Ontwikkelteams

Voor de volgende negen leergebieden zijn ontwikkelteams gevormd: Digitale geletterdheid, Burgerschap, Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij en Rekenen & Wiskunde. Ieder ontwikkelteam bestaat uit circa 15 leraren en schoolleiders uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs, verschillende sectoren van het voortgezet onderwijs en de bestaande disciplines. In het najaar van 2017 konden leraren en schoolleiders zich aanmelden. Bij de selectie van de ontwikkelteams is niet alleen rekening gehouden met spreiding over sectoren, maar ook regionale spreiding, verschillende ervaring en denominatie (religie).

Wat hebben de ontwikkelteams gedaan?

 • Een visie op hun leergebied opgesteld, op basis hiervan ‘grote opdrachten’ (essentie van het leergebied) geformuleerd en deze uitgewerkt in bouwstenen (kennis en vaardigheden). Voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Zij hebben aanbevelingen geformuleerd voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Tussentijds steeds hun tussenopbrengsten gepubliceerd met vragen, op basis waarvan zij in gesprek zijn gegaan tijdens conferenties en bijeenkomsten (in totaal aantal).
 • Na elke consultatieperiode alle binnengekomen feedback (totaal aantal) doorgenomen en op basis hiervan hun tussenproducten bijgesteld. 
 • Hun uiteindelijke voorstel gepresenteerd aan minister Slob (Onderwijs).

Ondersteuning ontwikkelteams

De ontwikkelteams zijn in hun opdracht ondersteund door een procesbegeleider die de ontwikkelsessies begeleidde, een inhoudelijk begeleider met kennis van curriculumontwikkeling en een inhoudelijk adviseur die per leergebied de ontwikkelscholen bezocht en zorgde voor de juiste wisselwerking tussen ontwikkelteam en ontwikkelscholen. Daarnaast hebben de ontwikkelteams hulp gehad van vakexperts, wetenschappers, vervolgopleidingen, lerarenopleidingen en vakverenigingen.

Leraar aan zet

Bekijk hier het rapport van onderzoeksbureau Regioplan over wat de deelname aan Curriculum.nu heeft opgeleverd voor de leraren, het proces en de resultaten.


 • Bewegen & Sport
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Burgerschap
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Digitale geletterdheid
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Engels/MVT

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Ik denk dat het belangrijk is dat mensen uit het veld meedenken en hun krachten/ervaring bundelen. Ik ben benieuwd naar wat wij met elkaar kunnen bedenken om het onderwijs in Nederland naar een nóg hoger plan te tillen en ik kijk er dan ook naar uit om in gesprek te gaan met collega’s, leerlingen en ouders om zo samen de basis te leggen voor het nieuwe curriculum!

  Wat extra informatie over mijzelf: 

  Waar veel leerlingen op de middelbare school nog niet weten wat zij willen gaan studeren, zag ik het in 3 vwo al helemaal voor me: ik word leraar! En zo geschiedde. Tijdens mijn studie Engelse Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen had ik de mogelijkheid om de predoctorale lerarenopleiding te doen. Na deze eerste echte kennismaking met het onderwijs was ik verkocht. Direct na mijn afstuderen ben ik de postdoctorale lerarenopleiding gaan volgen en in 2002 gestart als fulltime eerstegraads docent Engels op de RSG Hoeksche Waard in Oud-Beijerland. Na negen jaar ben ik overgestapt naar de RGO in Middelharnis waar ik naast docent Engels ook coördinator internationalisering ben. Ik wil zowel mijn leerlingen als collega’s inspireren tot een leven lang leren en het verleggen van hun grenzen. Dat is ook een van de redenen geweest om in 2015 nog een master op te pakken: Professioneel Meesterschap. Deze opleiding, die zich richt op school- en onderwijsontwikkeling, heb ik cum laude afgerond.

  Mariska Rufi
 • Kunst & Cultuur
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Mens & Maatschappij
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Mens & Natuur
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Nederlands
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Rekenen & Wiskunde
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.