De Adviesgroep bestaat uit vijf wetenschappers met expertise op het gebied van curriculumontwikkeling en onderwijswetenschap.

De Adviesgroep heeft de Coördinatiegroep in brede zin voorzien van advies en heeft gereflecteerd op de integrale kwaliteit van het totaal aan uitkomsten. De Adviesgroep adviseerde over de werkopdracht en de wijze waarop samenhang tussen de opbrengsten van de ontwikkelteams bevorderd kon worden. De Adviesgroep reflecteerde tevens op de tussentijdse opbrengsten van de ontwikkelteams vanuit het perspectief van samenhang, overladenheid en de doorlopende leerlijn.

Mijn naam is Perry den brok en ik ben voorzitter van de adviesgroep. Ik ben werkzaam als hoogleraar ‘Onderwijs- en leerwetenschappen’ aan de Wageningen Universiteit en ben betrokken bij de universitaire lerarenopleiding. Daarnaast ben ik intensief betrokken bij curriculumvernieuwing aan de universiteit, zowel vanuit bestuurlijk oogpunt als via het onderzoek van diverse promovendi die ik begeleid. Hoewel de Hoger Onderwijs-context natuurlijk erg verschilt van die in het PO en VO, lopen docenten en andere betrokkenen bij het vernieuwen en implementeren volgens mij tegen vergelijkbare uitdagingen aan. In ieder geval is curriculumvernieuwing een expertise op zich, en ik zie het daarom ook als de rol van de adviesgroep om docenten en de stuurgroep zo te adviseren en ondersteunen, dat zij hierin ook een leidende rol kunnen nemen. Tegelijk kan ik ook meekijken vanuit de bril van het aansluitende onderwijs en vanuit de lerarenopleiding.

Perry den Brok

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.