Tijdlijn ontwikkelfase

11/09

De teams hebben tijdens deze tweedaagse werksessie hun voorstellen voor de herziening van de kerndoelen voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs afgerond op basis van de ontvangen feedback in de periode 7 mei t/m 11 augustus.

26/06

De ontwikkelteams hebben de tot dan toe binnengekomen feedback op hun conceptvoorstellen bekeken en hiermee de voorstellen aangescherpt.

03/04

Tijdens deze ontwikkelsessie hebben de negen ontwikkelteams gewerkt aan de samenhang tussen de verschillende leergebieden.

Hoe is het voor de leraren en schoolleiders van Curriculum.nu om met zoveel andere leraren uit heel Nederland samen te werken? Wat betekent hun deelname aan Curriculum.nu voor hen als leraar? Bekijk de video!

13/02

In de vijfde ontwikkelsessie hebben de ontwikkelteams de bouwstenen aangescherpt op basis van de opgehaalde feedback tijdens de periode 11 t/m 27 januari 2019. Deze bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voortgezet onderwijs.

12/12

In de vierde ontwikkelsessie hebben de ontwikkelteams de grote opdrachten vastgesteld. Daarnaast hebben de ontwikkelteams een begin gemaakt met het uitwerken van de bouwstenen van kennis en vaardigheden. Deze bouwstenen zijn voor alle leerlingen van belang in de verschillende fases van het primair en voortgezet onderwijs. Ook hierbij is de samenhang met andere leergebieden een belangrijk aandachtspunt.

03/10

Van 3 tot 5 oktober kwamen de ontwikkelteams opnieuw bij elkaar. Zij hebben de grote opdrachten aangescherpt op basis van de ontvangen feedback in de periode 5 juni t/m 6 juli. Een belangrijk aandachtspunt tijdens de derde ontwikkelsessie was de samenhang met andere leergebieden.

23/05

Tijdens de tweede ontwikkelsessie stellen de ontwikkelteams vanuit de visie de grote opdrachten van het leergebied vast en beschrijven ze de fundamentele inzichten in het vak/ leergebied. Dit zijn de kernconcepten, generalisaties of kernprincipes die in een bepaald vak/leergebied centraal staan. De opbrengst van deze fase is een heldere beschrijving van de essentie, de kern, van het vak/leergebied in de vorm van een aantal fundamentele inzichten.

14/03

De ontwikkelteams beschrijven de algemene uitgangspunten en de bijdrage van het leergebied aan de hoofddoelen van het onderwijs: hoe draagt het leergebied bij aan kennisontwikkeling en maatschappelijke toerusting? Hoe kijken zij naar het leren van leerlingen en op welke wijze draagt het leergebied bij aan de ontwikkeling van leerlingen? De betrokken vakverenigingen brengen de ontwikkelteams op de hoogte van recente ontwikkelingen, visies per leergebied.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.