Teamleden Bewegen & Sport

Image

Bas de Gier

Ik vind Curriculum.nu een enorm mooie kans om op een ander niveau mee te kunnen denken over de toekomst van ons mooie vak. Ik hoop dat ‘sport als middel’, naast ‘sport als

Lees meer

Bas de Gier

Ik vind Curriculum.nu een enorm mooie kans om op een ander niveau mee te kunnen denken over de toekomst van ons mooie vak. Ik hoop dat ‘sport als middel’, naast ‘sport als doel’ voldoende ruimte krijgt in het nieuwe curriculum.

Image

Christien Sparnaay

Met veel plezier geef ik al meer dan 25 jaar gymles op de basisschool. Ik vind het belangrijk dat we kinderen goed leren bewegen zodat ze later een keus hebben om met

Lees meer

Christien Sparnaay

Met veel plezier geef ik al meer dan 25 jaar gymles op de basisschool. Ik vind het belangrijk dat we kinderen goed leren bewegen zodat ze later een keus hebben om met plezier te blijven bewegen. Met dit project kan ik daaraan bijdragen.

Image

Gaby de Jongh

Ik vind het belangrijk om bewegen een prominente plaats te geven in het leren en ontwikkelen van kinderen. Niet alleen tijdens de gymlessen, maar in het gehele curriculum. Door mijn bijdrage te

Lees meer

Gaby de Jongh

Ik vind het belangrijk om bewegen een prominente plaats te geven in het leren en ontwikkelen van kinderen. Niet alleen tijdens de gymlessen, maar in het gehele curriculum. Door mijn bijdrage te leveren in het ontwikkelteam kan dit mogelijk waarheid worden! Ik pak deze kans!

Image

Hiltje Rookmaker

Onderwijs is de kracht van de maatschappij. Een belangrijke pijler om goed voorbereid te zijn voor de toekomst. Daar een bijdrage aan leveren is een mooi gevoel.

Lees meer

Hiltje Rookmaker

Onderwijs is de kracht van de maatschappij. Een belangrijke pijler om goed voorbereid te zijn voor de toekomst. Daar een bijdrage aan leveren is een mooi gevoel.

Image

Jacob Nienhuis

Ik ben als docent LO dagelijks bezig met curriculumontwikkeling. Voortdurend ben ik bezig met nieuwe leerlijnen, activiteiten, organisatievormen. Dat hoort bij mij en mijn vak. Ook op grotere schaal houd ik me

Lees meer

Jacob Nienhuis

Ik ben als docent LO dagelijks bezig met curriculumontwikkeling. Voortdurend ben ik bezig met nieuwe leerlijnen, activiteiten, organisatievormen. Dat hoort bij mij en mijn vak. Ook op grotere schaal houd ik me hiermee bezig. Als bestuurslid van mijn vakvereniging, in overleg met de gemeente en als lid van een landelijke projectgroep die een toekomstvisie op LO heeft ontwikkeld. Kortom, De rode draad in mijn professionele bestaan is curriculumontwikkeling. Daarom doe ik graag mee aan Curriculum.nu.

Image

Jakob Boetje

In een veranderende maatschappij met talloze kansen en mogelijkheden hoop ik te kunnen bijdragen aan toekomstbestendig onderwijs, dat voor elke leerling betekenisvol is.

Lees meer

Jakob Boetje

In een veranderende maatschappij met talloze kansen en mogelijkheden hoop ik te kunnen bijdragen aan toekomstbestendig onderwijs, dat voor elke leerling betekenisvol is.

Image

Kirsten Keij

Ik vind het een leuke uitdaging om op deze manier inhoudelijk met mijn vakgebied aan de slag te gaan. Mooi om samen over na te denken en hopelijk resulteert dit in een

Lees meer

Kirsten Keij

Ik vind het een leuke uitdaging om op deze manier inhoudelijk met mijn vakgebied aan de slag te gaan. Mooi om samen over na te denken en hopelijk resulteert dit in een doorgaande lijn voor alle leerlingen. Nu en in de toekomst!

Image

Lenny van der Schoot

Als docent zie ik dat veel kinderen de overgang van primair naar voortgezet onderwijs erg lastig vinden. Met mijn ervaring met beide onderwijssoorten denk ik een bijdrage te kunnen leveren aan een

Lees meer

Lenny van der Schoot

Als docent zie ik dat veel kinderen de overgang van primair naar voortgezet onderwijs erg lastig vinden. Met mijn ervaring met beide onderwijssoorten denk ik een bijdrage te kunnen leveren aan een doorlopende leerlijn sport en bewegen, waarbij plezier in sport voorop staat!

Image

Léon Neven

Als lid van het team bewegen en sport wil ik een bijdrage leveren aan toekomst-proof bewegingsonderwijs dat ertoe doet. Ik ga enthousiast samen met het ontwikkelteam op weg naar een leven lang

Lees meer

Léon Neven

Als lid van het team bewegen en sport wil ik een bijdrage leveren aan toekomst-proof bewegingsonderwijs dat ertoe doet. Ik ga enthousiast samen met het ontwikkelteam op weg naar een leven lang met veel plezier goed leren bewegen.

Image

Maartje Smulders

Het idee dat ik, met mijn jarenlange praktische ervaring als vakleerkracht bewegingsonderwijs en met mijn denken vanuit een theoretisch kader, een bijdrage kan leveren aan de kerndoelen en vervolgens de curricula van

Lees meer

Maartje Smulders

Het idee dat ik, met mijn jarenlange praktische ervaring als vakleerkracht bewegingsonderwijs en met mijn denken vanuit een theoretisch kader, een bijdrage kan leveren aan de kerndoelen en vervolgens de curricula van het bewegingsonderwijs voor alle (basisschool)leerlingen van Nederland maakt me enthousiast en energiek. Ik heb zin om deze betekenisvolle uitdaging aan te gaan.

Image

Merijn Wilde

Bewegen en sport is mijn passie en het biedt mij de mogelijkheid te blijven meedenken over de plaats en inhoud hiervan in het onderwijs van de toekomst.

Lees meer

Merijn Wilde

Bewegen en sport is mijn passie en het biedt mij de mogelijkheid te blijven meedenken over de plaats en inhoud hiervan in het onderwijs van de toekomst.

Image

Rutger Voshaar

Als basisonderwijs leerkracht positief kritisch betrokken te zijn bij het onderwijs van de toekomst zie ik als een kans. Dat dit binnen bewegen en sport is komt door mijn affiniteit met dit

Lees meer

Rutger Voshaar

Als basisonderwijs leerkracht positief kritisch betrokken te zijn bij het onderwijs van de toekomst zie ik als een kans. Dat dit binnen bewegen en sport is komt door mijn affiniteit met dit ontwikkelteam, sport is uiteraard een verbinder pur sang. Zelf hoop ik een verbinder te kunnen zijn tussen het schrijven van het curriculum en de praktische toepasbaarheid in het onderwijs.

Image

Tim van de Laak

Ik gun iedereen een leuke gymles.

Lees meer

Tim van de Laak

Ik gun iedereen een leuke gymles.

Image

Tineke Meens

Wat is belangrijk in het bewegingsonderwijs en waarom willen we dat leerlingen dit kunnen/leren? Ik vind het een mooie kans om hier met een ontwikkelteam samen over na te denken.

Lees meer

Tineke Meens

Wat is belangrijk in het bewegingsonderwijs en waarom willen we dat leerlingen dit kunnen/leren? Ik vind het een mooie kans om hier met een ontwikkelteam samen over na te denken.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.