Teamleden Nederlands

Image

Alice Geerdink

Er zijn veel redenen om mee te doen. Nederlands moet een zinvolle ervaring zijn en kan als vak de samenhang vergroten tussen alle vakken in het VO. Ik wil ook samen met

Lees meer

Alice Geerdink

Er zijn veel redenen om mee te doen. Nederlands moet een zinvolle ervaring zijn en kan als vak de samenhang vergroten tussen alle vakken in het VO. Ik wil ook samen met anderen zoeken naar een manier om door een beter aanbod meer leerlingen te motiveren. Het is fantastisch om samen met leerkrachten en docenten te werken aan het actualiseren van het onderwijs.

Image

Annemarie Regeling

Ik doe mee aan Curriculum.nu omdat ik denk dat het onderwijs toe is aan verandering. Daaraan meedenken en de leerlingen uit het VSO hier een stem in te geven, dat wordt mijn

Lees meer

Annemarie Regeling

Ik doe mee aan Curriculum.nu omdat ik denk dat het onderwijs toe is aan verandering. Daaraan meedenken en de leerlingen uit het VSO hier een stem in te geven, dat wordt mijn uitdaging. Op naar lessen Nederlands die leuk en leerzaam zijn voor iedereen, voor nu en vooral voor later.

Image

Caroline Wisse

Onderwijs is de betekenis die je als docent voor leerlingen kunt hebben, het beleid dat je kunt maken passend bij de visie van de school, het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen

Lees meer

Caroline Wisse

Onderwijs is de betekenis die je als docent voor leerlingen kunt hebben, het beleid dat je kunt maken passend bij de visie van de school, het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen scholen en bovenal het integreren van de uitkomsten en onderzoek in de praktijk. Onderwijs is samenhang, intrinsieke motivatie opwekken, onderdeel van de samenleving in al haar facetten. Dit alles maakt van het onderwijs mijn thuisbasis. Wat een eer om lid van dit team te zijn.

Image

Geja Raaijmakers

Als schoolleider PO in een kindcentrum vind ik het een fantastische uitdaging om mee te werken aan het onderwijs van de toekomst. Ik probeer in samenhang te denken en af te stemmen

Lees meer

Geja Raaijmakers

Als schoolleider PO in een kindcentrum vind ik het een fantastische uitdaging om mee te werken aan het onderwijs van de toekomst. Ik probeer in samenhang te denken en af te stemmen met alle betrokkenen, zodat een doorgaande lijn ontstaat in de ontwikkeling van kinderen. Daarbij gun ik elk kind de onderdompeling in een rijk taalbad.

Image

Jetty de Jong

Met het meedoen aan het Curriculum.nu wil ik mijn passie voor taal en mijn ervaring inzetten om samen een uitdagend en vooral motiverend curriculum voor onze leerlingen te kunnen ontwikkelen. Ik wil

Lees meer

Jetty de Jong

Met het meedoen aan het Curriculum.nu wil ik mijn passie voor taal en mijn ervaring inzetten om samen een uitdagend en vooral motiverend curriculum voor onze leerlingen te kunnen ontwikkelen. Ik wil dat elke leerling zich goed op zijn eigen niveau kan ontwikkelen binnen het onderwijs en zich kan ontwikkelen tot een kritische burger.

Ieder kind heeft recht op motiverend, betekenisvol en zinvol onderwijs, zonder de overladenheid. Te vaak zie ik als taal- en leesspecialist dat kinderen niet gemotiveerd zijn in het huidige onderwijs. Het is teveel gericht op de deelvaardigheden en te weinig thematisch en betekenisvol.

Ik wil dat hiermee onze en vooral alle kinderen, zich later goed kunnen ontwikkelen in de huidige maatschappij en het onderwijs verlaten met een goede taalvaardigheid.

Image

Judith Pool

Als leraar en taalspecialist in het PO en sinds dit schooljaar op een 10:00 – 14:00 school, loop ik al jaren aan tegen de versnippering in het onderwijs en met name ook

Lees meer

Judith Pool

Als leraar en taalspecialist in het PO en sinds dit schooljaar op een 10:00 – 14:00 school, loop ik al jaren aan tegen de versnippering in het onderwijs en met name ook binnen het vak ‘taal’ of ‘Nederlands.’ Daarnaast wordt het vak grotendeels ingevuld door middel van diverse methodes, waardoor samenhang en betekenis ontbreken.
Voor mij zouden samenhang, betekenisvolheid en doorgaande leerlijnen kernbegrippen moeten zijn binnen het onderwijs. Voor alle leerlingen, ongeacht leeftijd of onderwijsniveau. Opdat elk kind daadwerkelijk zijn of haar talenten kan ontdekken en ontwikkelen!

Image

Lucienne Rijks-Klinkenberg

Al jaren houd ik mij bezig met het taal- en leesonderwijs op een basisschool in Amsterdam. Heel graag wil ik mijn expertise en ervaring inzetten voor Curriculum.nu, zodat leerkrachten zich kunnen richten

Lees meer

Lucienne Rijks-Klinkenberg

Al jaren houd ik mij bezig met het taal- en leesonderwijs op een basisschool in Amsterdam. Heel graag wil ik mijn expertise en ervaring inzetten voor Curriculum.nu, zodat leerkrachten zich kunnen richten op wat écht belangrijk is: Zinvol, samenhangend en motiverend onderwijs voor alle kinderen van Nederland. Het is voor mij belangrijk dat scholen zelf kunnen kiezen wat nodig is voor hun publiek.
De overladenheid in het programma moet dus worden teruggedrongen, terwijl tegelijkertijd duidelijk moet zijn wat de kern is van het vak Nederlands. Ik ben erg enthousiast dat ik een bijdrage kan leveren aan een vernieuwd, actueel curriculum waar alle leerkrachten en vooral leerlingen van kunnen profiteren.

Image

Marit Tuik

Ik vind het belangrijk dat alle leerlingen gemotiveerd zijn om te leren. Als leerkracht basisonderwijs ga ik uit van het kind. Ik gun hen betekenisvol, thematisch en geïntegreerd onderwijs, waarbij zij zich

Lees meer

Marit Tuik

Ik vind het belangrijk dat alle leerlingen gemotiveerd zijn om te leren. Als leerkracht basisonderwijs ga ik uit van het kind. Ik gun hen betekenisvol, thematisch en geïntegreerd onderwijs, waarbij zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en kritische burgers. Ik ben taal- en leesspecialist en zie steeds meer leerlingen die ongemotiveerd zijn om te lezen en dit ook als moeilijk ervaren.
Ik doe mee aan Curriculum.nu om dit te veranderen en leerlingen meer motivatie en meer autonomie ten aanzien van hun eigen leerproces te geven. Ik hoop dat we samen iets kunnen ontwerpen waar alle leerkrachten en docenten in Nederland achter staan en iets mee kunnen.

Image

Marit van der Meulen

Al 9 jaar ben ik werkzaam op een basisschool in Zoetermeer. Door veel anderstalige leerlingen en een groot aantal vluchtelingen, ontwerp ik voor mijn groepen zelf mijn taal- en leesonderwijs en krijg

Lees meer

Marit van der Meulen

Al 9 jaar ben ik werkzaam op een basisschool in Zoetermeer. Door veel anderstalige leerlingen en een groot aantal vluchtelingen, ontwerp ik voor mijn groepen zelf mijn taal- en leesonderwijs en krijg hier alle ruimte binnen de school voor. Ik ben nu toe aan een groter perspectief om mijn taal- en leesexpertise te kunnen delen en ontwikkelen. Taal is geen op zichzelf staand vak, het is geïntegreerd in alles om ons heen. En alle kinderen hebben recht op mooi taalonderwijs, zowel in het PO als het VO en ik ben trots dat ik nu de kans krijg om hier mijn steentje aan bij te dragen.

Image

Marloes Lip-Otten

Ooit heb ik gezegd dat ik het zo een geweldige kans zou vinden om met allerlei docenten Nederlands, PO en VO, door het hele land samen naar het onderwijs te kijken. Om

Lees meer

Marloes Lip-Otten

Ooit heb ik gezegd dat ik het zo een geweldige kans zou vinden om met allerlei docenten Nederlands, PO en VO, door het hele land samen naar het onderwijs te kijken. Om min of meer met een bijna blanco formulier aan de slag te gaan en vanuit het werkveld het onderwijs vorm te geven. Die kans ligt er nu! Dus, waarom niet?

Image

Nellianne van Schaik

Meedoen met curriculum.nu is een kans: meedenken over het onderwijs en het vak Nederlands van de toekomst. Inmiddels ben ik zestien jaren vakdocent (bovenbouw havo/vwo) en ik merk dat het onderwijs, en

Lees meer

Nellianne van Schaik

Meedoen met curriculum.nu is een kans: meedenken over het onderwijs en het vak Nederlands van de toekomst. Inmiddels ben ik zestien jaren vakdocent (bovenbouw havo/vwo) en ik merk dat het onderwijs, en specifiek het vak Nederlands, toe is aan verandering. Te vaak beschouwen leerlingen het vak Nederlands als een vaardighedenvak zonder échte inhouden. Het vak kan veel interessanter, betekenisvoller en motiverender zijn!

De taalvaardigheden hebben we natuurlijk wel hard nodig, bij alle vakken. Daarom is samenhang tussen de vakken van groot belang. Het taalonderwijs is daarbij een dragende kracht. Het leergebied Nederlands mag en moet de spil zijn waar het om draait: taal als motor van het leren. Het vak Nederlands, beter gezegd: de docent voor de klas, speelt in dat leerproces een cruciale rol, want taal verbindt!

Image

Nienke Nagelmaeker

Sinds 8 jaar docent en sinds 3 jaar sectieleider Nederlands op het Coornhert Gymnasium in Gouda. Samenwerken aan het vak Nederlands van de toekomst; voor mijn eigen kinderen en voor alle andere

Lees meer

Nienke Nagelmaeker

Sinds 8 jaar docent en sinds 3 jaar sectieleider Nederlands op het Coornhert Gymnasium in Gouda. Samenwerken aan het vak Nederlands van de toekomst; voor mijn eigen kinderen en voor alle andere kinderen. Nederlands is het vak bij uitstek om talenten van leerlingen tot volle bloei te laten komen, want de grenzen van hun taal zijn de grenzen van hun wereld.

Image

Simone Westra

Het is een mooie kans om mee te denken over het onderwijs in de toekomst. Vanuit mijn werk als leerkracht van groep 7 en taalcoördinator op SBO De Windroos, neem ik vooral

Lees meer

Simone Westra

Het is een mooie kans om mee te denken over het onderwijs in de toekomst. Vanuit mijn werk als leerkracht van groep 7 en taalcoördinator op SBO De Windroos, neem ik vooral mee dat het om samenhang gaat. Samenhang tussen taal en wereldoriëntatie, samenwerken aan betekenisvolle activiteiten voor leerlingen. Samenwerken met collega’s uit het werkveld aan een nieuwe ontwikkeling, uitgaande van en inspelen op behoeften van leerlingen.

Image

Stephanie Kastelein

Iedere leerling is uniek. Ik vind dat iedere leerling de kans moet krijgen zich volledig te kunnen ontwikkelen. Ik wil me in het ontwikkelteam hard maken voor de leerlingen in het praktijkonderwijs.

Lees meer

Stephanie Kastelein

Iedere leerling is uniek. Ik vind dat iedere leerling de kans moet krijgen zich volledig te kunnen ontwikkelen. Ik wil me in het ontwikkelteam hard maken voor de leerlingen in het praktijkonderwijs. Bij ons op het Futura College in Woerden willen we het onderwijs zo persoonlijk mogelijk maken met behulp van een individueel ontwikkelingsplan. We kijken naar de passie van de leerling en naar de echte wereld van nu en in de toekomst. Ik hoop dat hier in het vernieuwde curriculum genoeg ruimte en aandacht voor is.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.