Teamleden Mens & Maatschappij

Image

Annemarie Wering

Ik wil graag meedenken en meewerken aan het onderwijs van morgen. Samen met anderen onderzoeken welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om een goede start te kunnen maken in onze maatschappij. Daarbij is het

Lees meer

Annemarie Wering

Ik wil graag meedenken en meewerken aan het onderwijs van morgen. Samen met anderen onderzoeken welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om een goede start te kunnen maken in onze maatschappij. Daarbij is het ontwikkelen van een duidelijke doorlopende leerlijn zeer belangrijk, zodat we ons onderwijs nog mooier en beter kunnen maken. Dit traject valt of staat met draagkracht onder collega's. Ik ga graag de dialoog aan met de verschillende spelers, bijvoorbeeld de vakverenigingen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er ruimte blijft voor de vrijheid van scholen en docenten. Een nieuw curriculum moet een raamwerk zijn waarin de verschillende scholen zich herkennen en waarin ze zelf nog zaken kunnen toevoegen en keuzes kunnen maken.

Image

Ans van Velthoven

Het onderwijs moet anders. Tijden zijn anders, kinderen zijn anders. Het systeem zoals het nu is, past niet meer bij deze tijd. Hoe kun je kinderen en jongeren sterk maken zodat ze

Lees meer

Ans van Velthoven

Het onderwijs moet anders. Tijden zijn anders, kinderen zijn anders. Het systeem zoals het nu is, past niet meer bij deze tijd. Hoe kun je kinderen en jongeren sterk maken zodat ze de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan? Daar wil ik aan meewerken!

Image

Arend Pottjegort

Dit jaar vier ik mijn 40-jarig jubileum, maar ben ondertussen ook gedetacheerd geweest bij een uitgeverij. Ik sta nu 2 dagen voor de klas (groep 6 en 7) en ik ben daarnaast

Lees meer

Arend Pottjegort

Dit jaar vier ik mijn 40-jarig jubileum, maar ben ondertussen ook gedetacheerd geweest bij een uitgeverij. Ik sta nu 2 dagen voor de klas (groep 6 en 7) en ik ben daarnaast freelance educatief auteur. In die rol ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van lespakketten en methodes, met name voor aardrijkskunde, wereldoriëntatie en burgerschap. Voor de methodeconcepten en het maken van toetsvragen voor het Cito heb ik me vaak gebogen over de verdeling en inhoud van de lesstof. Ik hoop dat we in de nieuwe leerlijnen gezamenlijk essenties en vaardigheden kunnen selecteren die leerlingen nodig hebben om hun weg te vinden in de huidige informatiesamenleving en die leiden tot een zinvolle invulling van kostbare lestijd.

Image

Ariane Breimer

Op mijn eigen school zijn we volop in beweging. Waarom dit beperken tot mijn eigen school, mijn eigen stichting als zich nu de gelegenheid voordoet om landelijk mee te denken. ‘A once

Lees meer

Ariane Breimer

Op mijn eigen school zijn we volop in beweging. Waarom dit beperken tot mijn eigen school, mijn eigen stichting als zich nu de gelegenheid voordoet om landelijk mee te denken. ‘A once in a lifetime opportunity.’ Zoals Paul Rosenmöller tijdens de introductie zei: ‘de kans om de motivatie van leerlingen te vergroten.’ Op mijn eigen school zie ik dit al in het ‘klein’, ik ga mijn best doen om dit ook in het ‘groot’ te bewerkstelligen.

Image

Bertho Busink

Economie draait om keuzes maken. Kiezen zou meer geïntegreerd kunnen worden in het huidige curriculum. Voor keuzes is niet alleen kennis van belang, maar ook ruimte voor verdieping. Verder wil ik mij

Lees meer

Bertho Busink

Economie draait om keuzes maken. Kiezen zou meer geïntegreerd kunnen worden in het huidige curriculum. Voor keuzes is niet alleen kennis van belang, maar ook ruimte voor verdieping. Verder wil ik mij sterk maken voor metacognitieve vaardigheden in het curriculum.

Image

Chantal van Heusden

Het onderwijs is in beweging, dat merken we allemaal. Helpen om richting te geven aan deze beweging door aan dit traject deel te nemen is mijn motivatie. De leerlingen die nu onderwijs

Lees meer

Chantal van Heusden

Het onderwijs is in beweging, dat merken we allemaal. Helpen om richting te geven aan deze beweging door aan dit traject deel te nemen is mijn motivatie. De leerlingen die nu onderwijs volgen zijn de maatschappij van morgen.

Image

Daan Dictus

De wereld om ons heen verandert enorm snel. Aan het onderwijs de taak om zich hieraan te passen en erop in te spelen. Als docent ben ik continu op zoek naar nieuwe

Lees meer

Daan Dictus

De wereld om ons heen verandert enorm snel. Aan het onderwijs de taak om zich hieraan te passen en erop in te spelen. Als docent ben ik continu op zoek naar nieuwe middelen en manieren om het onderwijs motiverend en interessant te houden. Leerlingen leren mijns inziens als ze nieuwsgierig zijn/worden gemaakt en een nieuw curriculum is daar de ideale kans voor!

Image

Dianne Sandink-de Mare

Wat hebben kinderen van nu nodig voor de toekomst Daar wil ik graag over meedenken. Welke kennis en vaardigheden hebben ze nodig? Digitale geletterdheid, vaardigheden van de 21e eeuw, geschiedenis of aardrijkskunde?

Lees meer

Dianne Sandink-de Mare

Wat hebben kinderen van nu nodig voor de toekomst Daar wil ik graag over meedenken. Welke kennis en vaardigheden hebben ze nodig? Digitale geletterdheid, vaardigheden van de 21e eeuw, geschiedenis of aardrijkskunde?

Image

Evy Kolen

In 2014 ben ik afgestudeerd aan de Pabo en de lerarenopleiding aardrijkskunde. Dankzij de combinatie van deze studies maar ook met mijn verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen en ambitie, hoop ik bij te kunnen dragen

Lees meer

Evy Kolen

In 2014 ben ik afgestudeerd aan de Pabo en de lerarenopleiding aardrijkskunde. Dankzij de combinatie van deze studies maar ook met mijn verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen en ambitie, hoop ik bij te kunnen dragen aan een nieuw curriculum voor het domein mens en maatschappij. Mijn speerpunt hierin zal de doorlopende leerlijn zijn tussen PO en VO.

Image

Gijs Oxener

Ik wil leerlingen heel graag meer motivatie bieden voor/binnen het onderwijs door ze betekenisvol en ervaringsgericht les te kunnen geven. Het onderwijs moet meer gerelateerd worden aan hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke

Lees meer

Gijs Oxener

Ik wil leerlingen heel graag meer motivatie bieden voor/binnen het onderwijs door ze betekenisvol en ervaringsgericht les te kunnen geven. Het onderwijs moet meer gerelateerd worden aan hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling.

Image

Janneke Metselaar

Na een studie milieuwetenschappen en lerarenopleiding aardrijkskunde geef ik sinds 5 jaar les op een havo/vwo school in Zaandam. Binnen mijn lessen probeer ik mijn fascinatie en passie voor het vak aardrijkskunde

Lees meer

Janneke Metselaar

Na een studie milieuwetenschappen en lerarenopleiding aardrijkskunde geef ik sinds 5 jaar les op een havo/vwo school in Zaandam. Binnen mijn lessen probeer ik mijn fascinatie en passie voor het vak aardrijkskunde aan mijn leerlingen over te brengen, maar ze ook laten in zien dat aardrijkskunde onlosmakelijk verbonden is met andere vakgebieden. Dit is ook mijn motivatie voor het ontwikkelteam: zorgdragen voor een breed ontwikkeld curriculum waarbij aandacht is voor afzonderlijke vakken, maar ook ruimte is voor vakoverstijgend onderwijs en verbreding van onderwerpen die binnen meerdere vakken en niveaus thuishoren.

Image

Jorieke de Jonge

De maatschappij de school binnenhalen en de leerling ‘de maatschappij’ laten ervaren zijn voor mij belangrijke thema’s. Door mee te doen wil ik een bijdrage leveren aan het meegeven van de juiste

Lees meer

Jorieke de Jonge

De maatschappij de school binnenhalen en de leerling ‘de maatschappij’ laten ervaren zijn voor mij belangrijke thema’s. Door mee te doen wil ik een bijdrage leveren aan het meegeven van de juiste bagage.

Image

Martijn van Vuuren

In een veranderende samenleving is het belangrijk dat het onderwijs mee beweegt. Vanuit mijn ervaring in het PO heb ik gezien wat vakintegratie en thematisch werken teweeg kan brengen in motivatie van

Lees meer

Martijn van Vuuren

In een veranderende samenleving is het belangrijk dat het onderwijs mee beweegt. Vanuit mijn ervaring in het PO heb ik gezien wat vakintegratie en thematisch werken teweeg kan brengen in motivatie van leerlingen en leerkrachten. Graag wil ik mezelf hard maken om dit voor ieder kind/leerling/student mogelijk te maken.

Image

Nils de Groot

Ik vind het erg belangrijk dat mijn leerlingen over een aantal jaar dingen leren waar ze iets aan hebben. Een theoretische achtergrond op basis waarvan ze in de praktijk, het dagelijks leven,

Lees meer

Nils de Groot

Ik vind het erg belangrijk dat mijn leerlingen over een aantal jaar dingen leren waar ze iets aan hebben. Een theoretische achtergrond op basis waarvan ze in de praktijk, het dagelijks leven, hun keuzes en plaats in de maatschappij kunnen bepalen.

Image

Raymond de Kreek

Ik zie het als een toffe uitdaging om in een zeer divers samengesteld team een curriculum te ontwikkelen waarin voor het eerst in Nederland én samenhang tussen vakken wordt vormgegeven én de

Lees meer

Raymond de Kreek

Ik zie het als een toffe uitdaging om in een zeer divers samengesteld team een curriculum te ontwikkelen waarin voor het eerst in Nederland én samenhang tussen vakken wordt vormgegeven én de aansluiting tussen PO en VO wordt verbeterd. Daarnaast wordt de overladenheid teruggebracht en het eigen van de afzonderlijke vakken wordt bewaard gebleven.

Image

Sarah Brinkers

Ik ga graag de komende periode samen met andere professionals aan de slag om te bedenken en te onderzoeken hoe wij met een nieuw curriculum de leerlingen op de basis- en middelbare

Lees meer

Sarah Brinkers

Ik ga graag de komende periode samen met andere professionals aan de slag om te bedenken en te onderzoeken hoe wij met een nieuw curriculum de leerlingen op de basis- en middelbare scholen nog beter kunnen voorbereiden. Samen kijken hoe wij naast kennis de leerlingen vooral ook vaardigheden op kunnen laten doen waarmee zij goed voorbereid zijn op de huidige maatschappij en de maatschappij waarin zij straks werkzaam zullen zijn.

Image

Simone Kamman

Onderwijs betekent voor mij jonge mensen uitrusten met voldoende kennis en vaardigheden, zodat ze de wijde wereld in kunnen. Als filosoof denk ik dat brede ontwikkeling en kritisch denken daar belangrijk in

Lees meer

Simone Kamman

Onderwijs betekent voor mij jonge mensen uitrusten met voldoende kennis en vaardigheden, zodat ze de wijde wereld in kunnen. Als filosoof denk ik dat brede ontwikkeling en kritisch denken daar belangrijk in is. Als afdelingsleider VWO geloof ik in het ontwikkelen van talent en als moeder van 3 jonge kinderen hoop ik dat leerlingen door mens en maatschappij vakken opgroeien tot stabiele, gelukkige en vrije mensen.

Image

Tessy Gaykema

Onze maatschappij is de afgelopen jaren in een snel tempo veranderd. Hoe onze maatschappij er over 20 jaar uitziet weten we niet. We moeten goed nadenken over wat onze kinderen nodig hebben

Lees meer

Tessy Gaykema

Onze maatschappij is de afgelopen jaren in een snel tempo veranderd. Hoe onze maatschappij er over 20 jaar uitziet weten we niet. We moeten goed nadenken over wat onze kinderen nodig hebben om in de maatschappij van de toekomst goed te kunnen functioneren en wat hierin de rol van het onderwijs is. Hier wil ik graag over meedenken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat ook de jonge kinderen niet vergeten worden, hier ga ik mij hard voor maken.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.