Ontwikkelteams

Voor de volgende negen leergebieden zijn ontwikkelteams gevormd: Digitale geletterdheid, Burgerschap, Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij en Rekenen & Wiskunde. Ieder ontwikkelteam bestaat uit circa 15 leraren en schoolleiders uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs, verschillende sectoren van het voortgezet onderwijs en de bestaande disciplines. In het najaar van 2017 konden leraren en schoolleiders zich aanmelden. Bij de selectie van de ontwikkelteams is niet alleen rekening gehouden met spreiding over sectoren, maar ook regionale spreiding, verschillende ervaring en denominatie (religie).

Wat hebben de ontwikkelteams gedaan?

 • Een visie op hun leergebied opgesteld, op basis hiervan ‘grote opdrachten’ (essentie van het leergebied) geformuleerd en deze uitgewerkt in bouwstenen (kennis en vaardigheden). Voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Zij hebben aanbevelingen geformuleerd voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Tussentijds steeds hun tussenopbrengsten gepubliceerd met vragen, op basis waarvan zij in gesprek zijn gegaan tijdens conferenties en bijeenkomsten (in totaal aantal).
 • Na elke consultatieperiode alle binnengekomen feedback (totaal aantal) doorgenomen en op basis hiervan hun tussenproducten bijgesteld. 
 • Hun uiteindelijke voorstel gepresenteerd aan minister Slob (Onderwijs).

Ondersteuning ontwikkelteams

De ontwikkelteams zijn in hun opdracht ondersteund door een procesbegeleider die de ontwikkelsessies begeleidde, een inhoudelijk begeleider met kennis van curriculumontwikkeling en een inhoudelijk adviseur die per leergebied de ontwikkelscholen bezocht en zorgde voor de juiste wisselwerking tussen ontwikkelteam en ontwikkelscholen. Daarnaast hebben de ontwikkelteams hulp gehad van vakexperts, wetenschappers, vervolgopleidingen, lerarenopleidingen en vakverenigingen.

Leraar aan zet

Bekijk hier het rapport van onderzoeksbureau Regioplan over wat de deelname aan Curriculum.nu heeft opgeleverd voor de leraren, het proces en de resultaten.


 • Bewegen & Sport
  Image

  Bas de Gier

  Ik vind Curriculum.nu een enorm mooie kans om op een ander niveau mee te kunnen denken over de toekomst van ons mooie vak. Ik hoop dat ‘sport als middel’, naast ‘sport als

  Lees meer

  Bas de Gier

  Ik vind Curriculum.nu een enorm mooie kans om op een ander niveau mee te kunnen denken over de toekomst van ons mooie vak. Ik hoop dat ‘sport als middel’, naast ‘sport als doel’ voldoende ruimte krijgt in het nieuwe curriculum.

  Image

  Christien Sparnaay

  Met veel plezier geef ik al meer dan 25 jaar gymles op de basisschool. Ik vind het belangrijk dat we kinderen goed leren bewegen zodat ze later een keus hebben om met

  Lees meer

  Christien Sparnaay

  Met veel plezier geef ik al meer dan 25 jaar gymles op de basisschool. Ik vind het belangrijk dat we kinderen goed leren bewegen zodat ze later een keus hebben om met plezier te blijven bewegen. Met dit project kan ik daaraan bijdragen.

  Image

  Gaby de Jongh

  Ik vind het belangrijk om bewegen een prominente plaats te geven in het leren en ontwikkelen van kinderen. Niet alleen tijdens de gymlessen, maar in het gehele curriculum. Door mijn bijdrage te

  Lees meer

  Gaby de Jongh

  Ik vind het belangrijk om bewegen een prominente plaats te geven in het leren en ontwikkelen van kinderen. Niet alleen tijdens de gymlessen, maar in het gehele curriculum. Door mijn bijdrage te leveren in het ontwikkelteam kan dit mogelijk waarheid worden! Ik pak deze kans!

  Image

  Hiltje Rookmaker

  Onderwijs is de kracht van de maatschappij. Een belangrijke pijler om goed voorbereid te zijn voor de toekomst. Daar een bijdrage aan leveren is een mooi gevoel.

  Lees meer

  Hiltje Rookmaker

  Onderwijs is de kracht van de maatschappij. Een belangrijke pijler om goed voorbereid te zijn voor de toekomst. Daar een bijdrage aan leveren is een mooi gevoel.

  Image

  Jacob Nienhuis

  Ik ben als docent LO dagelijks bezig met curriculumontwikkeling. Voortdurend ben ik bezig met nieuwe leerlijnen, activiteiten, organisatievormen. Dat hoort bij mij en mijn vak. Ook op grotere schaal houd ik me

  Lees meer

  Jacob Nienhuis

  Ik ben als docent LO dagelijks bezig met curriculumontwikkeling. Voortdurend ben ik bezig met nieuwe leerlijnen, activiteiten, organisatievormen. Dat hoort bij mij en mijn vak. Ook op grotere schaal houd ik me hiermee bezig. Als bestuurslid van mijn vakvereniging, in overleg met de gemeente en als lid van een landelijke projectgroep die een toekomstvisie op LO heeft ontwikkeld. Kortom, De rode draad in mijn professionele bestaan is curriculumontwikkeling. Daarom doe ik graag mee aan Curriculum.nu.

  Image

  Jakob Boetje

  In een veranderende maatschappij met talloze kansen en mogelijkheden hoop ik te kunnen bijdragen aan toekomstbestendig onderwijs, dat voor elke leerling betekenisvol is.

  Lees meer

  Jakob Boetje

  In een veranderende maatschappij met talloze kansen en mogelijkheden hoop ik te kunnen bijdragen aan toekomstbestendig onderwijs, dat voor elke leerling betekenisvol is.

  Image

  Kirsten Keij

  Ik vind het een leuke uitdaging om op deze manier inhoudelijk met mijn vakgebied aan de slag te gaan. Mooi om samen over na te denken en hopelijk resulteert dit in een

  Lees meer

  Kirsten Keij

  Ik vind het een leuke uitdaging om op deze manier inhoudelijk met mijn vakgebied aan de slag te gaan. Mooi om samen over na te denken en hopelijk resulteert dit in een doorgaande lijn voor alle leerlingen. Nu en in de toekomst!

  Image

  Lenny van der Schoot

  Als docent zie ik dat veel kinderen de overgang van primair naar voortgezet onderwijs erg lastig vinden. Met mijn ervaring met beide onderwijssoorten denk ik een bijdrage te kunnen leveren aan een

  Lees meer

  Lenny van der Schoot

  Als docent zie ik dat veel kinderen de overgang van primair naar voortgezet onderwijs erg lastig vinden. Met mijn ervaring met beide onderwijssoorten denk ik een bijdrage te kunnen leveren aan een doorlopende leerlijn sport en bewegen, waarbij plezier in sport voorop staat!

  Image

  Léon Neven

  Als lid van het team bewegen en sport wil ik een bijdrage leveren aan toekomst-proof bewegingsonderwijs dat ertoe doet. Ik ga enthousiast samen met het ontwikkelteam op weg naar een leven lang

  Lees meer

  Léon Neven

  Als lid van het team bewegen en sport wil ik een bijdrage leveren aan toekomst-proof bewegingsonderwijs dat ertoe doet. Ik ga enthousiast samen met het ontwikkelteam op weg naar een leven lang met veel plezier goed leren bewegen.

  Image

  Maartje Smulders

  Het idee dat ik, met mijn jarenlange praktische ervaring als vakleerkracht bewegingsonderwijs en met mijn denken vanuit een theoretisch kader, een bijdrage kan leveren aan de kerndoelen en vervolgens de curricula van

  Lees meer

  Maartje Smulders

  Het idee dat ik, met mijn jarenlange praktische ervaring als vakleerkracht bewegingsonderwijs en met mijn denken vanuit een theoretisch kader, een bijdrage kan leveren aan de kerndoelen en vervolgens de curricula van het bewegingsonderwijs voor alle (basisschool)leerlingen van Nederland maakt me enthousiast en energiek. Ik heb zin om deze betekenisvolle uitdaging aan te gaan.

  Image

  Merijn Wilde

  Bewegen en sport is mijn passie en het biedt mij de mogelijkheid te blijven meedenken over de plaats en inhoud hiervan in het onderwijs van de toekomst.

  Lees meer

  Merijn Wilde

  Bewegen en sport is mijn passie en het biedt mij de mogelijkheid te blijven meedenken over de plaats en inhoud hiervan in het onderwijs van de toekomst.

  Image

  Rutger Voshaar

  Als basisonderwijs leerkracht positief kritisch betrokken te zijn bij het onderwijs van de toekomst zie ik als een kans. Dat dit binnen bewegen en sport is komt door mijn affiniteit met dit

  Lees meer

  Rutger Voshaar

  Als basisonderwijs leerkracht positief kritisch betrokken te zijn bij het onderwijs van de toekomst zie ik als een kans. Dat dit binnen bewegen en sport is komt door mijn affiniteit met dit ontwikkelteam, sport is uiteraard een verbinder pur sang. Zelf hoop ik een verbinder te kunnen zijn tussen het schrijven van het curriculum en de praktische toepasbaarheid in het onderwijs.

  Image

  Tim van de Laak

  Ik gun iedereen een leuke gymles.

  Lees meer

  Tim van de Laak

  Ik gun iedereen een leuke gymles.

  Image

  Tineke Meens

  Wat is belangrijk in het bewegingsonderwijs en waarom willen we dat leerlingen dit kunnen/leren? Ik vind het een mooie kans om hier met een ontwikkelteam samen over na te denken.

  Lees meer

  Tineke Meens

  Wat is belangrijk in het bewegingsonderwijs en waarom willen we dat leerlingen dit kunnen/leren? Ik vind het een mooie kans om hier met een ontwikkelteam samen over na te denken.

 • Burgerschap
  Image

  Chantal Alkemade

  Als docente maatschappijleer en lid van de Dialooggroep in Amsterdam heeft burgerschap een speciale plek binnen mijn liefde voor het docentschap. De opdracht die we nu krijgen, zorgt ervoor dat we met

  Lees meer

  Chantal Alkemade

  Als docente maatschappijleer en lid van de Dialooggroep in Amsterdam heeft burgerschap een speciale plek binnen mijn liefde voor het docentschap. De opdracht die we nu krijgen, zorgt ervoor dat we met elkaar aan de slag gaan en er voor gaan zorgen dat ons onderwijs aan gaat sluiten bij alle groepen die onderwijs volgen.

  Image

  Danique van Wijk

  Voor mij is het belangrijk dat leerlingen leren vanuit een open houding naar zichzelf en de omgeving te kijken. Daarnaast is het waardevol wanneer je ze kunt leren nieuwsgierig te zijn en

  Lees meer

  Danique van Wijk

  Voor mij is het belangrijk dat leerlingen leren vanuit een open houding naar zichzelf en de omgeving te kijken. Daarnaast is het waardevol wanneer je ze kunt leren nieuwsgierig te zijn en zich te verwonderen. Vanuit mijn werk binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs vind ik het mijn taak om juist ook die doelgroep te vertegenwoordigen en de minderheden een stem te geven. Het is van belang om iedereen te bereiken en eenieder zich bewust te laten worden van de omgeving en zijn/haar positie daarin. Je stoomt leerlingen klaar voor een diverse en veranderende maatschappij waarin iedere leerling een eigen plekje heeft en ook verdient.

  Image

  Elske Westland

  Met mijn hart ben ik het onderwijs in gegaan. 8 jaar ben ik nu actief in het onderwijs. Utrecht, Overvecht. Een achterstandswijk. Fantastisch! De kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig maar soms geïsoleerd. Ook

  Lees meer

  Elske Westland

  Met mijn hart ben ik het onderwijs in gegaan. 8 jaar ben ik nu actief in het onderwijs. Utrecht, Overvecht. Een achterstandswijk. Fantastisch! De kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig maar soms geïsoleerd. Ook zij wonen in deze ‘ingewikkelde’ maatschappij. Zij gaan hun toekomst tegemoet in deze wereld. Wat vinden de mensen van de wereld belangrijk om de leerlingen mee te geven van 0 t/m 21 jaar (soms korter, soms langer) zodat ze een fijne toekomst tegemoet gaan en zich kunnen ontwikkelen. Ik mag daar aan meedenken en ik neem daar de meningen van vele anderen in mee. Kom maar op!

  Image

  Gijs de Groot

  Tijdens mijn studie en mijn master onderwijskunde was ik altijd zo veel mogelijk bezig met onderwijsverbetering. Nu is de kans om de passie die ik hiervoor heb ontwikkeld in te zetten om

  Lees meer

  Gijs de Groot

  Tijdens mijn studie en mijn master onderwijskunde was ik altijd zo veel mogelijk bezig met onderwijsverbetering. Nu is de kans om de passie die ik hiervoor heb ontwikkeld in te zetten om constructief te bouwen aan goed onderwijs samen met andere inspirerende mensen. Wat een kans!

  Image

  Hélène Grijseels

  Onderwijs vormt kinderen mede tot leden van onze samenleving. Samen vormen we deze maatschappij. Curriculum.nu biedt de kans om dit onderwijs vorm te geven. Voor mij is dit een prachtige kans om

  Lees meer

  Hélène Grijseels

  Onderwijs vormt kinderen mede tot leden van onze samenleving. Samen vormen we deze maatschappij. Curriculum.nu biedt de kans om dit onderwijs vorm te geven. Voor mij is dit een prachtige kans om hieraan bij te dragen.

  Image

  Ilse Gabriëls

  Samen nadenken over de vraag hoe we invulling kunnen geven aan het mooiste en beste onderwijs voor morgen. Waarbij we leerlingen voorbereiden op de toekomst en ze leren omgaan met vragen waar

  Lees meer

  Ilse Gabriëls

  Samen nadenken over de vraag hoe we invulling kunnen geven aan het mooiste en beste onderwijs voor morgen. Waarbij we leerlingen voorbereiden op de toekomst en ze leren omgaan met vragen waar we nog geen antwoord op hebben.

  Image

  Johannes Visser

  Het curriculum geeft een unieke kans om vanuit het onderwijs samen met andere bevlogen mensen te spreken over de invulling van het onderwijs. Daarbij is burgerschap een ontwikkeld thema wat gelinkt is

  Lees meer

  Johannes Visser

  Het curriculum geeft een unieke kans om vanuit het onderwijs samen met andere bevlogen mensen te spreken over de invulling van het onderwijs. Daarbij is burgerschap een ontwikkeld thema wat gelinkt is aan de persoonsvorming van de leerling. Dit raakt het wezen van het onderwijs. Dat is de drijfveer voor mij om hier over dit thema na te denken.

  Image

  Liz Bunte

  Wat ik belangrijk vind is dat kinderen hun eigen identiteit ontwikkelen en zich ontwikkelen tot wereldburgers. Aandacht voor burgerschap in het onderwijs kan hier een grote en belangrijke rol in spelen. Met

  Lees meer

  Liz Bunte

  Wat ik belangrijk vind is dat kinderen hun eigen identiteit ontwikkelen en zich ontwikkelen tot wereldburgers. Aandacht voor burgerschap in het onderwijs kan hier een grote en belangrijke rol in spelen. Met deze plek binnen het ontwikkelteam burgerschap, hoop ik een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van onderwijs dat betekenisvol is voor kinderen en aansluit bij de huidige maatschappij.

  Image

  Marianne Vonder

  Ik doe mee aan Curriculum.nu omdat ik graag wil meedenken over de kerndoelen van het onderwijs die ik ga geven. Voor mijzelf, onze leerlingen en onze toekomst.

  Lees meer

  Marianne Vonder

  Ik doe mee aan Curriculum.nu omdat ik graag wil meedenken over de kerndoelen van het onderwijs die ik ga geven. Voor mijzelf, onze leerlingen en onze toekomst.

  Image

  Melanie van Tuijl

  Leerlingen in Nederland verdienen onderwijs dat aansluit bij hun behoeftes in deze maatschappij die iedere minuut verandert. Als leerkracht in groep 8 op een Daltonschool in Den Haag probeer ik mijn leerlingen

  Lees meer

  Melanie van Tuijl

  Leerlingen in Nederland verdienen onderwijs dat aansluit bij hun behoeftes in deze maatschappij die iedere minuut verandert. Als leerkracht in groep 8 op een Daltonschool in Den Haag probeer ik mijn leerlingen bij te brengen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die zij als leerling, zoon/dochter of burger maken. Zij maken hun eigen toekomst en de toekomst van Nederland en de wereld. Als lid van het ontwikkelteam burgerschap hoop ik de toekomst van het onderwijs van mijn leerlingen en dus de toekomst van mijn leerlingen zelf positief te kunnen beïnvloeden en meer betekenis te geven.

  Image

  Nicole van Rijsbergen

  Curriculum.nu is voor mij de unieke kans om mee te denken over en bij te dragen aan onderwijs dat er toe doet. Betekenisvol, toekomstbestendig en uitdagend, zodat het curriculum bijdraagt aan het

  Lees meer

  Nicole van Rijsbergen

  Curriculum.nu is voor mij de unieke kans om mee te denken over en bij te dragen aan onderwijs dat er toe doet. Betekenisvol, toekomstbestendig en uitdagend, zodat het curriculum bijdraagt aan het opwekken van ‘energie voor leren’. Voor leerlingen én leerkrachten.

  Image

  Pieter Laban

  Als docent aardrijkskunde en decaan op een middelbare school vind ik het belangrijk dat leerlingen op school goed worden voorbereid op de rol die zij spelen in een veranderende maatschappij. Mijn deelname

  Lees meer

  Pieter Laban

  Als docent aardrijkskunde en decaan op een middelbare school vind ik het belangrijk dat leerlingen op school goed worden voorbereid op de rol die zij spelen in een veranderende maatschappij. Mijn deelname aan het ontwikkelteam burgerschap stelt me in staat om - samen met andere professionals uit het po en vo - onderwijs te ontwerpen dat er echt toe doet!

  Image

  Reinier Mudde

  Bij burgerschap gaat het om de vraag hoe je leerlingen hoopt voor te bereiden op de maatschappij. Dat is een vraag die mij sterk boeit en waar ik al een lange tijd

  Lees meer

  Reinier Mudde

  Bij burgerschap gaat het om de vraag hoe je leerlingen hoopt voor te bereiden op de maatschappij. Dat is een vraag die mij sterk boeit en waar ik al een lange tijd op verschillende manieren mee bezig ben. Het is een geweldige kans om mee te kunnen denken met een nieuwe curriculum!

  Image

  Rob de Vries

  Meebouwen aan het onderwijs van de toekomst is het kernidee waar je als leerkracht elke dag mee bezig bent. Dit op grote schaal doen is een verantwoordelijkheid en een eer. Hoe de

  Lees meer

  Rob de Vries

  Meebouwen aan het onderwijs van de toekomst is het kernidee waar je als leerkracht elke dag mee bezig bent. Dit op grote schaal doen is een verantwoordelijkheid en een eer. Hoe de maatschappij er straks uit ziet weten we niet. Hoe de mens in die maatschappij kan staan is de uitdaging.

  Image

  Sanneke Quist

  Ik ben docent maatschappijleer aan het Kaj Munk College in Hoofddorp. Ik geef les aan 3 mavo, 4 havo en 4 vwo. Ik heb gesolliciteerd voor Curriculum.nu burgerschap omdat leerlingen na het

  Lees meer

  Sanneke Quist

  Ik ben docent maatschappijleer aan het Kaj Munk College in Hoofddorp. Ik geef les aan 3 mavo, 4 havo en 4 vwo. Ik heb gesolliciteerd voor Curriculum.nu burgerschap omdat leerlingen na het volgen van een jaar maatschappijleer aangaven dat het jammer was dat ze het vak niet nog langer kregen. Bij maatschappijleer wordt een (kennis)basis gelegd, van waaruit leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun eigen waarden en idealen en hoe deze terugkomen in de dagelijkse keuzes die ze maken. Ik vind het belangrijk dat naast alle andere (kern)vakken, leerlingen meer tijd en ruimte krijgen om zich voor te bereiden en te oefenen op de rol die zij willen gaan innemen in onze democratische samenleving.

 • Digitale geletterdheid
  Image

  Aemile Roos

  Hoe bereiden we leerlingen voor op beroepen die nu nog niet bestaan? Welke kaders geven we mee zodat leerlingen en leerkrachten zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen een werkbare situatie? Daarom doe ik

  Lees meer

  Aemile Roos

  Hoe bereiden we leerlingen voor op beroepen die nu nog niet bestaan? Welke kaders geven we mee zodat leerlingen en leerkrachten zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen een werkbare situatie? Daarom doe ik mee.

  Image

  Arianne van Os

  Meedenken en meepraten over het onderwijs van morgen. Digitale geletterdheid is in onze maatschappij niet meer weg te denken. Ons huidige curriculum dateert van voor de iphone en het mobiele internet. Hoe leren

  Lees meer

  Arianne van Os

  Meedenken en meepraten over het onderwijs van morgen. Digitale geletterdheid is in onze maatschappij niet meer weg te denken. Ons huidige curriculum dateert van voor de iphone en het mobiele internet. Hoe leren wij kinderen omgaan met deze digitale middelen?  Na mooie voorbeelden te hebben gezien in British Colombia en mij de afgelopen jaren meer te verdiepen in curriculum.nu vind ik het een uitdaging om samen met collega’s uit het PO en VO vorm te mogen geven aan het onderwijs van morgen.

  Image

  Eline van Breugel

  Ik doe mee om nieuwe collega’s te ontmoeten, om een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het onderwijs en om mijzelf verder te ontwikkelen en te verdiepen.

  Lees meer

  Eline van Breugel

  Ik doe mee om nieuwe collega’s te ontmoeten, om een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het onderwijs en om mijzelf verder te ontwikkelen en te verdiepen.

  Image

  Frank van der Sterren

  Na een tip van mijn directrice werd ik enthousiast om vanuit mijn eigen rol als leerkracht PO en I-coach aan te sluiten bij Curriculum.nu. Een vernieuwde, haalbare vertaalslag maken naar de onderwijspraktijk

  Lees meer

  Frank van der Sterren

  Na een tip van mijn directrice werd ik enthousiast om vanuit mijn eigen rol als leerkracht PO en I-coach aan te sluiten bij Curriculum.nu. Een vernieuwde, haalbare vertaalslag maken naar de onderwijspraktijk van morgen, nieuwe mensen ontmoeten en inhoudelijke verdieping op het gebied van curriculumontwikkeling lijken me een prachtige uitdaging!

  Image

  Gijsbreght van Doorn

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu: Dit is mijn ‘once in a lifetime’ kans om een mooie bijdrage te leveren aan het onderwijs in Nederland. Mijn speerpunt zijn leerlingen in het

  Lees meer

  Gijsbreght van Doorn

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Dit is mijn ‘once in a lifetime’ kans om een mooie bijdrage te leveren aan het onderwijs in Nederland. Mijn speerpunt zijn leerlingen in het (V)SO en SBO. De inhoud van leerstof en de manier waarop dit wordt aangeboden is een belangrijke factor in de leermotivatie van kinderen. Ik wil me in deze hard maken voor een inclusief, relationeel onderwijssysteem waarin alle kinderen royale kansen krijgen om een gelukkig leven op te bouwen.
  Wat extra informatie over mijzelf:

  De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt voor een speciaal onderwijs stichting in Kampen. Ik heb ruim twintig jaar voor de klas gestaan. Het is en blijft fantastisch om een steen te kunnen verleggen in het leven van een kind. Naast het werk in de groep heb ik ook het ICT beleid van deze stichting mogen verzorgen. De stichting heeft scholen die voorop lopen in onderwijskundige vernieuwingen binnen het speciaal onderwijs. Binnen die ontwikkelingen heb ik ook mijn aandeel mogen leveren. Techniek, pedagogiek en didactiek zijn voor mij een mooie combinatie. Deze heb ik kunnen inzetten toen ik in 2013 heb  mijn Master Special Educational Needs haalde met een cum laude onderzoek naar de effecten van Kurzweil 3000 op leerlingen met dyslexie. Vanaf dat moment ben ik naast mijn werk in Kampen ook trainingen en ouderavonden gaan verzorgen op basisscholen. De inhoud van de trainingen betreffen altijd ICT in combinatie met ouderwets meesterschap voor de klas. Op het moment ben ik, naast de trainingen en ouderavonden, intern begeleider op een mooie school in Zwolle

  Image

  Ilse van de Poppe

  Samen met professionals nadenken over het onderwijs van morgen en tijdens dit proces eindtermen en kerndoelen ontwikkelen is voor mij een geweldige uitdaging.

  Lees meer

  Ilse van de Poppe

  Samen met professionals nadenken over het onderwijs van morgen en tijdens dit proces eindtermen en kerndoelen ontwikkelen is voor mij een geweldige uitdaging.

  Image

  Ingrid Hokojoku

  Motivatie om mee te doe aan Curriculum.nu:De kans om als deel te nemen in het ontwikkelteam en mee te denken over een nieuw curriculum binnen het vakgebied digitale geletterdheid zie ik als

  Lees meer

  Ingrid Hokojoku

  Motivatie om mee te doe aan Curriculum.nu:
  De kans om als deel te nemen in het ontwikkelteam en mee te denken over een nieuw curriculum binnen het vakgebied digitale geletterdheid zie ik als een grote kans om onze digitale leerlijn vorm te geven, samen te werken met andere collega’s en onze expertise te delen.

  Ik houd me al geruime tijd bezig met het vervaardigen en promoten van digitaal lesmateriaal samen met mijn al even enthousiaste collega Elbrich van der Bij. We vervaardigen het lesmateriaal niet alleen omdat het noodzakelijk is maar ook omdat we het erg inspirerend en uitdagend vinden om te doen.  Momenteel houden we ons bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal ter bevordering van digitale geletterdheid op CSG Liudger locatie Splitting. We onderschrijven het belang van digitale geletterdheid (van leerlingen maar ook van hun lesgevende).

  Naast het feit dat ik ervaring heb als pionier/voortrekker in het ontwikkelen van lesmateriaal, ben ik uiterst gemotiveerd om samen met het ontwikkelteam iets moois neer te zetten. Daarnaast hoop ik ook de kans te krijgen om weer nieuwe dingen te leren en nieuwe contacten te kunnen leggen.

  Wat extra informatie over mijzelf:
  Ik ben 47 jaar, moeder van drie tieners en al heel wat jaren werkzaam in het VMBO als docente Engels en aardrijkskunde.
  De laatste jaren houd ik mij samen met mijn collega Elbrich (als coördinatoren Onderwijs Innovatie en Digitalisering ) o.a bezig met het opzetten van een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid binnen onze locatie.

  Koen Buiter

  De wijze waarop de ‘buitenwereld’ omgaat met informatie en techniek verandert steeds sneller. Het is nu tijd om met het onderwijs ‘naar buiten’ te kijken.

  Lees meer

  Koen Buiter

  De wijze waarop de ‘buitenwereld’ omgaat met informatie en techniek verandert steeds sneller. Het is nu tijd om met het onderwijs ‘naar buiten’ te kijken.

  Image

  Kunna Smit

  Digitale geletterdheid is tegenwoordig noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ik zie het daarom als een enorme uitdaging om, samen met het ontwikkelteam en ontwikkelscholen, richting te geven aan het

  Lees meer

  Kunna Smit

  Digitale geletterdheid is tegenwoordig noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ik zie het daarom als een enorme uitdaging om, samen met het ontwikkelteam en ontwikkelscholen, richting te geven aan het nieuwe curriculum voor digitale geletterdheid.

  Image

  Leon Dahmen

  Niet alleen doe ik mee omdat ik het gevoel heb dat er noodzaak voor is, maar ook omdat het een passie van mij is. Ik ben zeer benieuwd wat voor een moois

  Lees meer

  Leon Dahmen

  Niet alleen doe ik mee omdat ik het gevoel heb dat er noodzaak voor is, maar ook omdat het een passie van mij is. Ik ben zeer benieuwd wat voor een moois uit deze groep gaat komen.

  Image

  Lyanca ten Donkelaar

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Als mens met hart voor het onderwijs wil ik mijn leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Digitale geletterdheid is nu, meer dan ooit, belangrijk

  Lees meer

  Lyanca ten Donkelaar

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Als mens met hart voor het onderwijs wil ik mijn leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Digitale geletterdheid is nu, meer dan ooit, belangrijk om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Samen met mijn ontwikkelteam hoop ik scholen richting te geven in hoe zij hun leerlingen kunnen helpen bij het aanleren van deze belangrijke digitale vaardigheden.

  Wat extra info over mijzelf: 

  Ik ben schoolleider bij Zone.college in Almelo. Dit is een groene vmbo-school en ik ben daar teamleider van de basisberoepsgerichte leerweg. Ik heb een achtergrond in de zorg en ik heb als verpleegkundige gewerkt. Nadat ik dit werk niet langer kon doen heb ik de lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn gevolgd en heb ik 6 jaar voor de klas gestaan als docent verzorging en biologie. Naast mijn werkzaamheden voor  Curriculum.nu heb ik een eigen adviesbureau waarmee ik scholen meer praktisch kan helpen om digitale geletterdheid te integreren in het curriculum om zo de digitale vaardigheden van leerlingen én docenten te kunnen verbeteren.

  Image

  Lydwin van Rooyen

  Ik doe mee om leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Het is belangrijk dat ze weten hoe computers denken en wat er met hun informatie gebeurt. Ik hoop eraan bij te

  Lees meer

  Lydwin van Rooyen

  Ik doe mee om leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Het is belangrijk dat ze weten hoe computers denken en wat er met hun informatie gebeurt. Ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat de scholen hun leerlingen hier in op kunnen leiden.

  Image

  Michiel Lucassen

  Ik doe mee aan Curriculum.nu omdat ik zo, samen met collega’s uit heel Nederland, kan denken over en werken aan een nieuw curriculum. Dat is een mooie uitdaging.

  Lees meer

  Michiel Lucassen

  Ik doe mee aan Curriculum.nu omdat ik zo, samen met collega’s uit heel Nederland, kan denken over en werken aan een nieuw curriculum. Dat is een mooie uitdaging.

  Image

  Mickey Touwslager

  In het huidige onderwijs is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Een mediawijze houding en computer- en informatievaardigheden zijn daarentegen noodzakelijk om binnen de huidige maatschappij actief te kunnen participeren. Daarom

  Lees meer

  Mickey Touwslager

  In het huidige onderwijs is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Een mediawijze houding en computer- en informatievaardigheden zijn daarentegen noodzakelijk om binnen de huidige maatschappij actief te kunnen participeren. Daarom moet het aanleren van deze vaardigheden dan ook in het onderwijscurriculum worden opgenomen. Samen met de andere leden van het ontwikkelteam digitale geletterdheid wil ik hier graag een bijdrage aan leveren.

  Image

  Wim Hilberdink

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:De Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle biedt al sinds 2007-2008 het traject Moderne Media aan. Ik ben hiervan de initiator en trajectleider. Mediawijsheid vormt van deze innovatieve

  Lees meer

  Wim Hilberdink

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  De Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle biedt al sinds 2007-2008 het traject Moderne Media aan. Ik ben hiervan de initiator en trajectleider. Mediawijsheid vormt van deze innovatieve leerlijn (5 lesuren per week, M/H/A) het (theoretisch) kader/fundament. Onze ervaringen wil ik graag delen. Bovendien wil ik graag leren van de expertise van collega’s op het terrein van digitale geletterdheid.

  Wat extra info over mijzelf: 

  Behalve trajectleider ben ik op de TSG werkzaam als kunstcoördinator CKV/Kunstvakken 1. Daarnaast ben ik als neerlandicus/wetenschappelijk onderzoeker gepromoveerd op een deels literair-historische, deels drama-theoretische dissertatie: Met het intellect van het gevoel; Het vergeten schrijverschap van Frans Mijnssen (1997).
  Multi- en interdisciplinaire projecten spreken mij enorm aan. Buiten mijn werkzaamheden voor school ben ik bestuurlijk actief, onder meer als secretaris-penningmeester (en medeoprichter) van de Stichting Mediawijsheidscholen en als lid van de Werkveldcommissie van de masteropleiding Kunsteducatie van Hogeschool Windesheim.

 • Engels/MVT
  Image

  Ellis Schutten

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Ik vind dat het huidige curriculum niet voldoende aansluit op het onderwijs van de toekomst en ik wil graag een actieve bijdrage leveren aan een toekomstbestendig

  Lees meer

  Ellis Schutten

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Ik vind dat het huidige curriculum niet voldoende aansluit op het onderwijs van de toekomst en ik wil graag een actieve bijdrage leveren aan een toekomstbestendig curriculum. Een curriculum waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat en waarin de leerling volledig tot zijn recht kan komen.

  Wat extra info over mijzelf: 

  In ben in 1992 afgestudeerd aan de UvA; studierichting Europese Studies. Tijdens deze studie heb ik via het Erasmus programma een jaar in Salamanca (Spanje) gestudeerd. In mijn laatste jaar heb ik vakdidactiek gevolgd en ook op een aantal scholen Spaans gegeven (stage). Er werd toentertijd nog op weinig scholen Spaans gegeven waardoor ik niet de keuze voor de ILO heb gemaakt. Ik heb uiteindelijk in allerlei functies in het toerisme gewerkt. Toch bleef het onderwijs mij trekken en in 2010 heb ik stap naar het onderwijs gemaakt. Ik heb eerst mijn tweedegraads bevoegdheid gehaald aan de HvA gedaan en daarna mijn eerstegraads aan de UvA. Ik ben sinds 2012 werkzaam aan het Alkwin Kollege waar ik met ontzettend veel plezier lesgeef aan de bovenbouw klassen havo/vwo. Op mijn school heb ik een doorlopende leerlijn begrijpend lezen opgezet en het vrij lezen vorm gegeven. Daarnaast ben ik coördinator en ontwikkelaar van het Cambridge-programma. Met ingang van dit schooljaar hou ik mij ook bezig met talentontwikkeling op school.

  Image

  Elsbeth Poot

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Onze veranderende samenleving vraagt voortdurend om nieuwe kennis en vaardigheden. Dat vereist bezinning op en aanpassing van het onderwijs. Heel graag wil ik aan dit proces

  Lees meer

  Elsbeth Poot

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Onze veranderende samenleving vraagt voortdurend om nieuwe kennis en vaardigheden. Dat vereist bezinning op en aanpassing van het onderwijs. Heel graag wil ik aan dit proces mijn steentje bijdragen. Ik vind het fantastisch om dat in een team van enthousiaste mensen te doen!

  Extra informatie over mijzelf:

  Na een carrière in de gezondheidszorg als verpleegkundige en als leraar Verpleegkunde en curriculumontwikkelaar, heb ik in 2001 besloten om de PABO te gaan doen.  Als zij-instromer ben in 2002 begonnen met lesgeven. Ik werk nu op een VVTO-school en sta met veel plezier twee dagen voor de klas. Daarnaast werk ik als adjunct-directeur.

  Image

  Emmelie Kuijpers

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Ik wil het onderwijs van nu handvatten aanbieden om de nieuwe generatie voor te bereiden op de huidige maatschappij. Zodat zij met de juiste kennis en

  Lees meer

  Emmelie Kuijpers

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Ik wil het onderwijs van nu handvatten aanbieden om de nieuwe generatie voor te bereiden op de huidige maatschappij. Zodat zij met de juiste kennis en ervaring een plek kunnen innemen op de arbeidsmarkt.

  Wat extra info over mijzelf: 

  Vanaf 2012 ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Ik heb op diverse reguliere en speciale basisscholen gewerkt en werk momenteel op een kleine dorpsschool als groepsleerkracht. Naast mijn werkzaamheden op school zet ik me in voor verschillende maatschappelijke organisaties, daarnaast volg ik momenteel de opleiding tot basisbekwaam schoolleider.

  Image

  Janice Wierenga

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Met mijn kennis en expertise op het gebied van Engels in het basisonderwijs als academische leerkracht en onderwijskundig onderzoeker, hoop ik een waardevolle bijdrage aan het

  Lees meer

  Janice Wierenga

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Met mijn kennis en expertise op het gebied van Engels in het basisonderwijs als academische leerkracht en onderwijskundig onderzoeker, hoop ik een waardevolle bijdrage aan het ontwikkelteam te kunnen leveren. Ik hoop mede te zorgen voor een goede onderbouwing van de nieuwe kerndoelen, een doorlopende lijn van PO naar VO en een plan dat maatschappelijk breed gedragen wordt.

  Wat extra info over mijzelf: 

  Na de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs heb ik een master Onderwijskunde gedaan aan de Universiteit Utrecht. Tijdens deze master heb ik een scriptie geschreven over VVTO-Engels en mij tijdens mijn stageperiode bij de PO-Raad verdiept in internationalisering. Na mijn afstuderen ben ik betrokken geweest bij diverse onderzoeken op het gebied van Engels in het basisonderwijs, waaronder de pilot voor tweetalig primair onderwijs en het peilingsonderzoek Engels aan het eind van het basisonderwijs. Daarnaast sta ik al een paar jaar met veel plezier voor een kleuterklas in Amsterdam en ben ik coördinator Engels/internationalisering op mijn school.

  Image

  Jouke Brouwer

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu: Ik wil graag een bijdrage leveren aan motiverend, rijk en vooral inspirerend taalonderwijs voor de toekomst.Wat extra informatie over mijzelf: Sinds 1999 ben ik werkzaam

  Lees meer

  Jouke Brouwer

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Ik wil graag een bijdrage leveren aan motiverend, rijk en vooral inspirerend taalonderwijs voor de toekomst.

  Wat extra informatie over mijzelf:

  Sinds 1999 ben ik werkzaam als leraar Frans in de onder- en bovenbouw op het Nuborgh College Lambert Franckens in Elburg. Daarnaast heb ik altijd veel gedaan aan onderwijsvernieuwing en verbetering onder andere bij het CPS-scenarioproject en vanuit de knelpuntregio's en momenteel vanuit het startersnetwerk Formatief Evalueren. Verder ben ik ruim 7 jaar schoolcoach geweest en heb ik veel beginnende docenten en stagiaires gecoacht. Momenteel hou ik mij binnen de school ook veel bezig met internationalisering en het organiseren van uitwisselingen met België en hopelijk in de toekomst ook andere landen. Ten slotte ben ik ook al zo'n 15 jaar actief als auteur van de methode Grandes Lignes bij Noordhoff uitgevers. Vanuit die functie verzorg ik ook een aantal keer per jaar workshops voor talendocenten bij congressen of nascholingsbijeenkomsten.

  Image

  Judith Hagedoorn

  Werken in het onderwijs betekent dat je één van de mooiste beroepen ter wereld hebt. Ik haal mijn plezier uit het creatief nadenken over goed onderwijs. Nadenken over het curriculum van de

  Lees meer

  Judith Hagedoorn

  Werken in het onderwijs betekent dat je één van de mooiste beroepen ter wereld hebt. Ik haal mijn plezier uit het creatief nadenken over goed onderwijs. Nadenken over het curriculum van de toekomst met een team vanuit het hele land lijkt me een ontzettend inspirerende en leerzame ervaring.

  Image

  Katelijne Leijten-Roos

  De laatste 5 jaar heb ik me toegelegd op de educational experiences in het onderwijs, evenals het verstevigen van het fundament van kennisvalorisatie, in het (Franstalige) onderwijs. Van nature denk ik graag

  Lees meer

  Katelijne Leijten-Roos

  De laatste 5 jaar heb ik me toegelegd op de educational experiences in het onderwijs, evenals het verstevigen van het fundament van kennisvalorisatie, in het (Franstalige) onderwijs. Van nature denk ik graag mee over afwegingen die ten grondslag liggen aan keuzes betreffende beleid en onderwijs (inhoud). Om mijn betrokkenheid kracht bij te zetten in dit team, wil ik graag mijn kennis en ervaring delen en in gesprek gaan over de ontwikkeling van de onderwijsinhoud met vele partijen. Vive l’enseignement!

  Image

  Kirsten de Haas

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Moderne vreemde talenonderwijs is belangrijk als fundament in de ontwikkeling van een kind en jongvolwassene. Samen met andere onderwijsprofessionals opnieuw ontdekken wat belangrijk is en vaststellen

  Lees meer

  Kirsten de Haas

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Moderne vreemde talenonderwijs is belangrijk als fundament in de ontwikkeling van een kind en jongvolwassene. Samen met andere onderwijsprofessionals opnieuw ontdekken wat belangrijk is en vaststellen wat kinderen moeten kennen en kunnen is voor mij de drijfveer om mee te doen.

  Wat extra info over mijzelf: 

  Na mijn studie als docent Frans ben ik alweer 17 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs. Na het volgen van de Master SEN zorg coördinator ben ik nu 10 jaar werkzaam als teamleider, eerst in het vmbo en sinds 6 jaar in de havo bovenbouw.

  Image

  Linda Gosse

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Ik wil graag meedenken over de toekomst van het talenonderwijs in Nederland. Het belang van vreemde talen in een internationale context is enorm en door mijn

  Lees meer

  Linda Gosse

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Ik wil graag meedenken over de toekomst van het talenonderwijs in Nederland. Het belang van vreemde talen in een internationale context is enorm en door mijn deelname wil ik een bijdrage leveren aan het waarborgen, verankeren en verbinden van de talen in het curriculum.

  Wat extra info over mijzelf: 

  Na mijn studie Engels en Spaans in Utrecht heb ik 10 jaar in Almería (Spanje) gewoond, waar ik eerst heb gewerkt als docent Engels in het volwassenenonderwijs en vervolgens als research manager bij de Universiteit van Almería. In 2003 ben ik teruggekomen naar Nederland en ben ik als docent Engels gaan werken in het voortgezet onderwijs. Eerst in de onderbouw vmbo-t/havo/vwo en sinds 2008 voornamelijk in de bovenbouw havo/vwo. Op mijn huidige school heb ik bovendien het vak Spaans Elementair opgezet, organiseer ik een jaarlijkse studiereis naar Spanje en bereid ik de leerlingen voor op de DELE-examens. Daarnaast ben ik de vertegenwoordiger in Nederland van de Stichting Inquietarte en werk ik samen met het filmfestival Visualízame en coördineer ik het programma Cortos y Español.

  Image

  Mariska Rufi

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Ik denk dat het belangrijk is dat mensen uit het veld meedenken en hun krachten/ervaring bundelen. Ik ben benieuwd naar wat wij met elkaar kunnen bedenken

  Lees meer

  Mariska Rufi

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Ik denk dat het belangrijk is dat mensen uit het veld meedenken en hun krachten/ervaring bundelen. Ik ben benieuwd naar wat wij met elkaar kunnen bedenken om het onderwijs in Nederland naar een nóg hoger plan te tillen en ik kijk er dan ook naar uit om in gesprek te gaan met collega’s, leerlingen en ouders om zo samen de basis te leggen voor het nieuwe curriculum!

  Wat extra informatie over mijzelf: 

  Waar veel leerlingen op de middelbare school nog niet weten wat zij willen gaan studeren, zag ik het in 3 vwo al helemaal voor me: ik word leraar! En zo geschiedde. Tijdens mijn studie Engelse Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen had ik de mogelijkheid om de predoctorale lerarenopleiding te doen. Na deze eerste echte kennismaking met het onderwijs was ik verkocht. Direct na mijn afstuderen ben ik de postdoctorale lerarenopleiding gaan volgen en in 2002 gestart als fulltime eerstegraads docent Engels op de RSG Hoeksche Waard in Oud-Beijerland. Na negen jaar ben ik overgestapt naar de RGO in Middelharnis waar ik naast docent Engels ook coördinator internationalisering ben. Ik wil zowel mijn leerlingen als collega’s inspireren tot een leven lang leren en het verleggen van hun grenzen. Dat is ook een van de redenen geweest om in 2015 nog een master op te pakken: Professioneel Meesterschap. Deze opleiding, die zich richt op school- en onderwijsontwikkeling, heb ik cum laude afgerond.

  Image

  Monica Sienders

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Dit is het moment waarop docenten wordt gevraagd mee te denken over het curriculum Engels voor het komende decennium. Een unieke kans voor interne docent lijkt

  Lees meer

  Monica Sienders

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Dit is het moment waarop docenten wordt gevraagd mee te denken over het curriculum Engels voor het komende decennium. Een unieke kans voor interne docent lijkt me (en nog niet eerder aangeboden). Ik kon dit moment niet voorbij laten gaan om samen met collega’s mede te bedenken wat docenten en leerlingen in het curriculum terug willen zien.

  Wat extra info over mijzelf: 

  Ik ben ik zo'n 15 jaar werkzaam geweest als technisch vertaler. In 2000 werd ik vanwege het nijpende lerarentekort gevraagd in te vallen als docent Engels op een vmbo-school in Amsterdam-Oost. Dit lesgeven beviel mij zo goed dat ik besloot mijn onderwijsbevoegdheid te halen bij de VU. Ik heb jarenlang lesgegeven aan vmbo bb- en kb-leerlingen.

  Het lesgeven op de middelbare school combineer ik sinds 2008 met een baan als Vakdidacticus Engels. In 2014 heb ik de overstap gemaakt naar de Hogeschool van Amsterdam waar ik een aantal jaar les heb gegeven en onderzoek heb begeleid in zowel bachelor als master van de Lerarenoppleiding Engels. Op dit moment combineer ik mijn docentschap daar met mijn rol als programmaleider Persoonlijke Professionele ontwikkeling.

  Image

  Rasha Damman

  Ik doe mee omdat ik mijn steentje bij kan dragen aan het ontwikkelen van een mooi, gedifferentieerd en vooral een contextrijk curriculum Engels. Naast enige ervaring binnen mijn school breng ik mijn

  Lees meer

  Rasha Damman

  Ik doe mee omdat ik mijn steentje bij kan dragen aan het ontwikkelen van een mooi, gedifferentieerd en vooral een contextrijk curriculum Engels. Naast enige ervaring binnen mijn school breng ik mijn enthousiasme en het denken in mogelijkheden mee om iets innoverends op te zetten met het ontwikkelteam. Curriculum.nu zie ik als een mooie kans om mijn stem te laten horen, samen met andere enthousiaste collega’s!

  Image

  Rose Staritsky

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Als coördinator VVTO op mijn basisschool ben ik bijzonder geïnteresseerd in de doorgaande leerlijn naar het VO. Onze leerlingen verlaten het PO namelijk met een flinke

  Lees meer

  Rose Staritsky

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Als coördinator VVTO op mijn basisschool ben ik bijzonder geïnteresseerd in de doorgaande leerlijn naar het VO. Onze leerlingen verlaten het PO namelijk met een flinke voorsprong. Daarnaast zou ik willen dat elke basisschoolleerling de kans krijgt, die mijn leerlingen nu krijgen. Naast op een speelse manier een tweede taal leren, krijgen zij door internationale contacten de kans om zich te ontwikkelen tot wereldburger.

  Wat extra info over mijzelf: 

  Na mijn studie Engelse taal- en letterkunde heb ik lesgegeven op verschillende middelbare scholen. Na een carrière stop heb ik in 2003 besloten het roer om te gooien en mij op het jongere kind te richten. Ik heb de verkorte Pabo opleiding aan de Theo Thijssen Academie doorlopen. Vanaf 2005 geef ik les op een basisschool in Geldermalsen en heb ik mijn achtergrond in kunnen zetten om mijn school als VVTO school op de kaart te zetten. Mijn school heeft inmiddels een aantal jaren het Talentkeurmerk A en ook op het gebied van internationalisering zijn wij flink actief.
  Ik sta 4 dagen in de week voor groep 8 en ben daarnaast bouwcoördinator en VVTO-coördinator.

  Image

  Stéfanie Leunissen

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Ik doe mee omdat ik dit traject zie als de kans om te werken aan het onderwijs van de toekomst. Het collectief belang is enorm! Iedereen

  Lees meer

  Stéfanie Leunissen

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Ik doe mee omdat ik dit traject zie als de kans om te werken aan het onderwijs van de toekomst. Het collectief belang is enorm! Iedereen heeft hier mee te maken. Ik besef dat het grote geheel het uitgangspunt is en ik voel mij zeer vereerd dat ik hier deel vanuit mag maken.

  Wat extra info over mijzelf: 

  Sinds 1996 ben ik docent Engels in het voortgezet onderwijs. Ik heb vooral ervaring in de bovenbouw van het havo en vwo. Na het behalen van mijn Master of Education ben ik naast docent in het VO ook lerarenopleider aan het Saxion in Deventer. Daar geef ik vakdidactiek en General Linguistics en begeleid ik studenten in hun stages en het onderzoek.

  Image

  Suzanne van Zandwijk

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Ik doe mee aan Curriculum.nu omdat ik het belangrijk vind dat alle leerlingen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Kinderen komen steeds meer in aanraking met andere talen

  Lees meer

  Suzanne van Zandwijk

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Ik doe mee aan Curriculum.nu omdat ik het belangrijk vind dat alle leerlingen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Kinderen komen steeds meer in aanraking met andere talen en het is belangrijk hen hier goed in te onderwijzen. Vanuit mijn werk in het speciaal basisonderwijs én regulier onderwijs wil ik graag meedenken over de doelen die kinderen nu en in de toekomst moeten bereiken en hoe we daar een mooie differentiatie in aan kunnen brengen.

  Wat extra info over mijzelf: 

  Na het afronden van de Academische Pabo in Leiden (Pedagogische Wetenschappen en de PABO) heb ik een master Orthopedagogiek gevolgd aan de Universiteit in Leiden met als specialisatie Leerproblemen. Ik werk nu als intern begeleider in het regulier basisonderwijs en als groepsleerkracht in het speciaal basisonderwijs. Als intern begeleider ben ik betrokken bij de implementatie van Engels van groep 1 t/m 8.

  Image

  Sylvia Dortmundt

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Een nieuw curriculum, een enorme uitdaging! Ik hoop samen met andere docenten een mooi, vernieuwd, uitdagend curriculum neer te zetten voor de leerlingen van nu, maar

  Lees meer

  Sylvia Dortmundt

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Een nieuw curriculum, een enorme uitdaging! Ik hoop samen met andere docenten een mooi, vernieuwd, uitdagend curriculum neer te zetten voor de leerlingen van nu, maar ook van de toekomst. Een curriculum waar zij zich in zullen herkennen.

  Wat extra info over mijzelf: 

  Ik ben 25 jaar werkzaam als Docent Duits en Engels in het voortgezet onderwijs. Naast het lesgeven houd ik mij sinds 15 jaar ook bezig met onderwijsontwikkeling. Twee jaar geleden ben ik, naar aanleiding van mijn studie Master Pedagogiek Leren en Innoveren, gevraagd om als onderwijsontwikkelaar zowel inhoudelijk als methodisch input te leveren bij een grootschalig veranderproces. Het gaat daarbij om het samengaan van twee scholen (voor openbaar en christelijk onderwijs) en het innoveren van het voortgezet onderwijs in aanloop naar de komende krimp in leerlingenaantallen in het gebied. Dit jaar begin ik, naast mijn werk op school en de activiteiten voor Curriculum.nu, met een opleiding tot deelschoolleider.

 • Kunst & Cultuur
  Image

  Anne Bos

  Kunst en cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs, de ontwikkeling van kinderen en jong volwassenen. Als dansdocent wil ik het belang van dit kunstvak meer onder de aandacht brengen,

  Lees meer

  Anne Bos

  Kunst en cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs, de ontwikkeling van kinderen en jong volwassenen. Als dansdocent wil ik het belang van dit kunstvak meer onder de aandacht brengen, natuurlijk in verbinding met de andere kunstvakken. Ik voel mij bevoorrecht dat ik een bijdrage kan leveren.

  Image

  Anouk Nooteboom

  De intrinsieke waarde van de kunstvakken (en beeldende kunst in het bijzonder) als voorbeeld voor betekenisvol, vakoverstijgend, kritisch én creatief onderwijs in het algemeen. Kinderen van alle leeftijden een stem te geven

  Lees meer

  Anouk Nooteboom

  De intrinsieke waarde van de kunstvakken (en beeldende kunst in het bijzonder) als voorbeeld voor betekenisvol, vakoverstijgend, kritisch én creatief onderwijs in het algemeen. Kinderen van alle leeftijden een stem te geven over de inhoud en organisatie van het toekomstig (kunst) onderwijs.

  Image

  Debbie Klarenbeek

  Curriculum.nu is voor mij een kans om de leerling meer eigenaarschap te geven in zijn eigen leerproces waardoor hij zelf kan zoeken waar zijn talenten en ambities liggen. Daarnaast kunnen vaardigheden, reflectie,

  Lees meer

  Debbie Klarenbeek

  Curriculum.nu is voor mij een kans om de leerling meer eigenaarschap te geven in zijn eigen leerproces waardoor hij zelf kan zoeken waar zijn talenten en ambities liggen. Daarnaast kunnen vaardigheden, reflectie, creativiteit en samenwerking een steviger onderdeel worden binnen het curriculum.

  Image

  Gwenny van Hasselt

  Het is mijn hoop door mijn achtergrond in de museumeducatie en als leerkracht in het voortgezet en het basisonderwijs om het toekomstige curriculum zo vorm te geven dat het recht doet aan

  Lees meer

  Gwenny van Hasselt

  Het is mijn hoop door mijn achtergrond in de museumeducatie en als leerkracht in het voortgezet en het basisonderwijs om het toekomstige curriculum zo vorm te geven dat het recht doet aan alle leerlingen in het hele onderwijs, ongeacht niveau, afkomst of woonplek.

  Image

  Ingrid Habets

  Ik doe mee om kunst en cultuur te veranderen in het onderwijs. Kunst en cultuur verdient dezelfde positie als taal en wiskunde. Kunst en cultuur heeft een verbindende factor in onderwijs en

  Lees meer

  Ingrid Habets

  Ik doe mee om kunst en cultuur te veranderen in het onderwijs. Kunst en cultuur verdient dezelfde positie als taal en wiskunde. Kunst en cultuur heeft een verbindende factor in onderwijs en maatschappij. Mijn brede kennis op het gebied kunst en cultuur ga ik inzetten om kunst een essentiële basis in het onderwijs te geven.

  Image

  Kim Spook

  Dit is de kans om het toekomstige onderwijs vorm te geven. Kunst en cultuur biedt de kans om kinderen zelf aan de slag te laten gaan. Samen maken en creëren vanuit autonomie

  Lees meer

  Kim Spook

  Dit is de kans om het toekomstige onderwijs vorm te geven. Kunst en cultuur biedt de kans om kinderen zelf aan de slag te laten gaan. Samen maken en creëren vanuit autonomie voor de leerling. Deze kwaliteiten kunnen een mooie ontwikkeling binnen het hele onderwijs krijgen.

  Image

  Kirsten van Muijen

  Het is tijd voor onderwijs waarin elk kind zich herkent. Onderwijs waarbinnen plek is voor de interesses van de leerlingen en waarbij het er toe doet wat leerlingen buiten school goed kunnen.

  Lees meer

  Kirsten van Muijen

  Het is tijd voor onderwijs waarin elk kind zich herkent. Onderwijs waarbinnen plek is voor de interesses van de leerlingen en waarbij het er toe doet wat leerlingen buiten school goed kunnen. Onderwijs waarin leerlingen dingen leren die ze nodig hebben buiten school. Kortom: van buiten naar binnen en van binnen naar buiten… Let’s go!

  Image

  Marijke Smedema

  Kunst en cultuur maken op een natuurlijke wijze een verbinding tussen de individu, en zijn of haar omgeving. Elke leerling, ongeacht ontwikkelingsniveau of beperking, heeft hierbij het recht op een passend aanbod

  Lees meer

  Marijke Smedema

  Kunst en cultuur maken op een natuurlijke wijze een verbinding tussen de individu, en zijn of haar omgeving. Elke leerling, ongeacht ontwikkelingsniveau of beperking, heeft hierbij het recht op een passend aanbod dat uitdaagt, ontspant, grenzen verlegt en verbindt.

  Image

  Michelle Struick

  Filosofie, beeldende vorming, muziek en dans: ik zie dagelijks in mijn school wat dat teweegbrengt in kinderen. Dat gun ik ieder kind! Een goed curriculum, met doorgaande leerlijnen kan dat borgen. Daar

  Lees meer

  Michelle Struick

  Filosofie, beeldende vorming, muziek en dans: ik zie dagelijks in mijn school wat dat teweegbrengt in kinderen. Dat gun ik ieder kind! Een goed curriculum, met doorgaande leerlijnen kan dat borgen. Daar werk ik dan ook graag aan mee.

  Image

  Nadine van der Graaf-Janssen

  Met Curriculum.nu ontstaat er een kans om mee te mogen gaan denken aan het onderwijs van de toekomst. Als leerkracht in het basisonderwijs én als moeder van twee opgroeiende kinderen wil ik

  Lees meer

  Nadine van der Graaf-Janssen

  Met Curriculum.nu ontstaat er een kans om mee te mogen gaan denken aan het onderwijs van de toekomst. Als leerkracht in het basisonderwijs én als moeder van twee opgroeiende kinderen wil ik mijn ervaring inzetten om mee te denken. Creativiteit is een basis, een houding wat ieder van ons – leerling en leerkracht – in zich heeft en verder zal brengen. Aandacht voor zowel het (creatieve) proces als communicatie is van belang. Mijn inziens in relatie tot Kunst & Cultuur en zeker ook in relatie tot andere vakgebieden binnen het basis- en voortgezet onderwijs.

  Image

  Petra Beers

  Wij leerkrachten hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Kunsteducatie is daar een belangrijk onderdeel van die we met het ontwikkelteam stevig kunnen verankeren! Als vakdocent dans wil ik hier

  Lees meer

  Petra Beers

  Wij leerkrachten hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Kunsteducatie is daar een belangrijk onderdeel van die we met het ontwikkelteam stevig kunnen verankeren! Als vakdocent dans wil ik hier graag een bijdrage aan leveren!

  Image

  Rik Weeting

  Sinds drie jaar ben ik een trotse vader van een prachtige dochter en ben ik dagelijks getuige van haar bijzondere ontwikkeling. De natuurlijke drang tot leren is allesoverheersend, de aangeboren nieuwsgierigheid is

  Lees meer

  Rik Weeting

  Sinds drie jaar ben ik een trotse vader van een prachtige dochter en ben ik dagelijks getuige van haar bijzondere ontwikkeling. De natuurlijke drang tot leren is allesoverheersend, de aangeboren nieuwsgierigheid is onstuitbaar en intrinsieke motivatie is de enige motivatie die zij kent. In het huidige onderwijs neemt deze intrinsieke motivatie helaas bij jongeren voor een groot deel af, terwijl hun ontwikkeling zo belangrijk is voor henzelf, de samenleving en de snel moderniserende wereld. Onderwijs en zeker kunst, cultuur en creativiteit hebben een belangrijk rol bij het in staat stellen van jongeren om hen een hoopvolle toekomst vorm te laten geven. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

  Image

  Roos Koenders

  Kunst helpt jezelf te kennen, de ander te ontmoeten en de mens te begrijpen. Als docent beeldende vorming en CKV zie ik dat kunst ontdekken, beleven en creëren bijdraagt aan betekenisvol en

  Lees meer

  Roos Koenders

  Kunst helpt jezelf te kennen, de ander te ontmoeten en de mens te begrijpen. Als docent beeldende vorming en CKV zie ik dat kunst ontdekken, beleven en creëren bijdraagt aan betekenisvol en in samenhang leren. Door op landelijk niveau te werken aan concrete bouwstenen hoop ik dat alle kinderen en jongeren in Nederland de kans krijgen om dat te ervaren.

  Image

  Tamaar Tóth Varjú

  Kunst is een wereld van ideeën en kan in het Nederlands onderwijs zorgen voor de broodnodige verdieping en verbinding.

  Lees meer

  Tamaar Tóth Varjú

  Kunst is een wereld van ideeën en kan in het Nederlands onderwijs zorgen voor de broodnodige verdieping en verbinding.

 • Mens & Maatschappij
  Image

  Annemarie Wering

  Ik wil graag meedenken en meewerken aan het onderwijs van morgen. Samen met anderen onderzoeken welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om een goede start te kunnen maken in onze maatschappij. Daarbij is het

  Lees meer

  Annemarie Wering

  Ik wil graag meedenken en meewerken aan het onderwijs van morgen. Samen met anderen onderzoeken welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om een goede start te kunnen maken in onze maatschappij. Daarbij is het ontwikkelen van een duidelijke doorlopende leerlijn zeer belangrijk, zodat we ons onderwijs nog mooier en beter kunnen maken. Dit traject valt of staat met draagkracht onder collega's. Ik ga graag de dialoog aan met de verschillende spelers, bijvoorbeeld de vakverenigingen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er ruimte blijft voor de vrijheid van scholen en docenten. Een nieuw curriculum moet een raamwerk zijn waarin de verschillende scholen zich herkennen en waarin ze zelf nog zaken kunnen toevoegen en keuzes kunnen maken.

  Image

  Ans van Velthoven

  Het onderwijs moet anders. Tijden zijn anders, kinderen zijn anders. Het systeem zoals het nu is, past niet meer bij deze tijd. Hoe kun je kinderen en jongeren sterk maken zodat ze

  Lees meer

  Ans van Velthoven

  Het onderwijs moet anders. Tijden zijn anders, kinderen zijn anders. Het systeem zoals het nu is, past niet meer bij deze tijd. Hoe kun je kinderen en jongeren sterk maken zodat ze de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan? Daar wil ik aan meewerken!

  Image

  Arend Pottjegort

  Dit jaar vier ik mijn 40-jarig jubileum, maar ben ondertussen ook gedetacheerd geweest bij een uitgeverij. Ik sta nu 2 dagen voor de klas (groep 6 en 7) en ik ben daarnaast

  Lees meer

  Arend Pottjegort

  Dit jaar vier ik mijn 40-jarig jubileum, maar ben ondertussen ook gedetacheerd geweest bij een uitgeverij. Ik sta nu 2 dagen voor de klas (groep 6 en 7) en ik ben daarnaast freelance educatief auteur. In die rol ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van lespakketten en methodes, met name voor aardrijkskunde, wereldoriëntatie en burgerschap. Voor de methodeconcepten en het maken van toetsvragen voor het Cito heb ik me vaak gebogen over de verdeling en inhoud van de lesstof. Ik hoop dat we in de nieuwe leerlijnen gezamenlijk essenties en vaardigheden kunnen selecteren die leerlingen nodig hebben om hun weg te vinden in de huidige informatiesamenleving en die leiden tot een zinvolle invulling van kostbare lestijd.

  Image

  Ariane Breimer

  Op mijn eigen school zijn we volop in beweging. Waarom dit beperken tot mijn eigen school, mijn eigen stichting als zich nu de gelegenheid voordoet om landelijk mee te denken. ‘A once

  Lees meer

  Ariane Breimer

  Op mijn eigen school zijn we volop in beweging. Waarom dit beperken tot mijn eigen school, mijn eigen stichting als zich nu de gelegenheid voordoet om landelijk mee te denken. ‘A once in a lifetime opportunity.’ Zoals Paul Rosenmöller tijdens de introductie zei: ‘de kans om de motivatie van leerlingen te vergroten.’ Op mijn eigen school zie ik dit al in het ‘klein’, ik ga mijn best doen om dit ook in het ‘groot’ te bewerkstelligen.

  Image

  Bertho Busink

  Economie draait om keuzes maken. Kiezen zou meer geïntegreerd kunnen worden in het huidige curriculum. Voor keuzes is niet alleen kennis van belang, maar ook ruimte voor verdieping. Verder wil ik mij

  Lees meer

  Bertho Busink

  Economie draait om keuzes maken. Kiezen zou meer geïntegreerd kunnen worden in het huidige curriculum. Voor keuzes is niet alleen kennis van belang, maar ook ruimte voor verdieping. Verder wil ik mij sterk maken voor metacognitieve vaardigheden in het curriculum.

  Image

  Chantal van Heusden

  Het onderwijs is in beweging, dat merken we allemaal. Helpen om richting te geven aan deze beweging door aan dit traject deel te nemen is mijn motivatie. De leerlingen die nu onderwijs

  Lees meer

  Chantal van Heusden

  Het onderwijs is in beweging, dat merken we allemaal. Helpen om richting te geven aan deze beweging door aan dit traject deel te nemen is mijn motivatie. De leerlingen die nu onderwijs volgen zijn de maatschappij van morgen.

  Image

  Daan Dictus

  De wereld om ons heen verandert enorm snel. Aan het onderwijs de taak om zich hieraan te passen en erop in te spelen. Als docent ben ik continu op zoek naar nieuwe

  Lees meer

  Daan Dictus

  De wereld om ons heen verandert enorm snel. Aan het onderwijs de taak om zich hieraan te passen en erop in te spelen. Als docent ben ik continu op zoek naar nieuwe middelen en manieren om het onderwijs motiverend en interessant te houden. Leerlingen leren mijns inziens als ze nieuwsgierig zijn/worden gemaakt en een nieuw curriculum is daar de ideale kans voor!

  Image

  Dianne Sandink-de Mare

  Wat hebben kinderen van nu nodig voor de toekomst Daar wil ik graag over meedenken. Welke kennis en vaardigheden hebben ze nodig? Digitale geletterdheid, vaardigheden van de 21e eeuw, geschiedenis of aardrijkskunde?

  Lees meer

  Dianne Sandink-de Mare

  Wat hebben kinderen van nu nodig voor de toekomst Daar wil ik graag over meedenken. Welke kennis en vaardigheden hebben ze nodig? Digitale geletterdheid, vaardigheden van de 21e eeuw, geschiedenis of aardrijkskunde?

  Image

  Evy Kolen

  In 2014 ben ik afgestudeerd aan de Pabo en de lerarenopleiding aardrijkskunde. Dankzij de combinatie van deze studies maar ook met mijn verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen en ambitie, hoop ik bij te kunnen dragen

  Lees meer

  Evy Kolen

  In 2014 ben ik afgestudeerd aan de Pabo en de lerarenopleiding aardrijkskunde. Dankzij de combinatie van deze studies maar ook met mijn verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen en ambitie, hoop ik bij te kunnen dragen aan een nieuw curriculum voor het domein mens en maatschappij. Mijn speerpunt hierin zal de doorlopende leerlijn zijn tussen PO en VO.

  Image

  Gijs Oxener

  Ik wil leerlingen heel graag meer motivatie bieden voor/binnen het onderwijs door ze betekenisvol en ervaringsgericht les te kunnen geven. Het onderwijs moet meer gerelateerd worden aan hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke

  Lees meer

  Gijs Oxener

  Ik wil leerlingen heel graag meer motivatie bieden voor/binnen het onderwijs door ze betekenisvol en ervaringsgericht les te kunnen geven. Het onderwijs moet meer gerelateerd worden aan hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling.

  Image

  Janneke Metselaar

  Na een studie milieuwetenschappen en lerarenopleiding aardrijkskunde geef ik sinds 5 jaar les op een havo/vwo school in Zaandam. Binnen mijn lessen probeer ik mijn fascinatie en passie voor het vak aardrijkskunde

  Lees meer

  Janneke Metselaar

  Na een studie milieuwetenschappen en lerarenopleiding aardrijkskunde geef ik sinds 5 jaar les op een havo/vwo school in Zaandam. Binnen mijn lessen probeer ik mijn fascinatie en passie voor het vak aardrijkskunde aan mijn leerlingen over te brengen, maar ze ook laten in zien dat aardrijkskunde onlosmakelijk verbonden is met andere vakgebieden. Dit is ook mijn motivatie voor het ontwikkelteam: zorgdragen voor een breed ontwikkeld curriculum waarbij aandacht is voor afzonderlijke vakken, maar ook ruimte is voor vakoverstijgend onderwijs en verbreding van onderwerpen die binnen meerdere vakken en niveaus thuishoren.

  Image

  Jorieke de Jonge

  De maatschappij de school binnenhalen en de leerling ‘de maatschappij’ laten ervaren zijn voor mij belangrijke thema’s. Door mee te doen wil ik een bijdrage leveren aan het meegeven van de juiste

  Lees meer

  Jorieke de Jonge

  De maatschappij de school binnenhalen en de leerling ‘de maatschappij’ laten ervaren zijn voor mij belangrijke thema’s. Door mee te doen wil ik een bijdrage leveren aan het meegeven van de juiste bagage.

  Image

  Martijn van Vuuren

  In een veranderende samenleving is het belangrijk dat het onderwijs mee beweegt. Vanuit mijn ervaring in het PO heb ik gezien wat vakintegratie en thematisch werken teweeg kan brengen in motivatie van

  Lees meer

  Martijn van Vuuren

  In een veranderende samenleving is het belangrijk dat het onderwijs mee beweegt. Vanuit mijn ervaring in het PO heb ik gezien wat vakintegratie en thematisch werken teweeg kan brengen in motivatie van leerlingen en leerkrachten. Graag wil ik mezelf hard maken om dit voor ieder kind/leerling/student mogelijk te maken.

  Image

  Nils de Groot

  Ik vind het erg belangrijk dat mijn leerlingen over een aantal jaar dingen leren waar ze iets aan hebben. Een theoretische achtergrond op basis waarvan ze in de praktijk, het dagelijks leven,

  Lees meer

  Nils de Groot

  Ik vind het erg belangrijk dat mijn leerlingen over een aantal jaar dingen leren waar ze iets aan hebben. Een theoretische achtergrond op basis waarvan ze in de praktijk, het dagelijks leven, hun keuzes en plaats in de maatschappij kunnen bepalen.

  Image

  Raymond de Kreek

  Ik zie het als een toffe uitdaging om in een zeer divers samengesteld team een curriculum te ontwikkelen waarin voor het eerst in Nederland én samenhang tussen vakken wordt vormgegeven én de

  Lees meer

  Raymond de Kreek

  Ik zie het als een toffe uitdaging om in een zeer divers samengesteld team een curriculum te ontwikkelen waarin voor het eerst in Nederland én samenhang tussen vakken wordt vormgegeven én de aansluiting tussen PO en VO wordt verbeterd. Daarnaast wordt de overladenheid teruggebracht en het eigen van de afzonderlijke vakken wordt bewaard gebleven.

  Image

  Sarah Brinkers

  Ik ga graag de komende periode samen met andere professionals aan de slag om te bedenken en te onderzoeken hoe wij met een nieuw curriculum de leerlingen op de basis- en middelbare

  Lees meer

  Sarah Brinkers

  Ik ga graag de komende periode samen met andere professionals aan de slag om te bedenken en te onderzoeken hoe wij met een nieuw curriculum de leerlingen op de basis- en middelbare scholen nog beter kunnen voorbereiden. Samen kijken hoe wij naast kennis de leerlingen vooral ook vaardigheden op kunnen laten doen waarmee zij goed voorbereid zijn op de huidige maatschappij en de maatschappij waarin zij straks werkzaam zullen zijn.

  Image

  Simone Kamman

  Onderwijs betekent voor mij jonge mensen uitrusten met voldoende kennis en vaardigheden, zodat ze de wijde wereld in kunnen. Als filosoof denk ik dat brede ontwikkeling en kritisch denken daar belangrijk in

  Lees meer

  Simone Kamman

  Onderwijs betekent voor mij jonge mensen uitrusten met voldoende kennis en vaardigheden, zodat ze de wijde wereld in kunnen. Als filosoof denk ik dat brede ontwikkeling en kritisch denken daar belangrijk in is. Als afdelingsleider VWO geloof ik in het ontwikkelen van talent en als moeder van 3 jonge kinderen hoop ik dat leerlingen door mens en maatschappij vakken opgroeien tot stabiele, gelukkige en vrije mensen.

  Image

  Tessy Gaykema

  Onze maatschappij is de afgelopen jaren in een snel tempo veranderd. Hoe onze maatschappij er over 20 jaar uitziet weten we niet. We moeten goed nadenken over wat onze kinderen nodig hebben

  Lees meer

  Tessy Gaykema

  Onze maatschappij is de afgelopen jaren in een snel tempo veranderd. Hoe onze maatschappij er over 20 jaar uitziet weten we niet. We moeten goed nadenken over wat onze kinderen nodig hebben om in de maatschappij van de toekomst goed te kunnen functioneren en wat hierin de rol van het onderwijs is. Hier wil ik graag over meedenken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat ook de jonge kinderen niet vergeten worden, hier ga ik mij hard voor maken.

 • Mens & Natuur
  Image

  Ada Oldenburg

  Als leerkracht PO zet ik me enthousiast in om het W &T onderwijs een stevige basis te geven binnen mijn school en de stichting. Daarbij wil ik het huidige curriculum helpen verbeteren

  Lees meer

  Ada Oldenburg

  Als leerkracht PO zet ik me enthousiast in om het W &T onderwijs een stevige basis te geven binnen mijn school en de stichting. Daarbij wil ik het huidige curriculum helpen verbeteren om het boeiend en zinvol te maken voor alle leerlingen en leerkrachten opdat iedereen zijn talenten kan ontwikkelen en laten bloeien. Onderwijs wordt zo weer een fantastisch avontuur naar de volwassenheid!

  Image

  Anja van Hirtum-Smits

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu: Voor mij is het een kans, samen met het ontwikkelteam: Mens en Natuur, mee te denken en te werken aan het ontwerpen van een nieuw

  Lees meer

  Anja van Hirtum-Smits

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Voor mij is het een kans, samen met het ontwikkelteam: Mens en Natuur, mee te denken en te werken aan het ontwerpen van een nieuw curriculum passend bij eigentijds onderwijs/ onderwijs van nu en straks. Een curriculum waarin we, als basis, alle leerlingen op verschillende manieren kunnen en durven te motiveren (kennis, vaardigheden en talenten). Mooie (verbeterde) doorlopende leerlijnen binnen alle vormen van onderwijs, met als doel onderwijs op elkaar kunnen afstemmen en samenhang te creëren. Naast het samenwerken met het ontwikkelteam, hoop ik dat wij leerlingen daadwerkelijk kunnen betrekken bij het vormgeven van het onderwijs. De Leerlingen zijn de toekomst. Ik voel mezelf verantwoordelijk voor het onderwijs, dus laten we starten!

  Wat extra informatie over mijzelf: 

  Studies

  Fontys MLE, Master leren en Innoveren, Cambridge Engels, buiten promovendus UU.

  Nevenactiviteiten

  Image

  Annemarie van Es

  Hoe wij onderwijzen is niet altijd ook hoe leerlingen leren. Die twee werelden moeten in ons onderwijs beter bij elkaar komen. Voor het eerst mag nu in Nederland de leerkracht hierover meedenken.

  Lees meer

  Annemarie van Es

  Hoe wij onderwijzen is niet altijd ook hoe leerlingen leren. Die twee werelden moeten in ons onderwijs beter bij elkaar komen. Voor het eerst mag nu in Nederland de leerkracht hierover meedenken. Die kans pak ik! En laten we het ook aan de leerlingen blijven vragen!

  Image

  Annick Dezitter

  Via Curriculum.nu kan ik meepraten, meedenken en mee ontwikkelen aan het curriculum. Het onderwijs (PO, VO, MBO/HBO/WO) staat klaar om een nieuwe tijd in te gaan waarin andere zaken andere aandacht in

  Lees meer

  Annick Dezitter

  Via Curriculum.nu kan ik meepraten, meedenken en mee ontwikkelen aan het curriculum. Het onderwijs (PO, VO, MBO/HBO/WO) staat klaar om een nieuwe tijd in te gaan waarin andere zaken andere aandacht in een andere vorm verdienen. We moeten vooruit durven denken en kijken. We moeten onze jongeren begeleiden naar de toekomst toe, gebruikmakend van wat we weten en geleerd hebben, maar ook durven loslaten wat decennia lang was. Een uitdagende opdracht in een boeiende tijd, binnen een complexe mondiale maatschappij. Wij mogen meebouwen aan een nieuwe basis, een stevige fundering voor het onderwijs van onze prachtige jeugd #zinin.

  Image

  Anouk Otto

  Ik doe mee aan Curriculum.nu om het onderwijs een nieuwe boost te geven. Op de school waar ik werk, doen we dat in het klein door meer vanuit doelen les te geven

  Lees meer

  Anouk Otto

  Ik doe mee aan Curriculum.nu om het onderwijs een nieuwe boost te geven. Op de school waar ik werk, doen we dat in het klein door meer vanuit doelen les te geven en veel lessen in projecten te verwerken. Dit werkt motiverend voor leerlingen én collega’s. Deze achtergrond neem ik mee naar Curriculum.nu. Zo hoop ik, in het grote plaatje, veel meer leerlingen en collega’s te kunnen motiveren.

  Image

  Bianca Schoeber

  Meedenken over een toekomst waarin het onderwijs weer bijdraagt aan dat wat kinderen nodig hebben lijkt me een bijzondere uitdaging. Ik zou graag willen dat wetenschappelijke vorming in het onderwijs een gefundeerde

  Lees meer

  Bianca Schoeber

  Meedenken over een toekomst waarin het onderwijs weer bijdraagt aan dat wat kinderen nodig hebben lijkt me een bijzondere uitdaging. Ik zou graag willen dat wetenschappelijke vorming in het onderwijs een gefundeerde basis krijgt. Daarnaast een fantastische kans om mijzelf te blijven ontwikkelen en met anderen het gesprek over onderwijs aan te gaan.

  Image

  Gerben van Baaren

  Natuur en techniek laat kinderen op een andere manier leren. Het kan een basis zijn om veel te leren. Kinderen willen op jonge leeftijd onderzoeken en dat moeten we vasthouden op latere

  Lees meer

  Gerben van Baaren

  Natuur en techniek laat kinderen op een andere manier leren. Het kan een basis zijn om veel te leren. Kinderen willen op jonge leeftijd onderzoeken en dat moeten we vasthouden op latere leeftijd. Ik wil graag hiervoor kunnen zorgen.

  Image

  Lennart Verton

  Een onderzoekende en nieuwsgierige houding is het mooiste om te zien bij leerlingen. Zeker omdat dit nu en in de toekomst van belang is. Fantastisch om hieraan een bijdrage te mogen leveren.

  Lees meer

  Lennart Verton

  Een onderzoekende en nieuwsgierige houding is het mooiste om te zien bij leerlingen. Zeker omdat dit nu en in de toekomst van belang is. Fantastisch om hieraan een bijdrage te mogen leveren.

  Image

  Liesbeth Mocking

  Ik ben enorm nieuwsgierig naar ‘toekomstproof’ onderwijs. En ik heb er veel zin in om daar op deze manier een bijdrage aan te leveren. Waarom mens en natuur? Ik ben een buitenmens

  Lees meer

  Liesbeth Mocking

  Ik ben enorm nieuwsgierig naar ‘toekomstproof’ onderwijs. En ik heb er veel zin in om daar op deze manier een bijdrage aan te leveren. Waarom mens en natuur? Ik ben een buitenmens en ik vind het leuk om wereldoriëntatie te geven.

  Image

  Liliane Bouma

  Ik zie al lang mogelijkheden om ons onderwijs leuker en compacter te organiseren. Naast kennis en vaardigheden die onze maatschappij nodig heeft voor onze welvaart, moeten we ook de karakterontwikkeling voldoende aandacht

  Lees meer

  Liliane Bouma

  Ik zie al lang mogelijkheden om ons onderwijs leuker en compacter te organiseren. Naast kennis en vaardigheden die onze maatschappij nodig heeft voor onze welvaart, moeten we ook de karakterontwikkeling voldoende aandacht geven. We hebben één van de gelukkigste samenlevingen en dat moeten we in het oog houden. Met mijn achtergrond in het bedrijfsleven en ervaring met internationaal onderwijs denk ik dat ik veel kan bijdragen.

  Image

  Maaike van der Voort

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu: Ik wilde de kans grijpen om mee te denken over het onderwijs van de toekomst. Ik zie bij mij op school veel kansen om het

  Lees meer

  Maaike van der Voort

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Ik wilde de kans grijpen om mee te denken over het onderwijs van de toekomst. Ik zie bij mij op school veel kansen om het huidige curriculum aan te passen aan de huidige generatie leerlingen. Daarnaast lijkt het me inspirerend om met leraren en schoolleiders uit het hele land de discussie aan te gaan over onderwijs.

  Over mij:

  Ik ben naast mijn baan als docent natuurkunde en onderzoek &ontwerpen, ook de technator (coordinator van het technasium bij mij op school). Daardoor heb ik veel contact met het bedrijfsleven en hoger onderwijs in de regio.

  Image

  Marc Mantz

  De wereld om ons heen verandert in een rap tempo, zo ook het onderwijs in Nederland. Curriculum.nu geeft mij de mogelijkheid om het toegenomen belang van het vak aardrijkskunde te verstevigen in

  Lees meer

  Marc Mantz

  De wereld om ons heen verandert in een rap tempo, zo ook het onderwijs in Nederland. Curriculum.nu geeft mij de mogelijkheid om het toegenomen belang van het vak aardrijkskunde te verstevigen in het primair onderwijs en te actualiseren in het secundair onderwijs. Dat komt door actuele vraagstukken, zoals klimaatverandering, geopolitieke spanningen, grondstof tekorten, overbevolking, et cetera. Het is mij een genoegen om deel te nemen aan curriculum.nu.

  Image

  Marleen de Goeij

  Het is voor mij de kans om mee te denken hoe onderwijs vorm kan krijgen. Waarbij we kennis, vaardigheden, talenten en kansen met elkaar moeten verbinden. Onderwijs en ontwikkeling, hoe gaan we

  Lees meer

  Marleen de Goeij

  Het is voor mij de kans om mee te denken hoe onderwijs vorm kan krijgen. Waarbij we kennis, vaardigheden, talenten en kansen met elkaar moeten verbinden. Onderwijs en ontwikkeling, hoe gaan we om met waar we aan werken en hoe willen we dat doen? Op welke plek en in welke samenstelling. De kinderen die vanuit hoge betrokkenheid gemotiveerd leren en ontwikkelen. Met elkaar kijken waar het curriculum voldoet en waar we innovaties en vernieuwing een plek kunnen geven. Dat laatste zie ik als een mooie uitdaging.

  Image

  Martin Vos

  Op de nieuwste school heb ik als docent ervaren wat de kracht is van een curriculum waarin leerlingen de ruimte hebben om kennis en vaardigheden te verwerven. Betekenisvolle vragen van leerlingen houden

  Lees meer

  Martin Vos

  Op de nieuwste school heb ik als docent ervaren wat de kracht is van een curriculum waarin leerlingen de ruimte hebben om kennis en vaardigheden te verwerven. Betekenisvolle vragen van leerlingen houden zich niet aan de bestaande kaders van losse vakken. Ik wil graag ruimte creëren in het curriculum voor leerlingen om zichzelf te ontwikkelen.

  Image

  Monja Lize Antens

  Ik doe mee aan Curriculum.nu om de uitdaging aan te gaan om onderwijs vorm te geven voor elke leerling. De natuurlijke interesse van leerlingen benutten door samenhang en hen hierdoor voor te

  Lees meer

  Monja Lize Antens

  Ik doe mee aan Curriculum.nu om de uitdaging aan te gaan om onderwijs vorm te geven voor elke leerling. De natuurlijke interesse van leerlingen benutten door samenhang en hen hierdoor voor te bereiden op hun toekomst.

  Image

  Nellie Schutte

  De belangrijkste reden voor mij om hieraan mee te doen is om samen vast te stellen welke kennis en vaardigheden jongeren (4-18 jaar) nodig hebben om goed en gelukkig te kunnen functioneren

  Lees meer

  Nellie Schutte

  De belangrijkste reden voor mij om hieraan mee te doen is om samen vast te stellen welke kennis en vaardigheden jongeren (4-18 jaar) nodig hebben om goed en gelukkig te kunnen functioneren in en voor de samenleving. Zij en wij moeten voorbereid zijn op de toekomst! Actualisatie is daarom van belang.

  Image

  Saskia van der Jagt

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu Ik vind het belangrijk dat er voor alle leerlingen een passend en actueel natuurcurriculum komt, met veel aandacht voor techniek/technologie. Dit zijn immers belangrijke vakgebieden

  Lees meer

  Saskia van der Jagt

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu

  Ik vind het belangrijk dat er voor alle leerlingen een passend en actueel natuurcurriculum komt, met veel aandacht voor techniek/technologie. Dit zijn immers belangrijke vakgebieden waarmee kinderen en jongeren in de toekomst te maken krijgen. Fijn om hier met veel andere docenten over mee te mogen denken.

  Over mij: 

  Ik ben in 2016 gepromoveerd op het proefschrift Learning to Evaluate the Quality of Inquiries en ik ben één van de pioniers van Makersonderwijs.

  Image

  Timon Koster

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Om bij te dragen aan de innovatie en verbetering van het onderwijs in Nederland zijn er twee plaatsen waar je iets kunt betekenen: Curriculum.nu en de

  Lees meer

  Timon Koster

  Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

  Om bij te dragen aan de innovatie en verbetering van het onderwijs in Nederland zijn er twee plaatsen waar je iets kunt betekenen: Curriculum.nu en de opleidingsinstituten. Voor mij is het een uitgelezen kans om vanuit mijn rol als basisschoolleerkracht bij te dragen aan het updaten van het nationale curriculum voor het PO en VO. Het is in mijn ogen belangrijk om vakken met elkaar te verbinden, nog meer aan te sluiten bij hedendaags en toekomstgericht onderwijs en een soepele overgang van het PO naar het VO te creëren. Inhoudelijk bij ‘Mens en natuur’ zal ik pleiten voor actief onderwijs. Leren in verschillende contexten, gebruik maken van de leefomgeving en werken vanuit verwondering vormen wat mij betreft de basis.

  Over mij:
  Met veel plezier geef ik deeltijd les aan groep 8 in het basisonderwijs. Daarnaast werk ik bij IVN (Instituut voor natuureducatie) aan onderwijskundige werkzaamheden. Tot slot heb ik een eigen bedrijf, waarmee ik o.a. lesmateriaal, trainingen en studiereizen ontwikkel op het gebied van ‘outdoor learning’.

 • Nederlands
  Image

  Alice Geerdink

  Er zijn veel redenen om mee te doen. Nederlands moet een zinvolle ervaring zijn en kan als vak de samenhang vergroten tussen alle vakken in het VO. Ik wil ook samen met

  Lees meer

  Alice Geerdink

  Er zijn veel redenen om mee te doen. Nederlands moet een zinvolle ervaring zijn en kan als vak de samenhang vergroten tussen alle vakken in het VO. Ik wil ook samen met anderen zoeken naar een manier om door een beter aanbod meer leerlingen te motiveren. Het is fantastisch om samen met leerkrachten en docenten te werken aan het actualiseren van het onderwijs.

  Image

  Annemarie Regeling

  Ik doe mee aan Curriculum.nu omdat ik denk dat het onderwijs toe is aan verandering. Daaraan meedenken en de leerlingen uit het VSO hier een stem in te geven, dat wordt mijn

  Lees meer

  Annemarie Regeling

  Ik doe mee aan Curriculum.nu omdat ik denk dat het onderwijs toe is aan verandering. Daaraan meedenken en de leerlingen uit het VSO hier een stem in te geven, dat wordt mijn uitdaging. Op naar lessen Nederlands die leuk en leerzaam zijn voor iedereen, voor nu en vooral voor later.

  Image

  Caroline Wisse

  Onderwijs is de betekenis die je als docent voor leerlingen kunt hebben, het beleid dat je kunt maken passend bij de visie van de school, het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen

  Lees meer

  Caroline Wisse

  Onderwijs is de betekenis die je als docent voor leerlingen kunt hebben, het beleid dat je kunt maken passend bij de visie van de school, het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen scholen en bovenal het integreren van de uitkomsten en onderzoek in de praktijk. Onderwijs is samenhang, intrinsieke motivatie opwekken, onderdeel van de samenleving in al haar facetten. Dit alles maakt van het onderwijs mijn thuisbasis. Wat een eer om lid van dit team te zijn.

  Image

  Geja Raaijmakers

  Als schoolleider PO in een kindcentrum vind ik het een fantastische uitdaging om mee te werken aan het onderwijs van de toekomst. Ik probeer in samenhang te denken en af te stemmen

  Lees meer

  Geja Raaijmakers

  Als schoolleider PO in een kindcentrum vind ik het een fantastische uitdaging om mee te werken aan het onderwijs van de toekomst. Ik probeer in samenhang te denken en af te stemmen met alle betrokkenen, zodat een doorgaande lijn ontstaat in de ontwikkeling van kinderen. Daarbij gun ik elk kind de onderdompeling in een rijk taalbad.

  Image

  Jetty de Jong

  Met het meedoen aan het Curriculum.nu wil ik mijn passie voor taal en mijn ervaring inzetten om samen een uitdagend en vooral motiverend curriculum voor onze leerlingen te kunnen ontwikkelen. Ik wil

  Lees meer

  Jetty de Jong

  Met het meedoen aan het Curriculum.nu wil ik mijn passie voor taal en mijn ervaring inzetten om samen een uitdagend en vooral motiverend curriculum voor onze leerlingen te kunnen ontwikkelen. Ik wil dat elke leerling zich goed op zijn eigen niveau kan ontwikkelen binnen het onderwijs en zich kan ontwikkelen tot een kritische burger.

  Ieder kind heeft recht op motiverend, betekenisvol en zinvol onderwijs, zonder de overladenheid. Te vaak zie ik als taal- en leesspecialist dat kinderen niet gemotiveerd zijn in het huidige onderwijs. Het is teveel gericht op de deelvaardigheden en te weinig thematisch en betekenisvol.

  Ik wil dat hiermee onze en vooral alle kinderen, zich later goed kunnen ontwikkelen in de huidige maatschappij en het onderwijs verlaten met een goede taalvaardigheid.

  Image

  Judith Pool

  Als leraar en taalspecialist in het PO en sinds dit schooljaar op een 10:00 – 14:00 school, loop ik al jaren aan tegen de versnippering in het onderwijs en met name ook

  Lees meer

  Judith Pool

  Als leraar en taalspecialist in het PO en sinds dit schooljaar op een 10:00 – 14:00 school, loop ik al jaren aan tegen de versnippering in het onderwijs en met name ook binnen het vak ‘taal’ of ‘Nederlands.’ Daarnaast wordt het vak grotendeels ingevuld door middel van diverse methodes, waardoor samenhang en betekenis ontbreken.
  Voor mij zouden samenhang, betekenisvolheid en doorgaande leerlijnen kernbegrippen moeten zijn binnen het onderwijs. Voor alle leerlingen, ongeacht leeftijd of onderwijsniveau. Opdat elk kind daadwerkelijk zijn of haar talenten kan ontdekken en ontwikkelen!

  Image

  Lucienne Rijks-Klinkenberg

  Al jaren houd ik mij bezig met het taal- en leesonderwijs op een basisschool in Amsterdam. Heel graag wil ik mijn expertise en ervaring inzetten voor Curriculum.nu, zodat leerkrachten zich kunnen richten

  Lees meer

  Lucienne Rijks-Klinkenberg

  Al jaren houd ik mij bezig met het taal- en leesonderwijs op een basisschool in Amsterdam. Heel graag wil ik mijn expertise en ervaring inzetten voor Curriculum.nu, zodat leerkrachten zich kunnen richten op wat écht belangrijk is: Zinvol, samenhangend en motiverend onderwijs voor alle kinderen van Nederland. Het is voor mij belangrijk dat scholen zelf kunnen kiezen wat nodig is voor hun publiek.
  De overladenheid in het programma moet dus worden teruggedrongen, terwijl tegelijkertijd duidelijk moet zijn wat de kern is van het vak Nederlands. Ik ben erg enthousiast dat ik een bijdrage kan leveren aan een vernieuwd, actueel curriculum waar alle leerkrachten en vooral leerlingen van kunnen profiteren.

  Image

  Marit Tuik

  Ik vind het belangrijk dat alle leerlingen gemotiveerd zijn om te leren. Als leerkracht basisonderwijs ga ik uit van het kind. Ik gun hen betekenisvol, thematisch en geïntegreerd onderwijs, waarbij zij zich

  Lees meer

  Marit Tuik

  Ik vind het belangrijk dat alle leerlingen gemotiveerd zijn om te leren. Als leerkracht basisonderwijs ga ik uit van het kind. Ik gun hen betekenisvol, thematisch en geïntegreerd onderwijs, waarbij zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en kritische burgers. Ik ben taal- en leesspecialist en zie steeds meer leerlingen die ongemotiveerd zijn om te lezen en dit ook als moeilijk ervaren.
  Ik doe mee aan Curriculum.nu om dit te veranderen en leerlingen meer motivatie en meer autonomie ten aanzien van hun eigen leerproces te geven. Ik hoop dat we samen iets kunnen ontwerpen waar alle leerkrachten en docenten in Nederland achter staan en iets mee kunnen.

  Image

  Marit van der Meulen

  Al 9 jaar ben ik werkzaam op een basisschool in Zoetermeer. Door veel anderstalige leerlingen en een groot aantal vluchtelingen, ontwerp ik voor mijn groepen zelf mijn taal- en leesonderwijs en krijg

  Lees meer

  Marit van der Meulen

  Al 9 jaar ben ik werkzaam op een basisschool in Zoetermeer. Door veel anderstalige leerlingen en een groot aantal vluchtelingen, ontwerp ik voor mijn groepen zelf mijn taal- en leesonderwijs en krijg hier alle ruimte binnen de school voor. Ik ben nu toe aan een groter perspectief om mijn taal- en leesexpertise te kunnen delen en ontwikkelen. Taal is geen op zichzelf staand vak, het is geïntegreerd in alles om ons heen. En alle kinderen hebben recht op mooi taalonderwijs, zowel in het PO als het VO en ik ben trots dat ik nu de kans krijg om hier mijn steentje aan bij te dragen.

  Image

  Marloes Lip-Otten

  Ooit heb ik gezegd dat ik het zo een geweldige kans zou vinden om met allerlei docenten Nederlands, PO en VO, door het hele land samen naar het onderwijs te kijken. Om

  Lees meer

  Marloes Lip-Otten

  Ooit heb ik gezegd dat ik het zo een geweldige kans zou vinden om met allerlei docenten Nederlands, PO en VO, door het hele land samen naar het onderwijs te kijken. Om min of meer met een bijna blanco formulier aan de slag te gaan en vanuit het werkveld het onderwijs vorm te geven. Die kans ligt er nu! Dus, waarom niet?

  Image

  Nellianne van Schaik

  Meedoen met curriculum.nu is een kans: meedenken over het onderwijs en het vak Nederlands van de toekomst. Inmiddels ben ik zestien jaren vakdocent (bovenbouw havo/vwo) en ik merk dat het onderwijs, en

  Lees meer

  Nellianne van Schaik

  Meedoen met curriculum.nu is een kans: meedenken over het onderwijs en het vak Nederlands van de toekomst. Inmiddels ben ik zestien jaren vakdocent (bovenbouw havo/vwo) en ik merk dat het onderwijs, en specifiek het vak Nederlands, toe is aan verandering. Te vaak beschouwen leerlingen het vak Nederlands als een vaardighedenvak zonder échte inhouden. Het vak kan veel interessanter, betekenisvoller en motiverender zijn!

  De taalvaardigheden hebben we natuurlijk wel hard nodig, bij alle vakken. Daarom is samenhang tussen de vakken van groot belang. Het taalonderwijs is daarbij een dragende kracht. Het leergebied Nederlands mag en moet de spil zijn waar het om draait: taal als motor van het leren. Het vak Nederlands, beter gezegd: de docent voor de klas, speelt in dat leerproces een cruciale rol, want taal verbindt!

  Image

  Nienke Nagelmaeker

  Sinds 8 jaar docent en sinds 3 jaar sectieleider Nederlands op het Coornhert Gymnasium in Gouda. Samenwerken aan het vak Nederlands van de toekomst; voor mijn eigen kinderen en voor alle andere

  Lees meer

  Nienke Nagelmaeker

  Sinds 8 jaar docent en sinds 3 jaar sectieleider Nederlands op het Coornhert Gymnasium in Gouda. Samenwerken aan het vak Nederlands van de toekomst; voor mijn eigen kinderen en voor alle andere kinderen. Nederlands is het vak bij uitstek om talenten van leerlingen tot volle bloei te laten komen, want de grenzen van hun taal zijn de grenzen van hun wereld.

  Image

  Simone Westra

  Het is een mooie kans om mee te denken over het onderwijs in de toekomst. Vanuit mijn werk als leerkracht van groep 7 en taalcoördinator op SBO De Windroos, neem ik vooral

  Lees meer

  Simone Westra

  Het is een mooie kans om mee te denken over het onderwijs in de toekomst. Vanuit mijn werk als leerkracht van groep 7 en taalcoördinator op SBO De Windroos, neem ik vooral mee dat het om samenhang gaat. Samenhang tussen taal en wereldoriëntatie, samenwerken aan betekenisvolle activiteiten voor leerlingen. Samenwerken met collega’s uit het werkveld aan een nieuwe ontwikkeling, uitgaande van en inspelen op behoeften van leerlingen.

  Image

  Stephanie Kastelein

  Iedere leerling is uniek. Ik vind dat iedere leerling de kans moet krijgen zich volledig te kunnen ontwikkelen. Ik wil me in het ontwikkelteam hard maken voor de leerlingen in het praktijkonderwijs.

  Lees meer

  Stephanie Kastelein

  Iedere leerling is uniek. Ik vind dat iedere leerling de kans moet krijgen zich volledig te kunnen ontwikkelen. Ik wil me in het ontwikkelteam hard maken voor de leerlingen in het praktijkonderwijs. Bij ons op het Futura College in Woerden willen we het onderwijs zo persoonlijk mogelijk maken met behulp van een individueel ontwikkelingsplan. We kijken naar de passie van de leerling en naar de echte wereld van nu en in de toekomst. Ik hoop dat hier in het vernieuwde curriculum genoeg ruimte en aandacht voor is.

 • Rekenen & Wiskunde
  Image

  Dorthy van der Male

  Goed reken-wiskunde onderwijs is een belangrijke basis om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Een goede, doorlopende leerlijn waarbij doelen op elkaar afgestemd zijn met duidelijke handvatten voor alle leerkrachten vind

  Lees meer

  Dorthy van der Male

  Goed reken-wiskunde onderwijs is een belangrijke basis om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Een goede, doorlopende leerlijn waarbij doelen op elkaar afgestemd zijn met duidelijke handvatten voor alle leerkrachten vind ik hierbij van groot belang. Hier wil ik heel graag een constructieve bijdrage aan leveren!

  Image

  Esther van Dooren

  Vanuit mijn interesse voor en ervaring met het vak en de doelgroepen, lijkt het mij een geweldige kans om mee te denken over de invulling van het onderwijs van morgen. Hoe mooi

  Lees meer

  Esther van Dooren

  Vanuit mijn interesse voor en ervaring met het vak en de doelgroepen, lijkt het mij een geweldige kans om mee te denken over de invulling van het onderwijs van morgen. Hoe mooi is het wanneer er een verbinding komt tussen PO en VO, welke aansluit bij de leerling!

  Image

  Lia Jaspers

  Een unieke kans om het reken-wiskunde onderwijs van de toekomst meer gestalte te geven, niet alleen op de werkvloer maar ook in de ontwikkeling. Ons rekenonderwijs moet meebewegen om aan te sluiten

  Lees meer

  Lia Jaspers

  Een unieke kans om het reken-wiskunde onderwijs van de toekomst meer gestalte te geven, niet alleen op de werkvloer maar ook in de ontwikkeling. Ons rekenonderwijs moet meebewegen om aan te sluiten bij de vaardigheden die onze kinderen in de toekomst nodig hebben.

  Image

  Lisette Steenbakkers

  Elke dag ben ik zoekende naar hoe ik mijn onderwijs goed kan vormgeven zodat de leerlingen uiteindelijk succesvol kunnen invoegen in de maatschappij. Door deel te nemen aan de curriculumherziening kan ik

  Lees meer

  Lisette Steenbakkers

  Elke dag ben ik zoekende naar hoe ik mijn onderwijs goed kan vormgeven zodat de leerlingen uiteindelijk succesvol kunnen invoegen in de maatschappij. Door deel te nemen aan de curriculumherziening kan ik een bijdrage leveren aan het ‘hoe’ en ‘wat’ van goed onderwijs. Dat lijkt me heel erg leuk en uitdagend!

  Image

  Lotte Schouten -de Beijer

  De wereld om ons heen en dus ook om de kinderen heen verandert snel. Ik vind het belangrijk dat de competenties en vaardigheden die de kinderen leren, aansluiten bij de huidige maatschappij.

  Lees meer

  Lotte Schouten -de Beijer

  De wereld om ons heen en dus ook om de kinderen heen verandert snel. Ik vind het belangrijk dat de competenties en vaardigheden die de kinderen leren, aansluiten bij de huidige maatschappij. Op deze manier krijgen we burgers die sterk staan in de maatschappij. Ik vind het een uitdaging om mee te denken en werken aan het nieuwe curriculum voor rekenen.

  Image

  Maarten Müller

  Er is nog zoveel wat we kunnen verbeteren in het reken- en wiskunde onderwijs, maar dan moeten we wel de ruimte hebben om dat te doen. Die ruimte ervaar ik zelden en

  Lees meer

  Maarten Müller

  Er is nog zoveel wat we kunnen verbeteren in het reken- en wiskunde onderwijs, maar dan moeten we wel de ruimte hebben om dat te doen. Die ruimte ervaar ik zelden en zeker niet voor leerlingen die moeite met ons mooie vak hebben. Curriculum.nu is een geweldige kans om weer ruimte te creëren in ons programma, waardoor we voor elke leerling de kans hebben om betere keuzes te maken. Terug naar de basis of juist extra uitdaging. We moeten uit de voortdenderende trein kunnen stappen.

  Image

  Marco Stoppelenburg

  Meewerken aan het onderwijs van de toekomst is voor mij een uitdaging die ik graag aanneem. Ik draag met plezier hieraan mijn steentje bij zodat we samen een stevig fundament voor de

  Lees meer

  Marco Stoppelenburg

  Meewerken aan het onderwijs van de toekomst is voor mij een uitdaging die ik graag aanneem. Ik draag met plezier hieraan mijn steentje bij zodat we samen een stevig fundament voor de toekomst kunnen leggen.

  Image

  Marco ten Hoff

  Ik wil graag meedenken aan een toekomstbestendig curriculum voor Nederland waar leerlingen en docenten samen gemotiveerd mee aan de slag kunnen.

  Lees meer

  Marco ten Hoff

  Ik wil graag meedenken aan een toekomstbestendig curriculum voor Nederland waar leerlingen en docenten samen gemotiveerd mee aan de slag kunnen.

  Image

  Marianne Lambriex

  De maatschappij verandert continu. Onderwijs verandert voortdurend, het wiskundeprogramma moet onderwijsbaar zijn. De inhoud moet leerbaar zijn, en het moet een basis zijn tot verdere groei en bijdrage aan de voortgang van

  Lees meer

  Marianne Lambriex

  De maatschappij verandert continu. Onderwijs verandert voortdurend, het wiskundeprogramma moet onderwijsbaar zijn. De inhoud moet leerbaar zijn, en het moet een basis zijn tot verdere groei en bijdrage aan de voortgang van de maatschappij. Daar wil ik aan bijdragen.

  Image

  Marieke van Ravenhorst

  Ik ben blij dat ik mijn stem vanuit het onderwijsveld mag benutten, daarbij wil ik graag zoeken naar verbinding tussen het PO en VO. Het met elkaar nadenken over welke vaardigheden van

  Lees meer

  Marieke van Ravenhorst

  Ik ben blij dat ik mijn stem vanuit het onderwijsveld mag benutten, daarbij wil ik graag zoeken naar verbinding tussen het PO en VO. Het met elkaar nadenken over welke vaardigheden van belang zijn om aan te leren / mee te geven om onze leerlingen beter voor te kunnen bereiden op een toekomst waarvan we nu nog niet weten hoe die gaat zijn. Het samen kritisch kijken naar welke doelen er aangeboden moeten worden (en waar / wanneer) in het curriculum. Een mooie uitdaging!

  Image

  Monique van Tiel

  Vanuit mijn interesse voor en ervaring met het vakgebied vind ik het een fantastische kans om mee te denken over de toekomst van het rekenen-wiskunde onderwijs. Het is een uitdaging om de

  Lees meer

  Monique van Tiel

  Vanuit mijn interesse voor en ervaring met het vakgebied vind ik het een fantastische kans om mee te denken over de toekomst van het rekenen-wiskunde onderwijs. Het is een uitdaging om de theorie te koppelen aan de praktische uitvoerbaarheid op de scholen.

  Image

  Roemer Cooiman

  Het maakt niet uit hoe je 'het' leert als je 'het' maar leert'' is een vaak gehoorde uitspraak in het onderwijs.Maar wat is 'het' voor rekenen en wiskunde in po en vo

  Lees meer

  Roemer Cooiman

  Het maakt niet uit hoe je 'het' leert als je 'het' maar leert'' is een vaak gehoorde uitspraak in het onderwijs.
  Maar wat is 'het' voor rekenen en wiskunde in po en vo voor nu en straks?
  Curriculum.nu biedt de mogelijkheid om daar over na te denken en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

  Image

  Sabine Brugman

  Curriculum.nu voelt als een kans om de ruimte te vinden om kinderen op een andere manier te laten werken binnen het reken- en wiskunde onderwijs en mee te gaan met de nieuwe

  Lees meer

  Sabine Brugman

  Curriculum.nu voelt als een kans om de ruimte te vinden om kinderen op een andere manier te laten werken binnen het reken- en wiskunde onderwijs en mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen. Het zoeken naar de mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden is erg belangrijk binnen het algehele onderwijs. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de curriculumherziening door vanuit de praktijk te kijken hoe we het reken- wiskunde onderwijs goed vorm kunnen geven. Ik wil mijn leerlingen met plezier laten rekenen en als dat even anders kan dan alleen vanuit de methode, doe ik dat maar al te graag.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.