Teamleden Mens & Natuur

Image

Ada Oldenburg

Als leerkracht PO zet ik me enthousiast in om het W &T onderwijs een stevige basis te geven binnen mijn school en de stichting. Daarbij wil ik het huidige curriculum helpen verbeteren

Lees meer

Ada Oldenburg

Als leerkracht PO zet ik me enthousiast in om het W &T onderwijs een stevige basis te geven binnen mijn school en de stichting. Daarbij wil ik het huidige curriculum helpen verbeteren om het boeiend en zinvol te maken voor alle leerlingen en leerkrachten opdat iedereen zijn talenten kan ontwikkelen en laten bloeien. Onderwijs wordt zo weer een fantastisch avontuur naar de volwassenheid!

Image

Anja van Hirtum-Smits

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu: Voor mij is het een kans, samen met het ontwikkelteam: Mens en Natuur, mee te denken en te werken aan het ontwerpen van een nieuw

Lees meer

Anja van Hirtum-Smits

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Voor mij is het een kans, samen met het ontwikkelteam: Mens en Natuur, mee te denken en te werken aan het ontwerpen van een nieuw curriculum passend bij eigentijds onderwijs/ onderwijs van nu en straks. Een curriculum waarin we, als basis, alle leerlingen op verschillende manieren kunnen en durven te motiveren (kennis, vaardigheden en talenten). Mooie (verbeterde) doorlopende leerlijnen binnen alle vormen van onderwijs, met als doel onderwijs op elkaar kunnen afstemmen en samenhang te creëren. Naast het samenwerken met het ontwikkelteam, hoop ik dat wij leerlingen daadwerkelijk kunnen betrekken bij het vormgeven van het onderwijs. De Leerlingen zijn de toekomst. Ik voel mezelf verantwoordelijk voor het onderwijs, dus laten we starten!

Wat extra informatie over mijzelf: 

Studies

Fontys MLE, Master leren en Innoveren, Cambridge Engels, buiten promovendus UU.

Nevenactiviteiten

Image

Annemarie van Es

Hoe wij onderwijzen is niet altijd ook hoe leerlingen leren. Die twee werelden moeten in ons onderwijs beter bij elkaar komen. Voor het eerst mag nu in Nederland de leerkracht hierover meedenken.

Lees meer

Annemarie van Es

Hoe wij onderwijzen is niet altijd ook hoe leerlingen leren. Die twee werelden moeten in ons onderwijs beter bij elkaar komen. Voor het eerst mag nu in Nederland de leerkracht hierover meedenken. Die kans pak ik! En laten we het ook aan de leerlingen blijven vragen!

Image

Annick Dezitter

Via Curriculum.nu kan ik meepraten, meedenken en mee ontwikkelen aan het curriculum. Het onderwijs (PO, VO, MBO/HBO/WO) staat klaar om een nieuwe tijd in te gaan waarin andere zaken andere aandacht in

Lees meer

Annick Dezitter

Via Curriculum.nu kan ik meepraten, meedenken en mee ontwikkelen aan het curriculum. Het onderwijs (PO, VO, MBO/HBO/WO) staat klaar om een nieuwe tijd in te gaan waarin andere zaken andere aandacht in een andere vorm verdienen. We moeten vooruit durven denken en kijken. We moeten onze jongeren begeleiden naar de toekomst toe, gebruikmakend van wat we weten en geleerd hebben, maar ook durven loslaten wat decennia lang was. Een uitdagende opdracht in een boeiende tijd, binnen een complexe mondiale maatschappij. Wij mogen meebouwen aan een nieuwe basis, een stevige fundering voor het onderwijs van onze prachtige jeugd #zinin.

Image

Anouk Otto

Ik doe mee aan Curriculum.nu om het onderwijs een nieuwe boost te geven. Op de school waar ik werk, doen we dat in het klein door meer vanuit doelen les te geven

Lees meer

Anouk Otto

Ik doe mee aan Curriculum.nu om het onderwijs een nieuwe boost te geven. Op de school waar ik werk, doen we dat in het klein door meer vanuit doelen les te geven en veel lessen in projecten te verwerken. Dit werkt motiverend voor leerlingen én collega’s. Deze achtergrond neem ik mee naar Curriculum.nu. Zo hoop ik, in het grote plaatje, veel meer leerlingen en collega’s te kunnen motiveren.

Image

Bianca Schoeber

Meedenken over een toekomst waarin het onderwijs weer bijdraagt aan dat wat kinderen nodig hebben lijkt me een bijzondere uitdaging. Ik zou graag willen dat wetenschappelijke vorming in het onderwijs een gefundeerde

Lees meer

Bianca Schoeber

Meedenken over een toekomst waarin het onderwijs weer bijdraagt aan dat wat kinderen nodig hebben lijkt me een bijzondere uitdaging. Ik zou graag willen dat wetenschappelijke vorming in het onderwijs een gefundeerde basis krijgt. Daarnaast een fantastische kans om mijzelf te blijven ontwikkelen en met anderen het gesprek over onderwijs aan te gaan.

Image

Gerben van Baaren

Natuur en techniek laat kinderen op een andere manier leren. Het kan een basis zijn om veel te leren. Kinderen willen op jonge leeftijd onderzoeken en dat moeten we vasthouden op latere

Lees meer

Gerben van Baaren

Natuur en techniek laat kinderen op een andere manier leren. Het kan een basis zijn om veel te leren. Kinderen willen op jonge leeftijd onderzoeken en dat moeten we vasthouden op latere leeftijd. Ik wil graag hiervoor kunnen zorgen.

Image

Lennart Verton

Een onderzoekende en nieuwsgierige houding is het mooiste om te zien bij leerlingen. Zeker omdat dit nu en in de toekomst van belang is. Fantastisch om hieraan een bijdrage te mogen leveren.

Lees meer

Lennart Verton

Een onderzoekende en nieuwsgierige houding is het mooiste om te zien bij leerlingen. Zeker omdat dit nu en in de toekomst van belang is. Fantastisch om hieraan een bijdrage te mogen leveren.

Image

Liesbeth Mocking

Ik ben enorm nieuwsgierig naar ‘toekomstproof’ onderwijs. En ik heb er veel zin in om daar op deze manier een bijdrage aan te leveren. Waarom mens en natuur? Ik ben een buitenmens

Lees meer

Liesbeth Mocking

Ik ben enorm nieuwsgierig naar ‘toekomstproof’ onderwijs. En ik heb er veel zin in om daar op deze manier een bijdrage aan te leveren. Waarom mens en natuur? Ik ben een buitenmens en ik vind het leuk om wereldoriëntatie te geven.

Image

Liliane Bouma

Ik zie al lang mogelijkheden om ons onderwijs leuker en compacter te organiseren. Naast kennis en vaardigheden die onze maatschappij nodig heeft voor onze welvaart, moeten we ook de karakterontwikkeling voldoende aandacht

Lees meer

Liliane Bouma

Ik zie al lang mogelijkheden om ons onderwijs leuker en compacter te organiseren. Naast kennis en vaardigheden die onze maatschappij nodig heeft voor onze welvaart, moeten we ook de karakterontwikkeling voldoende aandacht geven. We hebben één van de gelukkigste samenlevingen en dat moeten we in het oog houden. Met mijn achtergrond in het bedrijfsleven en ervaring met internationaal onderwijs denk ik dat ik veel kan bijdragen.

Image

Maaike van der Voort

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu: Ik wilde de kans grijpen om mee te denken over het onderwijs van de toekomst. Ik zie bij mij op school veel kansen om het

Lees meer

Maaike van der Voort

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Ik wilde de kans grijpen om mee te denken over het onderwijs van de toekomst. Ik zie bij mij op school veel kansen om het huidige curriculum aan te passen aan de huidige generatie leerlingen. Daarnaast lijkt het me inspirerend om met leraren en schoolleiders uit het hele land de discussie aan te gaan over onderwijs.

Over mij:

Ik ben naast mijn baan als docent natuurkunde en onderzoek &ontwerpen, ook de technator (coordinator van het technasium bij mij op school). Daardoor heb ik veel contact met het bedrijfsleven en hoger onderwijs in de regio.

Image

Marc Mantz

De wereld om ons heen verandert in een rap tempo, zo ook het onderwijs in Nederland. Curriculum.nu geeft mij de mogelijkheid om het toegenomen belang van het vak aardrijkskunde te verstevigen in

Lees meer

Marc Mantz

De wereld om ons heen verandert in een rap tempo, zo ook het onderwijs in Nederland. Curriculum.nu geeft mij de mogelijkheid om het toegenomen belang van het vak aardrijkskunde te verstevigen in het primair onderwijs en te actualiseren in het secundair onderwijs. Dat komt door actuele vraagstukken, zoals klimaatverandering, geopolitieke spanningen, grondstof tekorten, overbevolking, et cetera. Het is mij een genoegen om deel te nemen aan curriculum.nu.

Image

Marleen de Goeij

Het is voor mij de kans om mee te denken hoe onderwijs vorm kan krijgen. Waarbij we kennis, vaardigheden, talenten en kansen met elkaar moeten verbinden. Onderwijs en ontwikkeling, hoe gaan we

Lees meer

Marleen de Goeij

Het is voor mij de kans om mee te denken hoe onderwijs vorm kan krijgen. Waarbij we kennis, vaardigheden, talenten en kansen met elkaar moeten verbinden. Onderwijs en ontwikkeling, hoe gaan we om met waar we aan werken en hoe willen we dat doen? Op welke plek en in welke samenstelling. De kinderen die vanuit hoge betrokkenheid gemotiveerd leren en ontwikkelen. Met elkaar kijken waar het curriculum voldoet en waar we innovaties en vernieuwing een plek kunnen geven. Dat laatste zie ik als een mooie uitdaging.

Image

Martin Vos

Op de nieuwste school heb ik als docent ervaren wat de kracht is van een curriculum waarin leerlingen de ruimte hebben om kennis en vaardigheden te verwerven. Betekenisvolle vragen van leerlingen houden

Lees meer

Martin Vos

Op de nieuwste school heb ik als docent ervaren wat de kracht is van een curriculum waarin leerlingen de ruimte hebben om kennis en vaardigheden te verwerven. Betekenisvolle vragen van leerlingen houden zich niet aan de bestaande kaders van losse vakken. Ik wil graag ruimte creëren in het curriculum voor leerlingen om zichzelf te ontwikkelen.

Image

Monja Lize Antens

Ik doe mee aan Curriculum.nu om de uitdaging aan te gaan om onderwijs vorm te geven voor elke leerling. De natuurlijke interesse van leerlingen benutten door samenhang en hen hierdoor voor te

Lees meer

Monja Lize Antens

Ik doe mee aan Curriculum.nu om de uitdaging aan te gaan om onderwijs vorm te geven voor elke leerling. De natuurlijke interesse van leerlingen benutten door samenhang en hen hierdoor voor te bereiden op hun toekomst.

Image

Nellie Schutte

De belangrijkste reden voor mij om hieraan mee te doen is om samen vast te stellen welke kennis en vaardigheden jongeren (4-18 jaar) nodig hebben om goed en gelukkig te kunnen functioneren

Lees meer

Nellie Schutte

De belangrijkste reden voor mij om hieraan mee te doen is om samen vast te stellen welke kennis en vaardigheden jongeren (4-18 jaar) nodig hebben om goed en gelukkig te kunnen functioneren in en voor de samenleving. Zij en wij moeten voorbereid zijn op de toekomst! Actualisatie is daarom van belang.

Image

Saskia van der Jagt

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu Ik vind het belangrijk dat er voor alle leerlingen een passend en actueel natuurcurriculum komt, met veel aandacht voor techniek/technologie. Dit zijn immers belangrijke vakgebieden

Lees meer

Saskia van der Jagt

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu

Ik vind het belangrijk dat er voor alle leerlingen een passend en actueel natuurcurriculum komt, met veel aandacht voor techniek/technologie. Dit zijn immers belangrijke vakgebieden waarmee kinderen en jongeren in de toekomst te maken krijgen. Fijn om hier met veel andere docenten over mee te mogen denken.

Over mij: 

Ik ben in 2016 gepromoveerd op het proefschrift Learning to Evaluate the Quality of Inquiries en ik ben één van de pioniers van Makersonderwijs.

Image

Timon Koster

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Om bij te dragen aan de innovatie en verbetering van het onderwijs in Nederland zijn er twee plaatsen waar je iets kunt betekenen: Curriculum.nu en de

Lees meer

Timon Koster

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Om bij te dragen aan de innovatie en verbetering van het onderwijs in Nederland zijn er twee plaatsen waar je iets kunt betekenen: Curriculum.nu en de opleidingsinstituten. Voor mij is het een uitgelezen kans om vanuit mijn rol als basisschoolleerkracht bij te dragen aan het updaten van het nationale curriculum voor het PO en VO. Het is in mijn ogen belangrijk om vakken met elkaar te verbinden, nog meer aan te sluiten bij hedendaags en toekomstgericht onderwijs en een soepele overgang van het PO naar het VO te creëren. Inhoudelijk bij ‘Mens en natuur’ zal ik pleiten voor actief onderwijs. Leren in verschillende contexten, gebruik maken van de leefomgeving en werken vanuit verwondering vormen wat mij betreft de basis.

Over mij:
Met veel plezier geef ik deeltijd les aan groep 8 in het basisonderwijs. Daarnaast werk ik bij IVN (Instituut voor natuureducatie) aan onderwijskundige werkzaamheden. Tot slot heb ik een eigen bedrijf, waarmee ik o.a. lesmateriaal, trainingen en studiereizen ontwikkel op het gebied van ‘outdoor learning’.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.