“Duurzaamheid een vaste plek in het curriculum”

Als Eco-school leerlingen bewust maken van leven in de wereld.

In Maastricht vind je Integraal KindCentrum (IKC) de Geluksvogel, een duurzaam kindcentrum waar iedereen van harte welkom is. De school is in bezit van het vignet de ‘Gezonde School’ en heeft ook het certificaat van Eco-School. Het zijn van een Eco-school helpt ook mee: door iedereen bewust te maken van je plek op de wereld en handvatten te geven om een goede, stabiele burger te zijn. Met uitdagend onderwijs sterken ze de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en draagt de Geluksvogel bij aan het geluk van kinderen en hun familie.

IKC de Geluksvogel staat in een krachtwijk waar niet alle normen en waarden vanzelfsprekend zijn. Daarom geeft de school de kinderen een brede basis die ze verdienen. De Geluksvogel zet in op het zijn van een gezonde en een duurzame (Eco-)school. De school is voorzien van zonnepanelen en vangt regenwater op, de kinderen prikken afval en scheiden dat. Leerlingen leiden bezoekers rond en vertellen over hún Eco-school. De schooldirectie — directeur Anouk Willems en managementlid Sanne Creuëls — is altijd bezig met de kinderen en onderwijsvernieuwing. Niet alleen door de kinderen te laten werken met een eigen iPad, maar ook door zich af te vragen hoe het curriculum het beste aansluit op de leerlingen.

De school is blij met de huidige voorstellen voor de curriculumherziening. Ze zijn altijd opzoek naar verbetering van het onderwijsaanbod voor hun leerlingen. “We reflecteren als school veel op ons eigen handelen — wat doen we nu als organisatie, welke keuzes maken we, hoe zetten we bepaalde vakgebieden in, welk tijdsbestek trekken we daarvoor uit? En daarbij altijd zoekende naar samenwerking met partners en de buurt. We willen echt het beste uit de kinderen halen en de goede bagage meegeven”, vertellen Willems en Creuëls. “Stiekem zijn we dus al heel lang bezig met het curriculum. De voorstellen voor de curriculumherziening zijn een bevestiging van wat we al deden en dachten.”

iets voor ons kunnen zijn?” Het antwoord is inmiddels duidelijk. Er waren enthousiaste leraren die aan de slag zijn gegaan met het opstellen van een plan en passend beleid. Hierbij is er ook gekeken naar het eigen curriculum van de Geluksvogel. Drie jaar geleden zijn zij gestart met het IPC (International Primary Curriculum) dat onder andere geschiedenis en aardrijkskunde samenvoegt, verbindingen maakt en volledig thematisch is. De oude methodieken sloten niet aan op de behoeftes, waardoor de school uitkwam bij wat ze nu doen.

Als Eco-School stimuleren wij onze leerlingen om duurzaam te denken en te doen. Onze leerlingen krijgen deze manier van denken niet vanzelfsprekend mee vanuit hun opvoeding. Op school leren ze zelf keuzes te maken op verschillende gebieden en leren de kinderen dat ook zij verantwoordelijk zijn voor een gezonde, duurzame toekomst. Naast de aandacht in de klas voor duurzaamheid, is er ook een ‘Eco-team’, bestaande uit leerkrachten, leerlingen en ouders, die samen met het centrum voor natuur- en milieueducatie de duurzame koers voor het nieuwe schooljaar bepalen. Het team komt voor regelmatig bij elkaar voor overleg. Ze bedenken vervolgstappen en beslissen wie wat doet. Ze denken ook aan de kinderen en ouders die niet in het team zitten. Zo wordt het ouderportaal bijvoorbeeld gevuld met relevante blogposts en nieuwsberichten.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.