Ontwikkelteams

Voor de volgende negen leergebieden zijn ontwikkelteams gevormd: Digitale geletterdheid, Burgerschap, Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij en Rekenen & Wiskunde. Ieder ontwikkelteam bestaat uit circa 15 leraren en schoolleiders uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs, verschillende sectoren van het voortgezet onderwijs en de bestaande disciplines. In het najaar van 2017 konden leraren en schoolleiders zich aanmelden. Bij de selectie van de ontwikkelteams is niet alleen rekening gehouden met spreiding over sectoren, maar ook regionale spreiding, verschillende ervaring en denominatie (religie).

Wat hebben de ontwikkelteams gedaan?

 • Een visie op hun leergebied opgesteld, op basis hiervan ‘grote opdrachten’ (essentie van het leergebied) geformuleerd en deze uitgewerkt in bouwstenen (kennis en vaardigheden). Voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Zij hebben aanbevelingen geformuleerd voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Tussentijds steeds hun tussenopbrengsten gepubliceerd met vragen, op basis waarvan zij in gesprek zijn gegaan tijdens conferenties en bijeenkomsten (in totaal aantal).
 • Na elke consultatieperiode alle binnengekomen feedback (totaal aantal) doorgenomen en op basis hiervan hun tussenproducten bijgesteld. 
 • Hun uiteindelijke voorstel gepresenteerd aan minister Slob (Onderwijs).

Ondersteuning ontwikkelteams

De ontwikkelteams zijn in hun opdracht ondersteund door een procesbegeleider die de ontwikkelsessies begeleidde, een inhoudelijk begeleider met kennis van curriculumontwikkeling en een inhoudelijk adviseur die per leergebied de ontwikkelscholen bezocht en zorgde voor de juiste wisselwerking tussen ontwikkelteam en ontwikkelscholen. Daarnaast hebben de ontwikkelteams hulp gehad van vakexperts, wetenschappers, vervolgopleidingen, lerarenopleidingen en vakverenigingen.

Leraar aan zet

Bekijk hier het rapport van onderzoeksbureau Regioplan over wat de deelname aan Curriculum.nu heeft opgeleverd voor de leraren, het proces en de resultaten.


 • Bewegen & Sport
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Burgerschap
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Digitale geletterdheid

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Dit is mijn ‘once in a lifetime’ kans om een mooie bijdrage te leveren aan het onderwijs in Nederland. Mijn speerpunt zijn leerlingen in het (V)SO en SBO. De inhoud van leerstof en de manier waarop dit wordt aangeboden is een belangrijke factor in de leermotivatie van kinderen. Ik wil me in deze hard maken voor een inclusief, relationeel onderwijssysteem waarin alle kinderen royale kansen krijgen om een gelukkig leven op te bouwen.
  Wat extra informatie over mijzelf:

  De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt voor een speciaal onderwijs stichting in Kampen. Ik heb ruim twintig jaar voor de klas gestaan. Het is en blijft fantastisch om een steen te kunnen verleggen in het leven van een kind. Naast het werk in de groep heb ik ook het ICT beleid van deze stichting mogen verzorgen. De stichting heeft scholen die voorop lopen in onderwijskundige vernieuwingen binnen het speciaal onderwijs. Binnen die ontwikkelingen heb ik ook mijn aandeel mogen leveren. Techniek, pedagogiek en didactiek zijn voor mij een mooie combinatie. Deze heb ik kunnen inzetten toen ik in 2013 heb  mijn Master Special Educational Needs haalde met een cum laude onderzoek naar de effecten van Kurzweil 3000 op leerlingen met dyslexie. Vanaf dat moment ben ik naast mijn werk in Kampen ook trainingen en ouderavonden gaan verzorgen op basisscholen. De inhoud van de trainingen betreffen altijd ICT in combinatie met ouderwets meesterschap voor de klas. Op het moment ben ik, naast de trainingen en ouderavonden, intern begeleider op een mooie school in Zwolle

  Gijsbreght van Doorn
 • Engels/MVT
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Kunst & Cultuur
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Mens & Maatschappij
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Mens & Natuur
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Nederlands
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.
 • Rekenen & Wiskunde
  Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.