De Adviesgroep bestaat uit vijf wetenschappers met expertise op het gebied van curriculumontwikkeling en onderwijswetenschap.

De Adviesgroep heeft de Coördinatiegroep in brede zin voorzien van advies en heeft gereflecteerd op de integrale kwaliteit van het totaal aan uitkomsten. De Adviesgroep adviseerde over de werkopdracht en de wijze waarop samenhang tussen de opbrengsten van de ontwikkelteams bevorderd kon worden. De Adviesgroep reflecteerde tevens op de tussentijdse opbrengsten van de ontwikkelteams vanuit het perspectief van samenhang, overladenheid en de doorlopende leerlijn.

Mijn onderwijsloopbaan is in de VS begonnen met bijles geven in het VO, en 8 plezierige jaren als leerkracht in het primair onderwijs. Vervolgens heb ik aan de Universiteit Twente de masteropleiding Educational Science & Technology (M-EST) gevolgd, waar ik de uitdagingen, plezier en praktijkrelevantie van onderwijskundig ontwerpen heb ontdekt. In de 20+ jaar daarna, heb ik onderzoek- en ontwikkelwerk gedaan naar (de kruisbestuiving tussen) curriculumontwerp en docentprofessionalisering, ook met aandacht voor de rol van technologie daarin. Hierdoor heb ik veel inzichten opgedaan over de kansen, maar ook de uitdagingen die gepaard gaan met curriculumvernieuwing in het algemeen, en de rol van docenten daarin in het bijzonder.

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

In samenwerking met andere collega’s op dit gebied (zowel binnen Nederland als daarbuiten), zijn we veel te weten gekomen over de toerusting die docenten nodig hebben om aan curriculumvernieuwing bij te dragen. Graag pas ik deze inzichten toe (en blijf ik zelf ook leren) in mijn rollen als: hoogleraar binnen ELAN (Vakgroep Docent Professioneel Ontwikkeling), directeur Pro-U (die evidence-informed nascholing biedt aan docenten PO en VO), en opleidingsdirecteur M-EST. De combinatie van relevante onderzoekservaring, lesgevend ervaring, en ervaring als ouder van drie kinderen helpen mij om mee te denken in de Adviesgroep. Ik heb waardeer de inzet van de ontwikkelteams en de Coördinatiegroep zeer en draag graag mijn steentje bij.

Susan McKenney

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.