Teamleden Engels/MVT

Image

Ellis Schutten

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Ik vind dat het huidige curriculum niet voldoende aansluit op het onderwijs van de toekomst en ik wil graag een actieve bijdrage leveren aan een toekomstbestendig

Lees meer

Ellis Schutten

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Ik vind dat het huidige curriculum niet voldoende aansluit op het onderwijs van de toekomst en ik wil graag een actieve bijdrage leveren aan een toekomstbestendig curriculum. Een curriculum waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat en waarin de leerling volledig tot zijn recht kan komen.

Wat extra info over mijzelf: 

In ben in 1992 afgestudeerd aan de UvA; studierichting Europese Studies. Tijdens deze studie heb ik via het Erasmus programma een jaar in Salamanca (Spanje) gestudeerd. In mijn laatste jaar heb ik vakdidactiek gevolgd en ook op een aantal scholen Spaans gegeven (stage). Er werd toentertijd nog op weinig scholen Spaans gegeven waardoor ik niet de keuze voor de ILO heb gemaakt. Ik heb uiteindelijk in allerlei functies in het toerisme gewerkt. Toch bleef het onderwijs mij trekken en in 2010 heb ik stap naar het onderwijs gemaakt. Ik heb eerst mijn tweedegraads bevoegdheid gehaald aan de HvA gedaan en daarna mijn eerstegraads aan de UvA. Ik ben sinds 2012 werkzaam aan het Alkwin Kollege waar ik met ontzettend veel plezier lesgeef aan de bovenbouw klassen havo/vwo. Op mijn school heb ik een doorlopende leerlijn begrijpend lezen opgezet en het vrij lezen vorm gegeven. Daarnaast ben ik coördinator en ontwikkelaar van het Cambridge-programma. Met ingang van dit schooljaar hou ik mij ook bezig met talentontwikkeling op school.

Image

Elsbeth Poot

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Onze veranderende samenleving vraagt voortdurend om nieuwe kennis en vaardigheden. Dat vereist bezinning op en aanpassing van het onderwijs. Heel graag wil ik aan dit proces

Lees meer

Elsbeth Poot

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Onze veranderende samenleving vraagt voortdurend om nieuwe kennis en vaardigheden. Dat vereist bezinning op en aanpassing van het onderwijs. Heel graag wil ik aan dit proces mijn steentje bijdragen. Ik vind het fantastisch om dat in een team van enthousiaste mensen te doen!

Extra informatie over mijzelf:

Na een carrière in de gezondheidszorg als verpleegkundige en als leraar Verpleegkunde en curriculumontwikkelaar, heb ik in 2001 besloten om de PABO te gaan doen.  Als zij-instromer ben in 2002 begonnen met lesgeven. Ik werk nu op een VVTO-school en sta met veel plezier twee dagen voor de klas. Daarnaast werk ik als adjunct-directeur.

Image

Emmelie Kuijpers

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Ik wil het onderwijs van nu handvatten aanbieden om de nieuwe generatie voor te bereiden op de huidige maatschappij. Zodat zij met de juiste kennis en

Lees meer

Emmelie Kuijpers

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Ik wil het onderwijs van nu handvatten aanbieden om de nieuwe generatie voor te bereiden op de huidige maatschappij. Zodat zij met de juiste kennis en ervaring een plek kunnen innemen op de arbeidsmarkt.

Wat extra info over mijzelf: 

Vanaf 2012 ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Ik heb op diverse reguliere en speciale basisscholen gewerkt en werk momenteel op een kleine dorpsschool als groepsleerkracht. Naast mijn werkzaamheden op school zet ik me in voor verschillende maatschappelijke organisaties, daarnaast volg ik momenteel de opleiding tot basisbekwaam schoolleider.

Image

Janice Wierenga

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Met mijn kennis en expertise op het gebied van Engels in het basisonderwijs als academische leerkracht en onderwijskundig onderzoeker, hoop ik een waardevolle bijdrage aan het

Lees meer

Janice Wierenga

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Met mijn kennis en expertise op het gebied van Engels in het basisonderwijs als academische leerkracht en onderwijskundig onderzoeker, hoop ik een waardevolle bijdrage aan het ontwikkelteam te kunnen leveren. Ik hoop mede te zorgen voor een goede onderbouwing van de nieuwe kerndoelen, een doorlopende lijn van PO naar VO en een plan dat maatschappelijk breed gedragen wordt.

Wat extra info over mijzelf: 

Na de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs heb ik een master Onderwijskunde gedaan aan de Universiteit Utrecht. Tijdens deze master heb ik een scriptie geschreven over VVTO-Engels en mij tijdens mijn stageperiode bij de PO-Raad verdiept in internationalisering. Na mijn afstuderen ben ik betrokken geweest bij diverse onderzoeken op het gebied van Engels in het basisonderwijs, waaronder de pilot voor tweetalig primair onderwijs en het peilingsonderzoek Engels aan het eind van het basisonderwijs. Daarnaast sta ik al een paar jaar met veel plezier voor een kleuterklas in Amsterdam en ben ik coördinator Engels/internationalisering op mijn school.

Image

Jouke Brouwer

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu: Ik wil graag een bijdrage leveren aan motiverend, rijk en vooral inspirerend taalonderwijs voor de toekomst.Wat extra informatie over mijzelf: Sinds 1999 ben ik werkzaam

Lees meer

Jouke Brouwer

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Ik wil graag een bijdrage leveren aan motiverend, rijk en vooral inspirerend taalonderwijs voor de toekomst.

Wat extra informatie over mijzelf:

Sinds 1999 ben ik werkzaam als leraar Frans in de onder- en bovenbouw op het Nuborgh College Lambert Franckens in Elburg. Daarnaast heb ik altijd veel gedaan aan onderwijsvernieuwing en verbetering onder andere bij het CPS-scenarioproject en vanuit de knelpuntregio's en momenteel vanuit het startersnetwerk Formatief Evalueren. Verder ben ik ruim 7 jaar schoolcoach geweest en heb ik veel beginnende docenten en stagiaires gecoacht. Momenteel hou ik mij binnen de school ook veel bezig met internationalisering en het organiseren van uitwisselingen met België en hopelijk in de toekomst ook andere landen. Ten slotte ben ik ook al zo'n 15 jaar actief als auteur van de methode Grandes Lignes bij Noordhoff uitgevers. Vanuit die functie verzorg ik ook een aantal keer per jaar workshops voor talendocenten bij congressen of nascholingsbijeenkomsten.

Image

Judith Hagedoorn

Werken in het onderwijs betekent dat je één van de mooiste beroepen ter wereld hebt. Ik haal mijn plezier uit het creatief nadenken over goed onderwijs. Nadenken over het curriculum van de

Lees meer

Judith Hagedoorn

Werken in het onderwijs betekent dat je één van de mooiste beroepen ter wereld hebt. Ik haal mijn plezier uit het creatief nadenken over goed onderwijs. Nadenken over het curriculum van de toekomst met een team vanuit het hele land lijkt me een ontzettend inspirerende en leerzame ervaring.

Image

Katelijne Leijten-Roos

De laatste 5 jaar heb ik me toegelegd op de educational experiences in het onderwijs, evenals het verstevigen van het fundament van kennisvalorisatie, in het (Franstalige) onderwijs. Van nature denk ik graag

Lees meer

Katelijne Leijten-Roos

De laatste 5 jaar heb ik me toegelegd op de educational experiences in het onderwijs, evenals het verstevigen van het fundament van kennisvalorisatie, in het (Franstalige) onderwijs. Van nature denk ik graag mee over afwegingen die ten grondslag liggen aan keuzes betreffende beleid en onderwijs (inhoud). Om mijn betrokkenheid kracht bij te zetten in dit team, wil ik graag mijn kennis en ervaring delen en in gesprek gaan over de ontwikkeling van de onderwijsinhoud met vele partijen. Vive l’enseignement!

Image

Kirsten de Haas

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Moderne vreemde talenonderwijs is belangrijk als fundament in de ontwikkeling van een kind en jongvolwassene. Samen met andere onderwijsprofessionals opnieuw ontdekken wat belangrijk is en vaststellen

Lees meer

Kirsten de Haas

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Moderne vreemde talenonderwijs is belangrijk als fundament in de ontwikkeling van een kind en jongvolwassene. Samen met andere onderwijsprofessionals opnieuw ontdekken wat belangrijk is en vaststellen wat kinderen moeten kennen en kunnen is voor mij de drijfveer om mee te doen.

Wat extra info over mijzelf: 

Na mijn studie als docent Frans ben ik alweer 17 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs. Na het volgen van de Master SEN zorg coördinator ben ik nu 10 jaar werkzaam als teamleider, eerst in het vmbo en sinds 6 jaar in de havo bovenbouw.

Image

Linda Gosse

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Ik wil graag meedenken over de toekomst van het talenonderwijs in Nederland. Het belang van vreemde talen in een internationale context is enorm en door mijn

Lees meer

Linda Gosse

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Ik wil graag meedenken over de toekomst van het talenonderwijs in Nederland. Het belang van vreemde talen in een internationale context is enorm en door mijn deelname wil ik een bijdrage leveren aan het waarborgen, verankeren en verbinden van de talen in het curriculum.

Wat extra info over mijzelf: 

Na mijn studie Engels en Spaans in Utrecht heb ik 10 jaar in Almería (Spanje) gewoond, waar ik eerst heb gewerkt als docent Engels in het volwassenenonderwijs en vervolgens als research manager bij de Universiteit van Almería. In 2003 ben ik teruggekomen naar Nederland en ben ik als docent Engels gaan werken in het voortgezet onderwijs. Eerst in de onderbouw vmbo-t/havo/vwo en sinds 2008 voornamelijk in de bovenbouw havo/vwo. Op mijn huidige school heb ik bovendien het vak Spaans Elementair opgezet, organiseer ik een jaarlijkse studiereis naar Spanje en bereid ik de leerlingen voor op de DELE-examens. Daarnaast ben ik de vertegenwoordiger in Nederland van de Stichting Inquietarte en werk ik samen met het filmfestival Visualízame en coördineer ik het programma Cortos y Español.

Image

Mariska Rufi

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Ik denk dat het belangrijk is dat mensen uit het veld meedenken en hun krachten/ervaring bundelen. Ik ben benieuwd naar wat wij met elkaar kunnen bedenken

Lees meer

Mariska Rufi

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Ik denk dat het belangrijk is dat mensen uit het veld meedenken en hun krachten/ervaring bundelen. Ik ben benieuwd naar wat wij met elkaar kunnen bedenken om het onderwijs in Nederland naar een nóg hoger plan te tillen en ik kijk er dan ook naar uit om in gesprek te gaan met collega’s, leerlingen en ouders om zo samen de basis te leggen voor het nieuwe curriculum!

Wat extra informatie over mijzelf: 

Waar veel leerlingen op de middelbare school nog niet weten wat zij willen gaan studeren, zag ik het in 3 vwo al helemaal voor me: ik word leraar! En zo geschiedde. Tijdens mijn studie Engelse Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen had ik de mogelijkheid om de predoctorale lerarenopleiding te doen. Na deze eerste echte kennismaking met het onderwijs was ik verkocht. Direct na mijn afstuderen ben ik de postdoctorale lerarenopleiding gaan volgen en in 2002 gestart als fulltime eerstegraads docent Engels op de RSG Hoeksche Waard in Oud-Beijerland. Na negen jaar ben ik overgestapt naar de RGO in Middelharnis waar ik naast docent Engels ook coördinator internationalisering ben. Ik wil zowel mijn leerlingen als collega’s inspireren tot een leven lang leren en het verleggen van hun grenzen. Dat is ook een van de redenen geweest om in 2015 nog een master op te pakken: Professioneel Meesterschap. Deze opleiding, die zich richt op school- en onderwijsontwikkeling, heb ik cum laude afgerond.

Image

Monica Sienders

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Dit is het moment waarop docenten wordt gevraagd mee te denken over het curriculum Engels voor het komende decennium. Een unieke kans voor interne docent lijkt

Lees meer

Monica Sienders

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Dit is het moment waarop docenten wordt gevraagd mee te denken over het curriculum Engels voor het komende decennium. Een unieke kans voor interne docent lijkt me (en nog niet eerder aangeboden). Ik kon dit moment niet voorbij laten gaan om samen met collega’s mede te bedenken wat docenten en leerlingen in het curriculum terug willen zien.

Wat extra info over mijzelf: 

Ik ben ik zo'n 15 jaar werkzaam geweest als technisch vertaler. In 2000 werd ik vanwege het nijpende lerarentekort gevraagd in te vallen als docent Engels op een vmbo-school in Amsterdam-Oost. Dit lesgeven beviel mij zo goed dat ik besloot mijn onderwijsbevoegdheid te halen bij de VU. Ik heb jarenlang lesgegeven aan vmbo bb- en kb-leerlingen.

Het lesgeven op de middelbare school combineer ik sinds 2008 met een baan als Vakdidacticus Engels. In 2014 heb ik de overstap gemaakt naar de Hogeschool van Amsterdam waar ik een aantal jaar les heb gegeven en onderzoek heb begeleid in zowel bachelor als master van de Lerarenoppleiding Engels. Op dit moment combineer ik mijn docentschap daar met mijn rol als programmaleider Persoonlijke Professionele ontwikkeling.

Image

Rasha Damman

Ik doe mee omdat ik mijn steentje bij kan dragen aan het ontwikkelen van een mooi, gedifferentieerd en vooral een contextrijk curriculum Engels. Naast enige ervaring binnen mijn school breng ik mijn

Lees meer

Rasha Damman

Ik doe mee omdat ik mijn steentje bij kan dragen aan het ontwikkelen van een mooi, gedifferentieerd en vooral een contextrijk curriculum Engels. Naast enige ervaring binnen mijn school breng ik mijn enthousiasme en het denken in mogelijkheden mee om iets innoverends op te zetten met het ontwikkelteam. Curriculum.nu zie ik als een mooie kans om mijn stem te laten horen, samen met andere enthousiaste collega’s!

Image

Rose Staritsky

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Als coördinator VVTO op mijn basisschool ben ik bijzonder geïnteresseerd in de doorgaande leerlijn naar het VO. Onze leerlingen verlaten het PO namelijk met een flinke

Lees meer

Rose Staritsky

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Als coördinator VVTO op mijn basisschool ben ik bijzonder geïnteresseerd in de doorgaande leerlijn naar het VO. Onze leerlingen verlaten het PO namelijk met een flinke voorsprong. Daarnaast zou ik willen dat elke basisschoolleerling de kans krijgt, die mijn leerlingen nu krijgen. Naast op een speelse manier een tweede taal leren, krijgen zij door internationale contacten de kans om zich te ontwikkelen tot wereldburger.

Wat extra info over mijzelf: 

Na mijn studie Engelse taal- en letterkunde heb ik lesgegeven op verschillende middelbare scholen. Na een carrière stop heb ik in 2003 besloten het roer om te gooien en mij op het jongere kind te richten. Ik heb de verkorte Pabo opleiding aan de Theo Thijssen Academie doorlopen. Vanaf 2005 geef ik les op een basisschool in Geldermalsen en heb ik mijn achtergrond in kunnen zetten om mijn school als VVTO school op de kaart te zetten. Mijn school heeft inmiddels een aantal jaren het Talentkeurmerk A en ook op het gebied van internationalisering zijn wij flink actief.
Ik sta 4 dagen in de week voor groep 8 en ben daarnaast bouwcoördinator en VVTO-coördinator.

Image

Stéfanie Leunissen

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Ik doe mee omdat ik dit traject zie als de kans om te werken aan het onderwijs van de toekomst. Het collectief belang is enorm! Iedereen

Lees meer

Stéfanie Leunissen

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Ik doe mee omdat ik dit traject zie als de kans om te werken aan het onderwijs van de toekomst. Het collectief belang is enorm! Iedereen heeft hier mee te maken. Ik besef dat het grote geheel het uitgangspunt is en ik voel mij zeer vereerd dat ik hier deel vanuit mag maken.

Wat extra info over mijzelf: 

Sinds 1996 ben ik docent Engels in het voortgezet onderwijs. Ik heb vooral ervaring in de bovenbouw van het havo en vwo. Na het behalen van mijn Master of Education ben ik naast docent in het VO ook lerarenopleider aan het Saxion in Deventer. Daar geef ik vakdidactiek en General Linguistics en begeleid ik studenten in hun stages en het onderzoek.

Image

Suzanne van Zandwijk

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Ik doe mee aan Curriculum.nu omdat ik het belangrijk vind dat alle leerlingen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Kinderen komen steeds meer in aanraking met andere talen

Lees meer

Suzanne van Zandwijk

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Ik doe mee aan Curriculum.nu omdat ik het belangrijk vind dat alle leerlingen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Kinderen komen steeds meer in aanraking met andere talen en het is belangrijk hen hier goed in te onderwijzen. Vanuit mijn werk in het speciaal basisonderwijs én regulier onderwijs wil ik graag meedenken over de doelen die kinderen nu en in de toekomst moeten bereiken en hoe we daar een mooie differentiatie in aan kunnen brengen.

Wat extra info over mijzelf: 

Na het afronden van de Academische Pabo in Leiden (Pedagogische Wetenschappen en de PABO) heb ik een master Orthopedagogiek gevolgd aan de Universiteit in Leiden met als specialisatie Leerproblemen. Ik werk nu als intern begeleider in het regulier basisonderwijs en als groepsleerkracht in het speciaal basisonderwijs. Als intern begeleider ben ik betrokken bij de implementatie van Engels van groep 1 t/m 8.

Image

Sylvia Dortmundt

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Een nieuw curriculum, een enorme uitdaging! Ik hoop samen met andere docenten een mooi, vernieuwd, uitdagend curriculum neer te zetten voor de leerlingen van nu, maar

Lees meer

Sylvia Dortmundt

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Een nieuw curriculum, een enorme uitdaging! Ik hoop samen met andere docenten een mooi, vernieuwd, uitdagend curriculum neer te zetten voor de leerlingen van nu, maar ook van de toekomst. Een curriculum waar zij zich in zullen herkennen.

Wat extra info over mijzelf: 

Ik ben 25 jaar werkzaam als Docent Duits en Engels in het voortgezet onderwijs. Naast het lesgeven houd ik mij sinds 15 jaar ook bezig met onderwijsontwikkeling. Twee jaar geleden ben ik, naar aanleiding van mijn studie Master Pedagogiek Leren en Innoveren, gevraagd om als onderwijsontwikkelaar zowel inhoudelijk als methodisch input te leveren bij een grootschalig veranderproces. Het gaat daarbij om het samengaan van twee scholen (voor openbaar en christelijk onderwijs) en het innoveren van het voortgezet onderwijs in aanloop naar de komende krimp in leerlingenaantallen in het gebied. Dit jaar begin ik, naast mijn werk op school en de activiteiten voor Curriculum.nu, met een opleiding tot deelschoolleider.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.