Tijdlijn ontwikkelfase – Verleden naar heden

13/11

Leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs konden zich in de periode van 18 september tot 13 oktober 2017 aanmelden voor de ontwikkelteams. In de selectie is gekeken naar diversiteit van de aanmeldingen. Het gaat dan om een spreiding van bijvoorbeeld leraren in de onderbouw en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en scholen vanuit alle sectoren, zoals speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Zowel zeer ervaren leraren als minder ervaren leraren en leraren uit verschillende regio’s. In totaal zijn 300 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek.

15/12

De 125 leraren en de 18 schoolleiders die deelnemen aan Curriculum.nu hebben op vrijdag 15 december 2017 met elkaar kennisgemaakt. Velen reisden naar Utrecht af om hun uitverkiezing als ontwikkelteamlid te vieren. Hoe dat eraan toeging zie je in onze video!

08/03

Op 8 maart 2018 kwamen de leden van de ontwikkelteams en de ontwikkelscholen voor het eerst bij elkaar in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Het was een mooie dag met inspirerende bijdragen van leerlingen van De Musicalschool, hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder en minister Arie Slob. Ben je benieuwd hoe de dag eruitzag? Bekijk dan onze video!

14/03

De ontwikkelteams beschrijven de algemene uitgangspunten en de bijdrage van het leergebied aan de hoofddoelen van het onderwijs: hoe draagt het leergebied bij aan kennisontwikkeling en maatschappelijke toerusting? Hoe kijken zij naar het leren van leerlingen en op welke wijze draagt het leergebied bij aan de ontwikkeling van leerlingen? De betrokken vakverenigingen brengen de ontwikkelteams op de hoogte van recente ontwikkelingen, visies per leergebied.

26/03

In totaal zijn in deze periode 632 feedback inzendingen ontvangen namens 7600 mensen.

23/05

Tijdens de tweede ontwikkelsessie stellen de ontwikkelteams vanuit de visie de grote opdrachten van het leergebied vast en beschrijven ze de fundamentele inzichten in het vak/ leergebied. Dit zijn de kernconcepten, generalisaties of kernprincipes die in een bepaald vak/leergebied centraal staan. De opbrengst van deze fase is een heldere beschrijving van de essentie, de kern, van het vak/leergebied in de vorm van een aantal fundamentele inzichten.

05/06

In totaal zijn in deze periode 486 feedback inzendingen ontvangen namens 6400 mensen.

03/10

Van 3 tot 5 oktober kwamen de ontwikkelteams opnieuw bij elkaar. Zij hebben de grote opdrachten aangescherpt op basis van de ontvangen feedback in de periode 5 juni t/m 6 juli. Een belangrijk aandachtspunt tijdens de derde ontwikkelsessie was de samenhang met andere leergebieden.

16/10

In totaal zijn in deze periode 556 feedback inzendingen ontvangen namens 6200 mensen.

12/12

In de vierde ontwikkelsessie hebben de ontwikkelteams de grote opdrachten vastgesteld. Daarnaast hebben de ontwikkelteams een begin gemaakt met het uitwerken van de bouwstenen van kennis en vaardigheden. Deze bouwstenen zijn voor alle leerlingen van belang in de verschillende fases van het primair en voortgezet onderwijs. Ook hierbij is de samenhang met andere leergebieden een belangrijk aandachtspunt.

11/01

In totaal zijn in deze periode 245 feedback inzendingen ontvangen namens 2100 mensen.

13/02

In de vijfde ontwikkelsessie hebben de ontwikkelteams de bouwstenen aangescherpt op basis van de opgehaalde feedback tijdens de periode 11 t/m 27 januari 2019. Deze bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voortgezet onderwijs.

03/04

Tijdens deze ontwikkelsessie hebben de negen ontwikkelteams gewerkt aan de samenhang tussen de verschillende leergebieden.

Hoe is het voor de leraren en schoolleiders van Curriculum.nu om met zoveel andere leraren uit heel Nederland samen te werken? Wat betekent hun deelname aan Curriculum.nu voor hen als leraar? Bekijk de video!

07/05

Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Dat is de centrale vraag waarover 125 leraren en 18 schoolleiders zich het afgelopen jaar hebben gebogen. Op 7 mei hebben de negen ontwikkelteams hierop een voorlopig antwoord gepubliceerd.

07/05

In totaal zijn in deze periode 792 feedback inzendingen ontvangen namens 8200 mensen.

26/06

De ontwikkelteams hebben de tot dan toe binnengekomen feedback op hun conceptvoorstellen bekeken en hiermee de voorstellen aangescherpt.

11/09

De teams hebben tijdens deze tweedaagse werksessie hun voorstellen voor de herziening van de kerndoelen voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs afgerond op basis van de ontvangen feedback in de periode 7 mei t/m 11 augustus.

10/10

Op 10 oktober hebben 125 leraren en 18 schoolleiders hun voorstellen voor de herziening van het curriculum overhandigd aan minister Arie Slob. De voorstellen bestaan uit visies, grote opdrachten en bouwstenen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, aangevuld met aanbevelingen voor de bovenbouw van het vmbo, havo en vwo. Daarnaast heeft de Coördinatiegroep van Curriculum.nu de minister zeven adviezen aangeboden over wijze waarop de voorstellen uitgewerkt kunnen worden tot kerndoelen en eindtermen.

09/12

Kabinet komt met inhoudelijke reactie en voorstel voor vervolg aan de Tweede Kamer.

02/'20

Gesprek in de Tweede Kamer over de voorstellen en het vervolg.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.