Meewerken aan het landelijk curriculum? Meld je aan

Je kon je aanmelden tot en met 3 oktober. De inschrijving is nu gesloten. Leraren kunnen zich nog aanmelden tot en met 29 oktober.

Wij zoeken lerarenopleiders/vakdidactici die graag meewerken aan de herziening van het curriculum. In oktober vorig jaar leverden leraren en scholen hiervoor de bouwstenen op. De Tweede Kamer heeft besloten over een vervolg. Er komt een wetenschappelijke curriculumcommissie die advies uitbrengt over de voorstellen uit de vorige fase én de opdrachten aan de kerndoelenteams. De teams bestaan uit lerarenopleiders/vakdidactici, leraren en curriculumexperts van SLO. Zij gaan verder met de ontwikkeling van bouwstenen tot kerndoelen. Lerarenopleiders/vakdidactici kunnen zich nú aanmelden. De werving van leraren start in september.

Dit is je kans om mee te werken aan de herziening van het curriculum. Je draagt bij aan de actualisatie van het landelijk curriculum, om alle leerlingen goed te kunnen blijven voorbereiden op hun toekomst. Tegelijkertijd krijg je volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen: een verdieping van je vakexpertise.

De teams van lerarenopleiders/vakdidactici, leraren en curriculumexperts ontwikkelen in een jaar tijd nieuwe concept kerndoelen. Ze werken onder meer samen met vakinhoudelijke verenigingen, schoolleiders, vertegenwoordigende partijen, vakexperts, toets- en leermiddelenmakers. Voordat de teams starten (januari 2021) brengt de wetenschappelijke curriculumcommissie advies uit over de bouwstenen en de werkopdracht van de teams. In januari 2022 zijn de conceptdoelen gereed voor toetsing door de commissie. In de schooljaren 2021/22 en 2022/23 voeren scholen pilots uit.

We zoeken enthousiaste en nieuwsgierige lerarenopleiders/vakdidactici met passie voor hun vak, die samen met ons het onderwijs van de toekomst willen vormgeven.

Meer weten of op een andere manier meedoen?

 • Waarom een herziening van het landelijke curriculum?

  Leerlingen met goed onderwijs voorbereiden op hun toekomst. Dat is waar leraren, lerarenopleiders/vakdidactici, (curriculum)experts en scholen samen aan verder werken met de actualisatie van het curriculum. Het herziene curriculum moet straks minder overladenheid en meer samenhang tussen leergebieden en vakken stimuleren. Op deze manier komt er meer richting en ruimte voor scholen en leraren om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. Met als doel om leerlingen beter toe te rusten op een vervolgopleiding en deelname aan de maatschappij.

  Dit zijn de werkzaamheden:

  • je hebt een actieve inbreng in het ontwikkelteam vanuit je eigen expertise; 
  • je geeft gerichte feedback op het (tussen)product en adviseert over vervolgstappen voor doorontwikkeling;
  • je legt genomen besluiten vast in een (wetenschappelijke) verantwoording;
  • je formuleert vragen voor de (SLO-)experts, externe betrokkenen en voor de consultatiebijeenkomsten. 
 • Wie zoeken we?

  We zoeken enthousiaste en nieuwsgierige lerarenopleiders met passie voor hun vak. Je vindt het een uitdaging om mee te werken aan de herziening van het curriculum. We zoeken leraren en lerarenopleiders/vakdidactici vanuit het hele onderwijs voor alle negen leergebieden. We verwachten dat je goed in een team kunt functioneren en dat je sterk bent in formuleren en schrijven. Ook ben je op de hoogte van wetenschappelijke literatuur en de laatste ontwikkelingen. Heb je ervaring op het gebied van curriculumontwikkeling en het werken met doelen? Dat vinden we heel erg fijn!

  Er is een beperkt aantal plekken in de teams beschikbaar. Er wordt een keuze gemaakt op basis van geschiktheid en brede vertegenwoordiging van het onderwijs.

  Elk leergebied krijgt een team van 3 tot 5 lerarenopleiders/vakdidactici en 8 tot 10 leraren. We starten als eerste met de werving van de lerarenopleiders/vakdidactici omdat we een aantal van hen vragen om ook lid te worden van de selectiecommissies voor leraren. Van de 35 te werven lerarenopleiders/vakdidactici gaan er 9 plaatsnemen in deze selectiecommissies. De werving van de leraren starten we in september.

  Om mee te kunnen doen is een aanstelling bij een hogeschool of universiteit vereist. Je kunt helaas dus niet meedoen als freelancer.

 • Waarom meedoen met de herziening van het curriculum?

  Dit is dé kans om mee te werken aan de onderwijsdoelen van de toekomst. Meedoen betekent invloed hebben op het onderwijs van morgen, een verdieping van je vakexpertise en de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden. Je werkt namelijk samen met leraren, andere lerarenopleiders/vakdidactici, curriculumexperts van SLO, vakinhoudelijke verenigingen, schoolleiders, vertegenwoordigende partijen, vakexperts en toets- en leermiddelenmakers.

 • Hoe word ik geselecteerd?

  Dit zijn de criteria:

  • je werkt op 1 september 2020 (vol- of deeltijd) op een hbo of wo-instelling als lerarenopleider/vakdidacticus met een expertise die past bij het leergebied waarvoor je je aanmeldt;
  • je hebt kennis en expertise op het gebied van vakdidactiek en je eigen vakgebied en die deel je proactief;
  • je bent bereid verder te werken met de producten van de vorige fase; 
  • je bent sterk in formuleren en schrijven (t.b.v. formuleren van kerndoelen en het toelichten van tussenproducten en werkwijzen);
  • je bent op de hoogte van wetenschappelijke literatuur en ontwikkelingen; 
  • je werkt graag samen en bent een goede sparringpartner;
  • je hebt ervaring op het gebied van curriculumontwikkeling en het werken met doelen; 
  • je hebt een groot netwerk in het onderwijsveld om in te zetten;
  • en natuurlijk ben je zeer gemotiveerd!
 • Wat zijn belangrijke data?

  Dit zijn de data voor de selectie van lerarenopleiders/vakdidactici. Zet ze alvast in je agenda.

  • Zaterdag 3 oktober: deadline aanmelden
  • Maandag 26 oktober t/m dinsdag 3 november: selectiegesprekken (geef bij je aanmelding aan op welke momenten je beschikbaar bent)
  • Woensdag 4 november: definitieve selectie 
  • Woensdagmiddag 11 of donderdagmiddag 12 november: trainingsdag voor kandidaten die tevens deelnemen in de selectiecommissie voor leraren.

  De ontwikkelsessies zijn steeds van woensdagavond t/m vrijdagmiddag. Dit zijn de voorlopige data van de sessies. Hoe het traject er precies uit gaat zien, is pas zeker na het advies van de wetenschappelijke curriculumcommissie. De voorlopige data zijn: 27-29 januari, 17-19 maart, 21-23 april, 16-18 juni, 15-17 september, 3-5 november, 8-10 december (slotbijeenkomst).

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.