis)docenten en de mogelijkheden voor samenwerking tussen de gammavakken. Verder ben ik actief bij de Vereniging van docenten Geschiedenis in Nederland, lid van de jury beste geschiedenisleraar en voorzitter van de syllabuscie voor examen geschiedenis havo/vwo.

Image

Harrie Eijkelhof

Mijn belangstelling voor het onderwijs is ontstaan tijdens mijn studie natuurkunde in Leiden. Ik heb zeven jaar voor de klas gestaan, voor de helft in Zambia. Na terugkeer in Nederland ben ik

Lees meer

Harrie Eijkelhof

Mijn belangstelling voor het onderwijs is ontstaan tijdens mijn studie natuurkunde in Leiden. Ik heb zeven jaar voor de klas gestaan, voor de helft in Zambia. Na terugkeer in Nederland ben ik betrokken geraakt bij het curriculumproject van de VU Natuurkunde in de Samenleving. Vanaf 1981 heb ik aan de Universiteit Utrecht mijn curriculumwerk voortgezet in de projecten PLON, ANW, Nieuwe Natuurkunde en NLT. Verder ben ik actief geweest in het project Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw VO. Internationaal heb ik meegewerkt aan lokale projecten in Botswana, Tanzania, Ghana, Israël, Portugal en Engeland, en aan multinationale zoals Science across Europe en PISA.

Mijn promotieonderzoek had betrekking op denkbeelden van leerlingen over ioniserende straling en op het identificeren van curriculuminhouden om leerlingen beter zicht te geven op risico’s van straling. Als hoogleraar heb ik vooral onderzoeken begeleid waarin lessen zijn ontwikkeld op basis van nieuwe vakdidactische inzichten.

Als emeritus volg ik de ontwikkeling van vakdidactiek op de voet. Ik probeer onderzoek van docenten te stimuleren, en bij te dragen aan actuele curriculumvernieuwing in het licht van nieuwe inzichten uit vakinhoudelijk en vakdidactisch onderzoek. Daarin werk ik graag samen met docenten.

Hessel Nieuwelink

Hessel Nieuwelink is Lector Burgerschapsonderwijs bij de Hogeschool van Amsterdam.

Lees meer
Image

Jan IJzermans

Ik heb een achtergrond als wiskundige en muziekantropoloog. Ik stond aan de basis van de opleiding Muziektechnologie en was jaren directeur van de faculteit Kunst, Media & Technologie. In dezelfde periode was

Lees meer

Jan IJzermans

Ik heb een achtergrond als wiskundige en muziekantropoloog. Ik stond aan de basis van de opleiding Muziektechnologie en was jaren directeur van de faculteit Kunst, Media & Technologie. In dezelfde periode was ik ook lector Muziekontwerp. Op dit moment ben ik lector Research in Creative Practices. Mijn lectoraat richt zich op maakprocessen in de kunsten en het ontwerpen en met name op de manieren waarop kunstenaars en ontwerpers daar met elkaar onderzoek naar kunnen doen. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Image

Jan Karel Lenstra

Ik was hoogleraar optimalisering in Tilburg, Rotterdam, Eindhoven en Atlanta en directeur van het Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam. Ik was nauw betrokken bij diverse KNAW-adviezen en visiedocumenten. Daarnaast ben ik hoofdredacteur

Lees meer

Jan Karel Lenstra

Ik was hoogleraar optimalisering in Tilburg, Rotterdam, Eindhoven en Atlanta en directeur van het Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam. Ik was nauw betrokken bij diverse KNAW-adviezen en visiedocumenten. Daarnaast ben ik hoofdredacteur van Operations Research Letters en voorzitter van de PWN-commissie Onderwijs.

Image

Joke Voogt

Ik ben bijzonder hoogleraar ICT en Curriculum aan de Universiteit van Amsterdam en lector Onderwijsinnovatie en ICT aan Hogeschool Windesheim. Sinds 1984 doe ik onderzoek naar ICT in het curriculum. Ik richt

Lees meer

Joke Voogt

Ik ben bijzonder hoogleraar ICT en Curriculum aan de Universiteit van Amsterdam en lector Onderwijsinnovatie en ICT aan Hogeschool Windesheim. Sinds 1984 doe ik onderzoek naar ICT in het curriculum. Ik richt me in mijn onderzoek zowel op ICT als een doel van onderwijs (zoals digitale geletterdheid) en ICT als een middel om leren en onderwijzen te verrijken. Bij voorkeur doe ik onderzoek in nauwe samenwerking met de onderwijspraktijk. Immers die praktijk, en met name de leraar (-in-opleiding), is cruciaal voor een betekenisvolle inzet van ICT in het onderwijs. Ik publiceer over mijn onderzoek in internationale wetenschappelijke tijdschriften en ben co-editor van het (Second) International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. In internationaal verband ben ik voorzitter van de EDUsummIT, waarin onderzoekers, beleidsmakers en professionals elke twee jaar samen komen om actief aan de slag gaan rondom thema’s die te maken hebben met ICT en onderwijs.

Image

Jurriaan Steen

Naast mijn baan als opleidingsdocent op de pabo in Ede ben ik sinds augustus 2018 aangesteld als practor van het practoraat Rekenen. Tevens ben ik werkzaam bij het Steunpunt taal en rekenen

Lees meer

Jurriaan Steen

Naast mijn baan als opleidingsdocent op de pabo in Ede ben ik sinds augustus 2018 aangesteld als practor van het practoraat Rekenen. Tevens ben ik werkzaam bij het Steunpunt taal en rekenen mbo als coördinator van het netwerk rekenen. Met mijn lerarenopleiding voor basisonderwijs, wiskunde en natuurkunde en weer later Onderwijskunde aan de UU heb ik in allerlei vormen van onderwijs les gegeven.

Kristine de Martelaer

Kristine de Martelaer is hoogleraar Pedagogiek en onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer
Image

Lieke Meijs

Ik ben vakdidacticus maatschappijleer/MAW en beleidsmedewerker aan de Docentenacademie van de Radbouduniversiteit Nijmegen. Voorheen werkte ik als SLO- expert Mens en maatschappij en was ik betrokken bij de ontwikkeling van de Kennisbasis

Lees meer

Lieke Meijs

Ik ben vakdidacticus maatschappijleer/MAW en beleidsmedewerker aan de Docentenacademie van de Radbouduniversiteit Nijmegen. Voorheen werkte ik als SLO- expert Mens en maatschappij en was ik betrokken bij de ontwikkeling van de Kennisbasis Mens en maatschappij, de website ‘Leerplan in beeld’ en eerdere projecten rondom kerndoelen Mens en maatschappij in de onderbouw VO. Daarvoor was ik docent maatschappijleer op een havo/vwo-school.

Marc de Vries

Marc de Vries is professor Wetenschapseducatie aan de Technische Universiteit Delft.

Lees meer

Mari Brok

Mari Brok is afdelingsdirecteur Talenacademie bij het Koning Willem I College.

Lees meer
Image

Mark Deuze

Mark Deuze is Hoogleraar Mediastudies, in het bijzonder Journalistiek, aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor (van 2005 tot 2013) werkte hij als universitair hoofddocent bij het Department of Telecommunications van Indiana University,

Lees meer

Mark Deuze

Mark Deuze is Hoogleraar Mediastudies, in het bijzonder Journalistiek, aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor (van 2005 tot 2013) werkte hij als universitair hoofddocent bij het Department of Telecommunications van Indiana University, Verenigde Staten, en was hij in deeltijd hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden. Zijn meest recente boeken zijn Leven in Media (AUP, december 2017), Making Media (met Mirjam Prenger, AUP, januari 2019) en Beyond Journalism (met Tamara Witschge, Polity Press, zomer 2019). Mark is hiernaast zanger/bassist van de post-punk band Skinflower. Weblog: deuze.blogspot.com. E-mail: mdeuze@uva.nl.

Image

Martin Goedhart

Ik ben hoogleraar didactiek van de wiskunde en natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik heb scheikunde gestudeerd en heb gewerkt als docent scheikunde in het beroepsonderwijs. Na mijn promotie aan de Universiteit

Lees meer

Martin Goedhart

Ik ben hoogleraar didactiek van de wiskunde en natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik heb scheikunde gestudeerd en heb gewerkt als docent scheikunde in het beroepsonderwijs. Na mijn promotie aan de Universiteit Utrecht heb ik gewerkt als vakdidacticus scheikunde bij de lerarenopleiding en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2004 werk ik in Groningen als docent, onderzoeker, opleidingsdirecteur en instituutsdirecteur. Mijn onderzoeksbelangstelling gaat vooral uit naar de ontwikkeling van vaardigheden in wiskunde en natuurwetenschappelijke vakken. Ik heb verschillende bestuurlijke functies vervuld, o.a. bij de KNCV (Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging) en de Stichting Technasium.

Image

Menno Wierdsma

Ik ben senior onderzoeker bij het lectoraat Curious Minds van de Hanzehogeschool Groningen, waar ik het domein denk- en redeneervaardigheden van kinderen beheer. Ik heb in Groningen biologie gestudeerd met een specialisatie

Lees meer

Menno Wierdsma

Ik ben senior onderzoeker bij het lectoraat Curious Minds van de Hanzehogeschool Groningen, waar ik het domein denk- en redeneervaardigheden van kinderen beheer. Ik heb in Groningen biologie gestudeerd met een specialisatie in de dierfysiologie. Al tijdens mijn studie werd mij duidelijk dat ik veel plezier beleef aan lesgeven en onderwijs, daarom ging ik daarna aan het werk als docent biologie in HAVO en VWO. Vanuit mijn interesse in het leren van leerlingen en de biologie begin ik naast mijn werk als docent met een promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. Daar promoveerde ik in 2012 op de vraag hoe we leerlingen kunnen helpen om biologische concepten te leren begrijpen en hanteren in verschillende contexten.

Na mijn promotie ging ik aan het werk als lerarenopleider werkte voor de RUG (VO) en de PABO van de Hanzehogeschool Groningen (PO). Doordat ik altijd een bijzondere interesse heb gehad voor de meerwaarde die ICT voor onderwijs  kan hebben, geef ik vanuit ons lectoraat leiding aan onze innovatiewerkplaats ICT en Didactiek. Binnen deze innovatiewerkplaats richten mijn collega’s en ik ons voornamelijk op de didactiek van digitale geletterdheid en het gebruik van adaptieve software in het primair onderwijs. Via onze Master Talentontwikkeling en Diversiteit blijf ik mij inzetten voor de ontwikkeling van docenten in PO, VO en HO. Tenslotte blijf ik mij verbonden voelen met de biologie en het biologieonderwijs als bestuurslid van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI).

Image

Paul Drijvers

Ik ben hoogleraar in de didactiek van de wiskunde bij het Freudenthal Instituut van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Daarnaast ben ik lector in de didactiek van wiskunde en rekenen

Lees meer

Paul Drijvers

Ik ben hoogleraar in de didactiek van de wiskunde bij het Freudenthal Instituut van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Daarnaast ben ik lector in de didactiek van wiskunde en rekenen bij Hogeschool Utrecht. Ik was betrokken bij de curriculumherzieningen van 1999 en 2015 (wiskunde tweede fase havo-vwo) en bij een curriculumontwikkelingsproject van de Europeese scholen (2018).

Image

Paulo Moekotte

Dr. Paulo Moekotte (1959) werkt sinds 2017 als practor Mediawijsheid bij het Mediacollege Amsterdam, i.s.m. het HMC Amsterdam, MBO College West - ROC van Amsterdam en ROC TOP. Hij is daarnaast senior

Lees meer

Paulo Moekotte

Dr. Paulo Moekotte (1959) werkt sinds 2017 als practor Mediawijsheid bij het Mediacollege Amsterdam, i.s.m. het HMC Amsterdam, MBO College West - ROC van Amsterdam en ROC TOP. Hij is daarnaast senior beleidsadviseur bij het ROC van Twente. In 2016 heeft hij zijn promotieonderzoek afgerond, gericht op de vraag hoe laagopgeleide jongeren hun kansen en mogelijkheden op sociale en economische participatie kunnen vergroten door de inzet van sociale media en netwerken. Binnen het practoraat houdt hij zich bezig met de pedagogisch-didactische inzet van technologie door docenten en met de functie en het gebruik van technologie in de beroepen waarvoor het mbo opleidt. Hij begeleidt en onderzoekt o.a. de designteams van het Media College en is lid van de Wetenschappelijke Raad Mediawijsheid. Hij is lid van de Onafhankelijke Onderwijs(advies) Groep ‘OOG voor het MBO’ en de klankbordgroep kennisverspreiding van het ECBO.

Contactgegevens

P. Moekotte
Mediacollege Amsterdam
Contactweg 36, 1014 AN Amsterdam
Mail: p.moekotte@ma-web.nl
Site: https://mbomediawijs.nl

Image

Remo Mombarg

Remo is lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool, lectoraat toegepaste sportwetenschappen. Remo heeft tevens een aanstelling bij de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), afdeling Orthopedagogiek. Binnen het lectoraat

Lees meer

Remo Mombarg

Remo is lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool, lectoraat toegepaste sportwetenschappen. Remo heeft tevens een aanstelling bij de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), afdeling Orthopedagogiek. Binnen het lectoraat Sportwetenschap houdt hij zich bezig met jeugdsport en bewegingsonderwijs. Hierbij worden studenten van de afdelingen orthopedagogiek en bewegingswetenschappen van de RuG en Academie voor Lichamelijke Opvoeding  ingezet om onderzoek te doen naar effectieve (beweeg)interventies om kinderen deel te laten nemen aan de huidige en toekomstige sportmaatschappij. Hierbij wordt ook gekeken naar de relatie met overige leergebieden. In 1990 studeerde Remo af aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Daarna rondde hij zijn studie orthopedagogiek af aan de Rijksuniversiteit van Groningen (1994) en is vervolgens opgeleid tot Gezondheidszorg Psycholoog (2005). In 2007 is hij gepromoveerd aan de afdeling orthopedagogiek met als titel: ‘Hulp op Maat voor leerlingen met leerproblemen in het leerwegondersteunend onderwijs'. De onderzoeksinteresse van Remo zijn motorisch leren van kinderen met en zonder beperking, het effect van bewegingsinterventie op lichamelijke fitheid, fysieke activiteiten, sportdeelname en cognitief functioneren van kinderen in het (speciaal) onderwijs.

Image

Rick de Graaff

Rick de Graaff is hoogleraar Didactiek van de Vreemde Talen en Tweetalig Onderwijs aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar effectief vreemdetalenonderwijs, de didactiek van tweetalig onderwijs

Lees meer

Rick de Graaff

Rick de Graaff is hoogleraar Didactiek van de Vreemde Talen en Tweetalig Onderwijs aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar effectief vreemdetalenonderwijs, de didactiek van tweetalig onderwijs en vroeg vreemdetalenonderwijs en de professionele ontwikkeling van talendocenten. Hij is ook als lector Didactiek van de Vreemde Talen verbonden aan het Kenniscentrum Leren en Innoveren van de Hogeschool Utrecht. Lectoraat en leerstoel maken deel uit van een vakdidactisch samenwerkingsverband tussen de UU en de HU.

Rick de Graaff geeft onderwijs in de didactiek en curriculumontwikkeling moderne vreemde talen aan de Educatieve Master van de Graduate School of Teaching (lerarenopleiding) van de UU, en begeleidt vakdidactisch promotieonderzoek van docenten en lerarenopleiders.

Roel van Steensel

Ik ben bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit en universitair docent Onderwijswetenschappen aan de Erasmus Universiteit. Ik houd me bezig met onderzoek naar ontluikende geletterdheid, begrijpend lezen en leesmotivatie, met name

Lees meer

Roel van Steensel

Ik ben bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit en universitair docent Onderwijswetenschappen aan de Erasmus Universiteit. Ik houd me bezig met onderzoek naar ontluikende geletterdheid, begrijpend lezen en leesmotivatie, met name bij leerlingen in achterstandsposities. In mijn onderzoek kijk ik onder meer naar de rol van het onderwijs en het gezin bij de leesontwikkeling.

Image

Ronald Keijzer

Ik studeerde wiskunde en promoveerde in 2003 aan de VU op een proefschrift rond het leren van breuken. Ik ben sinds oktober 2009 lector rekenen-wiskunde en didactiek aan de Hogeschool iPabo. Ik

Lees meer

Ronald Keijzer

Ik studeerde wiskunde en promoveerde in 2003 aan de VU op een proefschrift rond het leren van breuken. Ik ben sinds oktober 2009 lector rekenen-wiskunde en didactiek aan de Hogeschool iPabo. Ik ben één van de auteurs van de TAL-boeken voor de bovenbouw van de basisschool, was projectleider van de Grote Rekendag en van het TRaP-project over taal in de reken-wiskundeles. Ik ben hoofdredacteur van Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek en geef leiding aan de onderzoeksgroep van ELWIeR. Ik heb meegewerkt aan de Kennisbasis rekenen-wiskunde voor de pabo’s, die in 2009 is opgesteld in opdracht van de HBO-raad en ik gaf leiding aan het actualiseren van de kennisbasis in 2017. Ik zat in het redactieteam van de Kennisbasistoets rekenen-wiskunde voor de pabo.

Image

Samira Bouchibti

Samira Bouchibti is directeur van de VIP Academy, trainer en gastdocent burgerschap. Verder is ze actief senior (strategisch) beleidsadviseur sociale en maatschappelijke vraagstukken en maakt ze de vertaalslag van beleid naar projecten,

Lees meer

Samira Bouchibti

Samira Bouchibti is directeur van de VIP Academy, trainer en gastdocent burgerschap. Verder is ze actief senior (strategisch) beleidsadviseur sociale en maatschappelijke vraagstukken en maakt ze de vertaalslag van beleid naar projecten, plannen en activiteiten voor het onderwijs, de (lokale) overheid, bedrijven en maatschappelijke instellingen op het gebied van:

  • Onderwijs
  • Arbeidsmarkt
  • Veiligheidsvraagstukken
  • Preventie polarisatie & radicalisering
  • Burgerschap
  • Jeugd (zorg)
  • Integratie, Participatie en Islamvraagstukken
  • Diversiteit & Inclusie (omgaan met verschil en diversiteit in de samenleving en in organisaties

Tine Béneker

Tine Béneker is hoogleraar Geografie & Onderwijs aan de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit van Utrecht.

Lees meer

Wiel Veugelers

Wiel Veugelers is hoogleraar educatie en bijzonder hoogleraar Humanistisch Vormingsonderwijs aan de Universiteit voor Humanistiek.

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.