Teamleden Mens & Maatschappij

In 2014 ben ik afgestudeerd aan de Pabo en de lerarenopleiding aardrijkskunde. Dankzij de combinatie van deze studies maar ook met mijn verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen en ambitie, hoop ik bij te kunnen dragen aan een nieuw curriculum voor het domein mens en maatschappij. Mijn speerpunt hierin zal de doorlopende leerlijn zijn tussen PO en VO.

Evy Kolen