Kurrikulum.frl: ontwikkeling van een curriculum voor leergebied Friese taal en cultuur

Tegelijk met de herziening van het landelijke curriculum is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw, eigentijds curriculum voor Friese taal en cultuur. Het vak Fries valt sinds 2014 niet meer onder de bevoegdheid van het ministerie van OCW, maar onder die van de Provincie Fryslân. De Provincie Fryslân heeft het initiatief genomen om, in samenhang met de landelijke herziening binnen Curriculum.nu, ook voor het vak Fries de kerndoelen te actualiseren.

Fase 1
In 2018 en 2019 is de basis gelegd voor dit curriculum. De visie op het leergebied is opgesteld, evenals een eerste versie van de Grote Opdrachten, waar door het onderwijsveld feedback op is gegeven.

Fase 2
In maart 2020 heeft de provincie Fryslân Cedin de opdracht gegeven om de tweede fase van de ontwikkeling van het curriculum voor Friese taal en cultuur uit te voeren. De opdracht is om, voortbouwend op de producten die in de eerste fase zijn ontwikkeld, een tweede versie te maken van de Grote Opdrachten. Deze worden uitgewerkt in bouwstenen die de basis vormen voor de kerndoelen voor het leergebied Friese taal en cultuur. Deze opdracht moet vóór 1 oktober 2020 gerealiseerd zijn. 

Het curriculum voor de Friese taal en cultuur wordt in samenwerking met het veld vormgeven. Een veldgroep met onderwijsprofessionals wordt op cruciale  momenten in het ontwikkelproces gericht om input gevraagd. Daarnaast worden alle scholen in Fryslân en andere partijen die betrokken zijn bij het Friese onderwijs  actief benaderd om feedback te geven op de herziene Grote Opdrachten en de bouwstenen.  

Meer informatie
Meer informatie over de ontwikkeling van het curriculum voor het leergebied Friese taal en cultuur kunt u vinden op de website www.kurrikulum.frl 

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.