Teamleden Mens & Maatschappij

Ik vind het erg belangrijk dat mijn leerlingen over een aantal jaar dingen leren waar ze iets aan hebben. Een theoretische achtergrond op basis waarvan ze in de praktijk, het dagelijks leven, hun keuzes en plaats in de maatschappij kunnen bepalen.

Nils de Groot