Teamleden Digitale Geletterdheid

Image

Aemile Roos

Hoe bereiden we leerlingen voor op beroepen die nu nog niet bestaan? Welke kaders geven we mee zodat leerlingen en leerkrachten zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen een werkbare situatie? Daarom doe ik

Lees meer

Aemile Roos

Hoe bereiden we leerlingen voor op beroepen die nu nog niet bestaan? Welke kaders geven we mee zodat leerlingen en leerkrachten zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen een werkbare situatie? Daarom doe ik mee.

Image

Arianne van Os

Meedenken en meepraten over het onderwijs van morgen. Digitale geletterdheid is in onze maatschappij niet meer weg te denken. Ons huidige curriculum dateert van voor de iphone en het mobiele internet. Hoe leren

Lees meer

Arianne van Os

Meedenken en meepraten over het onderwijs van morgen. Digitale geletterdheid is in onze maatschappij niet meer weg te denken. Ons huidige curriculum dateert van voor de iphone en het mobiele internet. Hoe leren wij kinderen omgaan met deze digitale middelen?  Na mooie voorbeelden te hebben gezien in British Colombia en mij de afgelopen jaren meer te verdiepen in curriculum.nu vind ik het een uitdaging om samen met collega’s uit het PO en VO vorm te mogen geven aan het onderwijs van morgen.

Image

Eline van Breugel

Ik doe mee om nieuwe collega’s te ontmoeten, om een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het onderwijs en om mijzelf verder te ontwikkelen en te verdiepen.

Lees meer

Eline van Breugel

Ik doe mee om nieuwe collega’s te ontmoeten, om een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het onderwijs en om mijzelf verder te ontwikkelen en te verdiepen.

Image

Frank van der Sterren

Na een tip van mijn directrice werd ik enthousiast om vanuit mijn eigen rol als leerkracht PO en I-coach aan te sluiten bij Curriculum.nu. Een vernieuwde, haalbare vertaalslag maken naar de onderwijspraktijk

Lees meer

Frank van der Sterren

Na een tip van mijn directrice werd ik enthousiast om vanuit mijn eigen rol als leerkracht PO en I-coach aan te sluiten bij Curriculum.nu. Een vernieuwde, haalbare vertaalslag maken naar de onderwijspraktijk van morgen, nieuwe mensen ontmoeten en inhoudelijke verdieping op het gebied van curriculumontwikkeling lijken me een prachtige uitdaging!

Image

Gijsbreght van Doorn

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu: Dit is mijn ‘once in a lifetime’ kans om een mooie bijdrage te leveren aan het onderwijs in Nederland. Mijn speerpunt zijn leerlingen in het

Lees meer

Gijsbreght van Doorn

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Dit is mijn ‘once in a lifetime’ kans om een mooie bijdrage te leveren aan het onderwijs in Nederland. Mijn speerpunt zijn leerlingen in het (V)SO en SBO. De inhoud van leerstof en de manier waarop dit wordt aangeboden is een belangrijke factor in de leermotivatie van kinderen. Ik wil me in deze hard maken voor een inclusief, relationeel onderwijssysteem waarin alle kinderen royale kansen krijgen om een gelukkig leven op te bouwen.
Wat extra informatie over mijzelf:

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt voor een speciaal onderwijs stichting in Kampen. Ik heb ruim twintig jaar voor de klas gestaan. Het is en blijft fantastisch om een steen te kunnen verleggen in het leven van een kind. Naast het werk in de groep heb ik ook het ICT beleid van deze stichting mogen verzorgen. De stichting heeft scholen die voorop lopen in onderwijskundige vernieuwingen binnen het speciaal onderwijs. Binnen die ontwikkelingen heb ik ook mijn aandeel mogen leveren. Techniek, pedagogiek en didactiek zijn voor mij een mooie combinatie. Deze heb ik kunnen inzetten toen ik in 2013 heb  mijn Master Special Educational Needs haalde met een cum laude onderzoek naar de effecten van Kurzweil 3000 op leerlingen met dyslexie. Vanaf dat moment ben ik naast mijn werk in Kampen ook trainingen en ouderavonden gaan verzorgen op basisscholen. De inhoud van de trainingen betreffen altijd ICT in combinatie met ouderwets meesterschap voor de klas. Op het moment ben ik, naast de trainingen en ouderavonden, intern begeleider op een mooie school in Zwolle

Image

Ilse van de Poppe

Samen met professionals nadenken over het onderwijs van morgen en tijdens dit proces eindtermen en kerndoelen ontwikkelen is voor mij een geweldige uitdaging.

Lees meer

Ilse van de Poppe

Samen met professionals nadenken over het onderwijs van morgen en tijdens dit proces eindtermen en kerndoelen ontwikkelen is voor mij een geweldige uitdaging.

Image

Ingrid Hokojoku

Motivatie om mee te doe aan Curriculum.nu:De kans om als deel te nemen in het ontwikkelteam en mee te denken over een nieuw curriculum binnen het vakgebied digitale geletterdheid zie ik als

Lees meer

Ingrid Hokojoku

Motivatie om mee te doe aan Curriculum.nu:
De kans om als deel te nemen in het ontwikkelteam en mee te denken over een nieuw curriculum binnen het vakgebied digitale geletterdheid zie ik als een grote kans om onze digitale leerlijn vorm te geven, samen te werken met andere collega’s en onze expertise te delen.

Ik houd me al geruime tijd bezig met het vervaardigen en promoten van digitaal lesmateriaal samen met mijn al even enthousiaste collega Elbrich van der Bij. We vervaardigen het lesmateriaal niet alleen omdat het noodzakelijk is maar ook omdat we het erg inspirerend en uitdagend vinden om te doen.  Momenteel houden we ons bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal ter bevordering van digitale geletterdheid op CSG Liudger locatie Splitting. We onderschrijven het belang van digitale geletterdheid (van leerlingen maar ook van hun lesgevende).

Naast het feit dat ik ervaring heb als pionier/voortrekker in het ontwikkelen van lesmateriaal, ben ik uiterst gemotiveerd om samen met het ontwikkelteam iets moois neer te zetten. Daarnaast hoop ik ook de kans te krijgen om weer nieuwe dingen te leren en nieuwe contacten te kunnen leggen.

Wat extra informatie over mijzelf:
Ik ben 47 jaar, moeder van drie tieners en al heel wat jaren werkzaam in het VMBO als docente Engels en aardrijkskunde.
De laatste jaren houd ik mij samen met mijn collega Elbrich (als coördinatoren Onderwijs Innovatie en Digitalisering ) o.a bezig met het opzetten van een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid binnen onze locatie.

Koen Buiter

De wijze waarop de ‘buitenwereld’ omgaat met informatie en techniek verandert steeds sneller. Het is nu tijd om met het onderwijs ‘naar buiten’ te kijken.

Lees meer

Koen Buiter

De wijze waarop de ‘buitenwereld’ omgaat met informatie en techniek verandert steeds sneller. Het is nu tijd om met het onderwijs ‘naar buiten’ te kijken.

Image

Kunna Smit

Digitale geletterdheid is tegenwoordig noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ik zie het daarom als een enorme uitdaging om, samen met het ontwikkelteam en ontwikkelscholen, richting te geven aan het

Lees meer

Kunna Smit

Digitale geletterdheid is tegenwoordig noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ik zie het daarom als een enorme uitdaging om, samen met het ontwikkelteam en ontwikkelscholen, richting te geven aan het nieuwe curriculum voor digitale geletterdheid.

Image

Leon Dahmen

Niet alleen doe ik mee omdat ik het gevoel heb dat er noodzaak voor is, maar ook omdat het een passie van mij is. Ik ben zeer benieuwd wat voor een moois

Lees meer

Leon Dahmen

Niet alleen doe ik mee omdat ik het gevoel heb dat er noodzaak voor is, maar ook omdat het een passie van mij is. Ik ben zeer benieuwd wat voor een moois uit deze groep gaat komen.

Image

Lyanca ten Donkelaar

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:Als mens met hart voor het onderwijs wil ik mijn leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Digitale geletterdheid is nu, meer dan ooit, belangrijk

Lees meer

Lyanca ten Donkelaar

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

Als mens met hart voor het onderwijs wil ik mijn leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Digitale geletterdheid is nu, meer dan ooit, belangrijk om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Samen met mijn ontwikkelteam hoop ik scholen richting te geven in hoe zij hun leerlingen kunnen helpen bij het aanleren van deze belangrijke digitale vaardigheden.

Wat extra info over mijzelf: 

Ik ben schoolleider bij Zone.college in Almelo. Dit is een groene vmbo-school en ik ben daar teamleider van de basisberoepsgerichte leerweg. Ik heb een achtergrond in de zorg en ik heb als verpleegkundige gewerkt. Nadat ik dit werk niet langer kon doen heb ik de lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn gevolgd en heb ik 6 jaar voor de klas gestaan als docent verzorging en biologie. Naast mijn werkzaamheden voor  Curriculum.nu heb ik een eigen adviesbureau waarmee ik scholen meer praktisch kan helpen om digitale geletterdheid te integreren in het curriculum om zo de digitale vaardigheden van leerlingen én docenten te kunnen verbeteren.

Image

Lydwin van Rooyen

Ik doe mee om leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Het is belangrijk dat ze weten hoe computers denken en wat er met hun informatie gebeurt. Ik hoop eraan bij te

Lees meer

Lydwin van Rooyen

Ik doe mee om leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Het is belangrijk dat ze weten hoe computers denken en wat er met hun informatie gebeurt. Ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat de scholen hun leerlingen hier in op kunnen leiden.

Image

Michiel Lucassen

Ik doe mee aan Curriculum.nu omdat ik zo, samen met collega’s uit heel Nederland, kan denken over en werken aan een nieuw curriculum. Dat is een mooie uitdaging.

Lees meer

Michiel Lucassen

Ik doe mee aan Curriculum.nu omdat ik zo, samen met collega’s uit heel Nederland, kan denken over en werken aan een nieuw curriculum. Dat is een mooie uitdaging.

Image

Mickey Touwslager

In het huidige onderwijs is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Een mediawijze houding en computer- en informatievaardigheden zijn daarentegen noodzakelijk om binnen de huidige maatschappij actief te kunnen participeren. Daarom

Lees meer

Mickey Touwslager

In het huidige onderwijs is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Een mediawijze houding en computer- en informatievaardigheden zijn daarentegen noodzakelijk om binnen de huidige maatschappij actief te kunnen participeren. Daarom moet het aanleren van deze vaardigheden dan ook in het onderwijscurriculum worden opgenomen. Samen met de andere leden van het ontwikkelteam digitale geletterdheid wil ik hier graag een bijdrage aan leveren.

Image

Wim Hilberdink

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:De Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle biedt al sinds 2007-2008 het traject Moderne Media aan. Ik ben hiervan de initiator en trajectleider. Mediawijsheid vormt van deze innovatieve

Lees meer

Wim Hilberdink

Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu:

De Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle biedt al sinds 2007-2008 het traject Moderne Media aan. Ik ben hiervan de initiator en trajectleider. Mediawijsheid vormt van deze innovatieve leerlijn (5 lesuren per week, M/H/A) het (theoretisch) kader/fundament. Onze ervaringen wil ik graag delen. Bovendien wil ik graag leren van de expertise van collega’s op het terrein van digitale geletterdheid.

Wat extra info over mijzelf: 

Behalve trajectleider ben ik op de TSG werkzaam als kunstcoördinator CKV/Kunstvakken 1. Daarnaast ben ik als neerlandicus/wetenschappelijk onderzoeker gepromoveerd op een deels literair-historische, deels drama-theoretische dissertatie: Met het intellect van het gevoel; Het vergeten schrijverschap van Frans Mijnssen (1997).
Multi- en interdisciplinaire projecten spreken mij enorm aan. Buiten mijn werkzaamheden voor school ben ik bestuurlijk actief, onder meer als secretaris-penningmeester (en medeoprichter) van de Stichting Mediawijsheidscholen en als lid van de Werkveldcommissie van de masteropleiding Kunsteducatie van Hogeschool Windesheim.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.