Verantwoording Rekenen & Wiskunde

Op deze pagina vindt u informatie over hoe de leraren en schoolleiders van ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde tot hun voorstel zijn gekomen.

Voorstel en toelichting, oktober 2019

Voorstellen Rekenen & Wiskunde (inclusief begrippenlijst) Toelichting op het voorstel Rekenen & Wiskunde (incl. bronnenlijst)

Archief: per consultatieperiode

De leraren en schoolleiders van Rekenen & Wiskunde zijn tijdens bijeenkomsten (46) door heel Nederland in gesprek gegaan over hun ideeën en concepten. Daarnaast hebben zij via de website feedback ontvangen (298 inzendingen) Onderstaand vindt u per consultatieperiode het gepubliceerde tussenproduct, de ontvangen feedback hierop en het consultatieverslag waarin de leraren en schoolleiders toelichten welke keuzes zij hebben gemaakt bij de verwerking van de feedback. Onderaan de consultatieperioden vindt u de reflecties van de vakexperts, die op twee momenten gereflecteerd hebben op de tussenproducten.

Vijfde consultatieperiode (7 mei – 12 augustus ’19)

Consultatieverslag na vijfde consultatieperiode (10 oktober 2019) Ontvangen feedback vijfde consultatieperiode Tussenproduct: Conceptvoorstel Rekenen & Wiskunde

Vierde consultatieperiode (11 – 27 januari ’19)

Consultatieverslag na vierde consultatieperiode Ontvangen feedback vierde consultatieperiode Tussenproduct: Bijgestelde grote opdrachten en conceptbouwstenen

Derde consultatieperiode (16 oktober – 14 november ’18)

Consultatieverslag na derde consultatieperiode Ontvangen feedback derde consultatieperiode Tussenproduct: Conceptversie grote opdrachten

Tweede consultatieperiode (5 juni – 6 juli ’18)

Consultatieverslag na tweede consultatieperiode Ontvangen feedback tweede consultatieperiode Tussenproduct: Bijgestelde visie en eerste aanzet grote opdrachten

Eerste consultatieperiode (26 maart – 25 april ’18)

Consultatieverslag na eerste consultatieperiode Ontvangen feedback eerste consultatieperiode Tussenproduct: Visie op het leergebied eerste versie

Gedurende het consultatieproces: reflectie door vakexperts en bijlagen bij de feedback

Reflectie door vakexperts gedurende het proces Bijlagen bij de ontvangen feedback Rekenen & Wiskunde

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.