Teamleden Kunst & Cultuur

Image

Anne Bos

Kunst en cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs, de ontwikkeling van kinderen en jong volwassenen. Als dansdocent wil ik het belang van dit kunstvak meer onder de aandacht brengen,

Lees meer

Anne Bos

Kunst en cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs, de ontwikkeling van kinderen en jong volwassenen. Als dansdocent wil ik het belang van dit kunstvak meer onder de aandacht brengen, natuurlijk in verbinding met de andere kunstvakken. Ik voel mij bevoorrecht dat ik een bijdrage kan leveren.

Image

Anouk Nooteboom

De intrinsieke waarde van de kunstvakken (en beeldende kunst in het bijzonder) als voorbeeld voor betekenisvol, vakoverstijgend, kritisch én creatief onderwijs in het algemeen. Kinderen van alle leeftijden een stem te geven

Lees meer

Anouk Nooteboom

De intrinsieke waarde van de kunstvakken (en beeldende kunst in het bijzonder) als voorbeeld voor betekenisvol, vakoverstijgend, kritisch én creatief onderwijs in het algemeen. Kinderen van alle leeftijden een stem te geven over de inhoud en organisatie van het toekomstig (kunst) onderwijs.

Image

Debbie Klarenbeek

Curriculum.nu is voor mij een kans om de leerling meer eigenaarschap te geven in zijn eigen leerproces waardoor hij zelf kan zoeken waar zijn talenten en ambities liggen. Daarnaast kunnen vaardigheden, reflectie,

Lees meer

Debbie Klarenbeek

Curriculum.nu is voor mij een kans om de leerling meer eigenaarschap te geven in zijn eigen leerproces waardoor hij zelf kan zoeken waar zijn talenten en ambities liggen. Daarnaast kunnen vaardigheden, reflectie, creativiteit en samenwerking een steviger onderdeel worden binnen het curriculum.

Image

Gwenny van Hasselt

Het is mijn hoop door mijn achtergrond in de museumeducatie en als leerkracht in het voortgezet en het basisonderwijs om het toekomstige curriculum zo vorm te geven dat het recht doet aan

Lees meer

Gwenny van Hasselt

Het is mijn hoop door mijn achtergrond in de museumeducatie en als leerkracht in het voortgezet en het basisonderwijs om het toekomstige curriculum zo vorm te geven dat het recht doet aan alle leerlingen in het hele onderwijs, ongeacht niveau, afkomst of woonplek.

Image

Ingrid Habets

Ik doe mee om kunst en cultuur te veranderen in het onderwijs. Kunst en cultuur verdient dezelfde positie als taal en wiskunde. Kunst en cultuur heeft een verbindende factor in onderwijs en

Lees meer

Ingrid Habets

Ik doe mee om kunst en cultuur te veranderen in het onderwijs. Kunst en cultuur verdient dezelfde positie als taal en wiskunde. Kunst en cultuur heeft een verbindende factor in onderwijs en maatschappij. Mijn brede kennis op het gebied kunst en cultuur ga ik inzetten om kunst een essentiële basis in het onderwijs te geven.

Image

Kim Spook

Dit is de kans om het toekomstige onderwijs vorm te geven. Kunst en cultuur biedt de kans om kinderen zelf aan de slag te laten gaan. Samen maken en creëren vanuit autonomie

Lees meer

Kim Spook

Dit is de kans om het toekomstige onderwijs vorm te geven. Kunst en cultuur biedt de kans om kinderen zelf aan de slag te laten gaan. Samen maken en creëren vanuit autonomie voor de leerling. Deze kwaliteiten kunnen een mooie ontwikkeling binnen het hele onderwijs krijgen.

Image

Kirsten van Muijen

Het is tijd voor onderwijs waarin elk kind zich herkent. Onderwijs waarbinnen plek is voor de interesses van de leerlingen en waarbij het er toe doet wat leerlingen buiten school goed kunnen.

Lees meer

Kirsten van Muijen

Het is tijd voor onderwijs waarin elk kind zich herkent. Onderwijs waarbinnen plek is voor de interesses van de leerlingen en waarbij het er toe doet wat leerlingen buiten school goed kunnen. Onderwijs waarin leerlingen dingen leren die ze nodig hebben buiten school. Kortom: van buiten naar binnen en van binnen naar buiten… Let’s go!

Image

Marijke Smedema

Kunst en cultuur maken op een natuurlijke wijze een verbinding tussen de individu, en zijn of haar omgeving. Elke leerling, ongeacht ontwikkelingsniveau of beperking, heeft hierbij het recht op een passend aanbod

Lees meer

Marijke Smedema

Kunst en cultuur maken op een natuurlijke wijze een verbinding tussen de individu, en zijn of haar omgeving. Elke leerling, ongeacht ontwikkelingsniveau of beperking, heeft hierbij het recht op een passend aanbod dat uitdaagt, ontspant, grenzen verlegt en verbindt.

Image

Michelle Struick

Filosofie, beeldende vorming, muziek en dans: ik zie dagelijks in mijn school wat dat teweegbrengt in kinderen. Dat gun ik ieder kind! Een goed curriculum, met doorgaande leerlijnen kan dat borgen. Daar

Lees meer

Michelle Struick

Filosofie, beeldende vorming, muziek en dans: ik zie dagelijks in mijn school wat dat teweegbrengt in kinderen. Dat gun ik ieder kind! Een goed curriculum, met doorgaande leerlijnen kan dat borgen. Daar werk ik dan ook graag aan mee.

Image

Nadine van der Graaf-Janssen

Met Curriculum.nu ontstaat er een kans om mee te mogen gaan denken aan het onderwijs van de toekomst. Als leerkracht in het basisonderwijs én als moeder van twee opgroeiende kinderen wil ik

Lees meer

Nadine van der Graaf-Janssen

Met Curriculum.nu ontstaat er een kans om mee te mogen gaan denken aan het onderwijs van de toekomst. Als leerkracht in het basisonderwijs én als moeder van twee opgroeiende kinderen wil ik mijn ervaring inzetten om mee te denken. Creativiteit is een basis, een houding wat ieder van ons – leerling en leerkracht – in zich heeft en verder zal brengen. Aandacht voor zowel het (creatieve) proces als communicatie is van belang. Mijn inziens in relatie tot Kunst & Cultuur en zeker ook in relatie tot andere vakgebieden binnen het basis- en voortgezet onderwijs.

Image

Petra Beers

Wij leerkrachten hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Kunsteducatie is daar een belangrijk onderdeel van die we met het ontwikkelteam stevig kunnen verankeren! Als vakdocent dans wil ik hier

Lees meer

Petra Beers

Wij leerkrachten hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Kunsteducatie is daar een belangrijk onderdeel van die we met het ontwikkelteam stevig kunnen verankeren! Als vakdocent dans wil ik hier graag een bijdrage aan leveren!

Image

Rik Weeting

Sinds drie jaar ben ik een trotse vader van een prachtige dochter en ben ik dagelijks getuige van haar bijzondere ontwikkeling. De natuurlijke drang tot leren is allesoverheersend, de aangeboren nieuwsgierigheid is

Lees meer

Rik Weeting

Sinds drie jaar ben ik een trotse vader van een prachtige dochter en ben ik dagelijks getuige van haar bijzondere ontwikkeling. De natuurlijke drang tot leren is allesoverheersend, de aangeboren nieuwsgierigheid is onstuitbaar en intrinsieke motivatie is de enige motivatie die zij kent. In het huidige onderwijs neemt deze intrinsieke motivatie helaas bij jongeren voor een groot deel af, terwijl hun ontwikkeling zo belangrijk is voor henzelf, de samenleving en de snel moderniserende wereld. Onderwijs en zeker kunst, cultuur en creativiteit hebben een belangrijk rol bij het in staat stellen van jongeren om hen een hoopvolle toekomst vorm te laten geven. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Image

Roos Koenders

Kunst helpt jezelf te kennen, de ander te ontmoeten en de mens te begrijpen. Als docent beeldende vorming en CKV zie ik dat kunst ontdekken, beleven en creëren bijdraagt aan betekenisvol en

Lees meer

Roos Koenders

Kunst helpt jezelf te kennen, de ander te ontmoeten en de mens te begrijpen. Als docent beeldende vorming en CKV zie ik dat kunst ontdekken, beleven en creëren bijdraagt aan betekenisvol en in samenhang leren. Door op landelijk niveau te werken aan concrete bouwstenen hoop ik dat alle kinderen en jongeren in Nederland de kans krijgen om dat te ervaren.

Image

Tamaar Tóth Varjú

Kunst is een wereld van ideeën en kan in het Nederlands onderwijs zorgen voor de broodnodige verdieping en verbinding.

Lees meer

Tamaar Tóth Varjú

Kunst is een wereld van ideeën en kan in het Nederlands onderwijs zorgen voor de broodnodige verdieping en verbinding.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.