Ontwikkelteams

Voor de volgende negen leergebieden zijn ontwikkelteams gevormd: Digitale geletterdheid, Burgerschap, Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij en Rekenen & Wiskunde. Ieder ontwikkelteam bestaat uit circa 15 leraren en schoolleiders uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs, verschillende sectoren van het voortgezet onderwijs en de bestaande disciplines. In het najaar van 2017 konden leraren en schoolleiders zich aanmelden. Bij de selectie van de ontwikkelteams is niet alleen rekening gehouden met spreiding over sectoren, maar ook regionale spreiding, verschillende ervaring en denominatie (religie).

Wat hebben de ontwikkelteams gedaan?

 • Een visie op hun leergebied opgesteld, op basis hiervan ‘grote opdrachten’ (essentie van het leergebied) geformuleerd en deze uitgewerkt in bouwstenen (kennis en vaardigheden). Voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Zij hebben aanbevelingen geformuleerd voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Tussentijds steeds hun tussenopbrengsten gepubliceerd met vragen, op basis waarvan zij in gesprek zijn gegaan tijdens conferenties en bijeenkomsten (in totaal aantal).
 • Na elke consultatieperiode alle binnengekomen feedback (totaal aantal) doorgenomen en op basis hiervan hun tussenproducten bijgesteld. 
 • Hun uiteindelijke voorstel gepresenteerd aan minister Slob (Onderwijs).

Ondersteuning ontwikkelteams

De ontwikkelteams zijn in hun opdracht ondersteund door een procesbegeleider die de ontwikkelsessies begeleidde, een inhoudelijk begeleider met kennis van curriculumontwikkeling en een inhoudelijk adviseur die per leergebied de ontwikkelscholen bezocht en zorgde voor de juiste wisselwerking tussen ontwikkelteam en ontwikkelscholen. Daarnaast hebben de ontwikkelteams hulp gehad van vakexperts, wetenschappers, vervolgopleidingen, lerarenopleidingen en vakverenigingen.

Leraar aan zet

Bekijk hier het rapport van onderzoeksbureau Regioplan over wat de deelname aan Curriculum.nu heeft opgeleverd voor de leraren, het proces en de resultaten.


 • Bewegen & Sport
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Burgerschap
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Digitale geletterdheid

  Motivatie om mee te doe aan Curriculum.nu:
  De kans om als deel te nemen in het ontwikkelteam en mee te denken over een nieuw curriculum binnen het vakgebied digitale geletterdheid zie ik als een grote kans om onze digitale leerlijn vorm te geven, samen te werken met andere collega’s en onze expertise te delen.

  Ik houd me al geruime tijd bezig met het vervaardigen en promoten van digitaal lesmateriaal samen met mijn al even enthousiaste collega Elbrich van der Bij. We vervaardigen het lesmateriaal niet alleen omdat het noodzakelijk is maar ook omdat we het erg inspirerend en uitdagend vinden om te doen.  Momenteel houden we ons bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal ter bevordering van digitale geletterdheid op CSG Liudger locatie Splitting. We onderschrijven het belang van digitale geletterdheid (van leerlingen maar ook van hun lesgevende).

  Naast het feit dat ik ervaring heb als pionier/voortrekker in het ontwikkelen van lesmateriaal, ben ik uiterst gemotiveerd om samen met het ontwikkelteam iets moois neer te zetten. Daarnaast hoop ik ook de kans te krijgen om weer nieuwe dingen te leren en nieuwe contacten te kunnen leggen.

  Wat extra informatie over mijzelf:
  Ik ben 47 jaar, moeder van drie tieners en al heel wat jaren werkzaam in het VMBO als docente Engels en aardrijkskunde.
  De laatste jaren houd ik mij samen met mijn collega Elbrich (als coördinatoren Onderwijs Innovatie en Digitalisering ) o.a bezig met het opzetten van een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid binnen onze locatie.

  Ingrid Hokojoku
 • Engels/MVT
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Kunst & Cultuur
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Mens & Maatschappij
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Mens & Natuur
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Nederlands
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Rekenen & Wiskunde
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.