Ontwikkelteams

Voor de volgende negen leergebieden zijn ontwikkelteams gevormd: Digitale geletterdheid, Burgerschap, Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij en Rekenen & Wiskunde. Ieder ontwikkelteam bestaat uit circa 15 leraren en schoolleiders uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs, verschillende sectoren van het voortgezet onderwijs en de bestaande disciplines. In het najaar van 2017 konden leraren en schoolleiders zich aanmelden. Bij de selectie van de ontwikkelteams is niet alleen rekening gehouden met spreiding over sectoren, maar ook regionale spreiding, verschillende ervaring en denominatie (religie).

Wat hebben de ontwikkelteams gedaan?

 • Een visie op hun leergebied opgesteld, op basis hiervan ‘grote opdrachten’ (essentie van het leergebied) geformuleerd en deze uitgewerkt in bouwstenen (kennis en vaardigheden). Voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Zij hebben aanbevelingen geformuleerd voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Tussentijds steeds hun tussenopbrengsten gepubliceerd met vragen, op basis waarvan zij in gesprek zijn gegaan tijdens conferenties en bijeenkomsten (in totaal aantal).
 • Na elke consultatieperiode alle binnengekomen feedback (totaal aantal) doorgenomen en op basis hiervan hun tussenproducten bijgesteld. 
 • Hun uiteindelijke voorstel gepresenteerd aan minister Slob (Onderwijs).

Ondersteuning ontwikkelteams

De ontwikkelteams zijn in hun opdracht ondersteund door een procesbegeleider die de ontwikkelsessies begeleidde, een inhoudelijk begeleider met kennis van curriculumontwikkeling en een inhoudelijk adviseur die per leergebied de ontwikkelscholen bezocht en zorgde voor de juiste wisselwerking tussen ontwikkelteam en ontwikkelscholen. Daarnaast hebben de ontwikkelteams hulp gehad van vakexperts, wetenschappers, vervolgopleidingen, lerarenopleidingen en vakverenigingen.

Leraar aan zet

Bekijk hier het rapport van onderzoeksbureau Regioplan over wat de deelname aan Curriculum.nu heeft opgeleverd voor de leraren, het proces en de resultaten.


 • Bewegen & Sport
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Burgerschap
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Digitale geletterdheid
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Engels/MVT

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Ik vind dat het huidige curriculum niet voldoende aansluit op het onderwijs van de toekomst en ik wil graag een actieve bijdrage leveren aan een toekomstbestendig curriculum. Een curriculum waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat en waarin de leerling volledig tot zijn recht kan komen.

  Wat extra info over mijzelf: 

  In ben in 1992 afgestudeerd aan de UvA; studierichting Europese Studies. Tijdens deze studie heb ik via het Erasmus programma een jaar in Salamanca (Spanje) gestudeerd. In mijn laatste jaar heb ik vakdidactiek gevolgd en ook op een aantal scholen Spaans gegeven (stage). Er werd toentertijd nog op weinig scholen Spaans gegeven waardoor ik niet de keuze voor de ILO heb gemaakt. Ik heb uiteindelijk in allerlei functies in het toerisme gewerkt. Toch bleef het onderwijs mij trekken en in 2010 heb ik stap naar het onderwijs gemaakt. Ik heb eerst mijn tweedegraads bevoegdheid gehaald aan de HvA gedaan en daarna mijn eerstegraads aan de UvA. Ik ben sinds 2012 werkzaam aan het Alkwin Kollege waar ik met ontzettend veel plezier lesgeef aan de bovenbouw klassen havo/vwo. Op mijn school heb ik een doorlopende leerlijn begrijpend lezen opgezet en het vrij lezen vorm gegeven. Daarnaast ben ik coördinator en ontwikkelaar van het Cambridge-programma. Met ingang van dit schooljaar hou ik mij ook bezig met talentontwikkeling op school.

  Ellis Schutten
 • Kunst & Cultuur
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Mens & Maatschappij
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Mens & Natuur
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Nederlands
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Rekenen & Wiskunde
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.