Adviesgroep

De Adviesgroep bestaat uit vijf wetenschappers met expertise op het gebied van curriculumontwikkeling en onderwijswetenschap.

De Adviesgroep heeft de Coördinatiegroep in brede zin voorzien van advies en heeft gereflecteerd op de integrale kwaliteit van het totaal aan uitkomsten. De Adviesgroep adviseerde over de werkopdracht en de wijze waarop samenhang tussen de opbrengsten van de ontwikkelteams bevorderd kon worden. De Adviesgroep reflecteerde tevens op de tussentijdse opbrengsten van de ontwikkelteams vanuit het perspectief van samenhang, overladenheid en de doorlopende leerlijn.

Image

Jan van Tartwijk

Hoogleraar Educatie en Pedagogiek, Universiteit Utrecht

Lees meer

Jan van Tartwijk

Hoogleraar Educatie en Pedagogiek, Universiteit Utrecht

Image

Perry den Brok

Mijn naam is Perry den brok en ik ben voorzitter van de adviesgroep. Ik ben werkzaam als hoogleraar ‘Onderwijs- en leerwetenschappen’ aan de Wageningen Universiteit en ben betrokken bij de universitaire lerarenopleiding.

Lees meer

Perry den Brok

Mijn naam is Perry den brok en ik ben voorzitter van de adviesgroep. Ik ben werkzaam als hoogleraar ‘Onderwijs- en leerwetenschappen’ aan de Wageningen Universiteit en ben betrokken bij de universitaire lerarenopleiding. Daarnaast ben ik intensief betrokken bij curriculumvernieuwing aan de universiteit, zowel vanuit bestuurlijk oogpunt als via het onderzoek van diverse promovendi die ik begeleid. Hoewel de Hoger Onderwijs-context natuurlijk erg verschilt van die in het PO en VO, lopen docenten en andere betrokkenen bij het vernieuwen en implementeren volgens mij tegen vergelijkbare uitdagingen aan. In ieder geval is curriculumvernieuwing een expertise op zich, en ik zie het daarom ook als de rol van de adviesgroep om docenten en de stuurgroep zo te adviseren en ondersteunen, dat zij hierin ook een leidende rol kunnen nemen. Tegelijk kan ik ook meekijken vanuit de bril van het aansluitende onderwijs en vanuit de lerarenopleiding.

Image

Robert-Jan Simons

Ik studeerde psychologie aan de universiteiten van Utrecht (kandidaats) en Amsterdam (doctoraal onderwijs- / ontwikkelingspsychologie). Ik promoveerde in 1981 aan de Katholieke Universiteit Brabant bij prof. Dr. L.F.W. de Klerk op een

Lees meer

Robert-Jan Simons

Ik studeerde psychologie aan de universiteiten van Utrecht (kandidaats) en Amsterdam (doctoraal onderwijs- / ontwikkelingspsychologie). Ik promoveerde in 1981 aan de Katholieke Universiteit Brabant bij prof. Dr. L.F.W. de Klerk op een proefschrift over het gebruik van metaforen in het onderwijs. Daarna werkte ik aan de universiteiten van Amsterdam, Nijmegen en Tilburg als wetenschappelijk (hoofd-)medewerker. Van 1990 tot 2001 was ik hoogleraar onderwijs- en opleidingspsychologie en onderzoeksdirecteur pedagogiek en onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna werkte ik als hoogleraar didactiek in digitale context aan de Universiteit Utrecht. Van 2006 – 2010 was ik hoogleraar-directeur van het IVLOS: het Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden. Vanaf januari 2010 combineerde ik mijn hoogleraarschap aan de Universiteit Utrecht met het directeurschap van de NSO: de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Per 1 januari 2014 ben ik met emeritaat en gestopt met het directeurschap van de NSO. Ik zet mijn werkzaamheden voort vanuit mijn bureau: Visie op leren (www.visieopleren.nl).

Andere functies:

Ik was acht jaar lid van de Raad van Toezicht van de NHTV Hogeschool te Breda (2008-2016). Nu ben ik lid van de Raad van Toezicht van Quadraam, vereniging van 13 scholen in en om Arnhem (vanaf 2012). Ook ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van de Gooise Scholen Federatie (GSF), acht scholen voor voortgezet onderwijs in het Gooi.

Mijn publicatielijst is te vinden op www.visieopleren.nl.

Image

Susan McKenney

Mijn onderwijsloopbaan is in de VS begonnen met bijles geven in het VO, en 8 plezierige jaren als leerkracht in het primair onderwijs. Vervolgens heb ik aan de Universiteit Twente de masteropleiding

Lees meer

Susan McKenney

Mijn onderwijsloopbaan is in de VS begonnen met bijles geven in het VO, en 8 plezierige jaren als leerkracht in het primair onderwijs. Vervolgens heb ik aan de Universiteit Twente de masteropleiding Educational Science & Technology (M-EST) gevolgd, waar ik de uitdagingen, plezier en praktijkrelevantie van onderwijskundig ontwerpen heb ontdekt. In de 20+ jaar daarna, heb ik onderzoek- en ontwikkelwerk gedaan naar (de kruisbestuiving tussen) curriculumontwerp en docentprofessionalisering, ook met aandacht voor de rol van technologie daarin. Hierdoor heb ik veel inzichten opgedaan over de kansen, maar ook de uitdagingen die gepaard gaan met curriculumvernieuwing in het algemeen, en de rol van docenten daarin in het bijzonder.

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

In samenwerking met andere collega’s op dit gebied (zowel binnen Nederland als daarbuiten), zijn we veel te weten gekomen over de toerusting die docenten nodig hebben om aan curriculumvernieuwing bij te dragen. Graag pas ik deze inzichten toe (en blijf ik zelf ook leren) in mijn rollen als: hoogleraar binnen ELAN (Vakgroep Docent Professioneel Ontwikkeling), directeur Pro-U (die evidence-informed nascholing biedt aan docenten PO en VO), en opleidingsdirecteur M-EST. De combinatie van relevante onderzoekservaring, lesgevend ervaring, en ervaring als ouder van drie kinderen helpen mij om mee te denken in de Adviesgroep. Ik heb waardeer de inzet van de ontwikkelteams en de Coördinatiegroep zeer en draag graag mijn steentje bij.

Image

Wilmad Kuiper

Ik ben bijzonder hoogleraar Curriculumevaluatie (met betrekking tot het bètaonderwijs) bij het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. Tot eind 2017 vervulde ik bij SLO de rol van manager van de afdeling

Lees meer

Wilmad Kuiper

Ik ben bijzonder hoogleraar Curriculumevaluatie (met betrekking tot het bètaonderwijs) bij het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. Tot eind 2017 vervulde ik bij SLO de rol van manager van de afdeling Onderzoek & Advies. Bij SLO was ik eindverantwoordelijke voor de Curriculumspiegel. In deze publicatie wordt overzicht en inzicht geboden in de belangrijkste ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke inhoudelijke thema's. Daarmee willen we iedereen - inclusief onszelf - die vanuit praktijk, beleid, wetenschap en maatschappij zijn of haar steentje bijdraagt aan goed onderwijs in Nederland een spiegel voorhouden. De inhoud van de Curriculumspiegel is zeker ook bedoeld ter inspiratie en ondersteuning bij de complexe curriculaire knopen die in de context van curriculum.nu moeten worden doorgehakt. Mijn expertise (en daarmee mijn rol in de adviesgroep) ligt vooral op vier thema's: balans tussen ruimte, richting en ruggensteun binnen en door landelijke leerplankaders; curriculum, toetsing en verantwoording; curriculaire overladenheid; en curriculaire samenhang.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.