Samenvatting Engels / Moderne vreemde talen

Kern van het leergebied Engels / Moderne vreemde talen

Talen leren op school betekent taal- en intercultureel bewust leren communiceren in meerdere talen. Leerlingen leren talen steeds beter te gebruiken. Ze houden rekening met hun publiek en doel, met het onderwerp waarover ze communiceren en het (digitale) medium dat ze gebruiken.

Leerlingen leren zichzelf vrij en persoonlijk te uiten in een andere taal. Ze werken met creatieve teksten, waaronder literatuur, en verdiepen zich in de kenmerken ervan. Leerlingen leren omgaan met verschillende culturen en hun communicatie effectiever maken. Ze worden zich bewust van hoe talen in elkaar zitten als systemen, wat je met taal doet en wat taal met je doet. Door het effectief inzetten van hun eigen meertaligheid wordt het makkelijker om te communiceren en nieuwe talen te leren. Door aandacht en waardering voor talen kunnen leerlingen met een open blik naar de sprekers van die talen en hun culturen kijken. De aandacht voor deze aspecten begint al, op speelse wijze, in het primair onderwijs.

Wat we belangrijk vinden

De leerlingen van nu groeien op in een meertalige en multiculturele samenleving. Dat is een dynamische realiteit, ook in het onderwijs. Het leren van een nieuwe taal biedt mogelijkheden voor persoonlijke en cognitieve ontwikkeling, kennisontwikkeling, sociale ontwikkeling en intercultureel begrip. Talen bereiden voor op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. De moderne vreemde talen met een examenprogramma zijn Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks.

Dit zijn onze voorstellen

Vijf kernelementen staan voorop bij de uitwerking van de talencurricula:

1. Effectieve grensoverstijgende communicatie

Leerlingen ontwikkelen taalvaardigheden die nodig zijn om informatie in andere talen te begrijpen, kritisch te verwerken, over te brengen en daarover te spreken en schrijven. Ze leren deze afstemmen op hun publiek, doel en medium.

Wat blijft hetzelfde?
De vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven en de ontwikkeling van taalbeheersing blijven een kern van de talencurricula.

Wat is nieuw?
Er is meer aandacht voor de productieve vaardigheden en de sociale interactie, het kritisch verwerken en overbrengen van informatie en voor het bevorderen van de communicatie. Bijvoorbeeld je eigen taalgebruik aanpassen, kunnen schakelen tussen mondeling en schriftelijk of tussen talen, uitleggen en samenvatten. Er is ook oog voor vormen van digitale communicatie.

2. Creatieve vormen van taal

Leerlingen leren zichzelf creatief en persoonlijk in een andere taal te uiten in verschillende creatieve teksten zoals gedichten, verhalen, liedjes en film. Ze beleven deze teksten, denken na over de sociale en culturele context en leren kenmerken in structuur en taalgebruik te herkennen en zelf te gebruiken.

Wat blijft hetzelfde?
Literatuur blijft onderdeel van de talencurricula.

Wat is nieuw?
De kracht van literatuur, maar ook van andere creatieve vormen, wordt breder en intensiever benut op alle niveaus van het onderwijs, zowel schriftelijk als audiovisueel. Ontwikkeling van spreek- en schrijfdurf en het benutten van talent staan centraal.

3. Interculturele communicatieve competentie

Leerlingen leren over verschillende culturen en hoe die terugkomen in talen, en hoe andere culturen overeenkomen met en verschillen van de eigen cultuur. Ze ontwikkelen een open houding en vaardigheden om met verschillende culturen te communiceren.

Wat blijft hetzelfde?
Kennis van de geografische, historische en socioculturele contexten waarin een taal wordt gesproken blijft een onderdeel van de taallessen.

Wat is nieuw?
Aandacht voor de invloed van cultuur op talen en voor interculturele vaardigheden: niet alleen de taal spreken, maar ook inspelen op afspraken en gewoonten in een cultuur.

4. Taalbewustzijn

Leerlingen bouwen kennis op over talen als communicatief systeem: hoe werkt taal, wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen talen, hoe veranderen en variëren talen, hoe beïnvloeden talen elkaar en hoe beïnvloedt taalgebruik het handelen van mensen? Hoe leer je en gebruik je talen? Leerlingen leren een andere taal niet als drempel te ervaren.

Wat blijft hetzelfde?
De kenniselementen die horen bij het leren van een taal blijven van belang.

Wat is nieuw?
Het nadenken over hoe je effectief een taal kunt leren, praten over taal en talen maakt leerlingen bewust van wat het leren en gebruiken van talen inhoudt.

5. Meertaligheid

Leerlingen leren zich bewust te worden van de talen om zich heen en in de samenleving, van stereotyperingen en vooroordelen rondom talen, en van hun eigen meertalige repertoire: wat is mijn eerste taal, welke (woorden uit) andere talen ken ik? Leerlingen breiden hun eigen meertaligheid uit en leren die effectief inzetten, bijvoorbeeld als ze een nieuwe taal leren of als ze sprekers van verschillende talen helpen communiceren met elkaar.

Wat is nieuw?
Expliciete aandacht voor meertaligheid is nieuw in de talencurricula, al zijn er al veelbelovende projecten op scholen rondom verschillende aspecten van meertaligheid en de waardering van de eerste taal (of talen) van de leerlingen.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.