De Adviesgroep bestaat uit vijf wetenschappers met expertise op het gebied van curriculumontwikkeling en onderwijswetenschap.

De Adviesgroep heeft de Coördinatiegroep in brede zin voorzien van advies en heeft gereflecteerd op de integrale kwaliteit van het totaal aan uitkomsten. De Adviesgroep adviseerde over de werkopdracht en de wijze waarop samenhang tussen de opbrengsten van de ontwikkelteams bevorderd kon worden. De Adviesgroep reflecteerde tevens op de tussentijdse opbrengsten van de ontwikkelteams vanuit het perspectief van samenhang, overladenheid en de doorlopende leerlijn.

Ik ben bijzonder hoogleraar Curriculumevaluatie (met betrekking tot het bètaonderwijs) bij het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. Tot eind 2017 vervulde ik bij SLO de rol van manager van de afdeling Onderzoek & Advies. Bij SLO was ik eindverantwoordelijke voor de Curriculumspiegel. In deze publicatie wordt overzicht en inzicht geboden in de belangrijkste ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke inhoudelijke thema's. Daarmee willen we iedereen - inclusief onszelf - die vanuit praktijk, beleid, wetenschap en maatschappij zijn of haar steentje bijdraagt aan goed onderwijs in Nederland een spiegel voorhouden. De inhoud van de Curriculumspiegel is zeker ook bedoeld ter inspiratie en ondersteuning bij de complexe curriculaire knopen die in de context van curriculum.nu moeten worden doorgehakt. Mijn expertise (en daarmee mijn rol in de adviesgroep) ligt vooral op vier thema's: balans tussen ruimte, richting en ruggensteun binnen en door landelijke leerplankaders; curriculum, toetsing en verantwoording; curriculaire overladenheid; en curriculaire samenhang.

Wilmad Kuiper

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.