Maimonides – opent de deuren naar de wereld

Het Maimonides in Amsterdam, een kleine school voor voortgezet onderwijs met een Joodse identiteit, stond 2 jaar geleden op een kruispunt hoe verder te gaan. Op zichzelf en naar binnen gericht want dat is veilig. Maar het Maimonides vroeg zich af of het daarmee ook het onderwijs kan bieden aan de leerlingen dat ze voorstaat?

Eerder voerde de school intern al de discussie over de visie van de school. Deze discussie monde uit in expliciete aandacht voor maatschappelijke vorming en persoonsvorming vanuit de Joodse identiteit. De school combineert dat met de kwalificerende functie van het onderwijs.

In de visie van het Maimonides staat dat de school deel uitmaakt van de samenleving en daarmee ook in de samenleving wil staan, daarmee stelt de school een nieuw uitgangspunt centraal: De wereld in school, wij de wereld in. Voor menig school zou dit een logische keus zijn, misschien wel vanzelfsprekend. Voor het Maimonides is dat echter niet zo. Het gaat immers om een school met een kleine specifieke groep leerlingen in een maatschappij die snel oordeelt. Met deze visie laat het Maimonides zien dat ook zij deel uitmaken van onze pluriforme maatschappij en zich niet terugtrekt achter de muren van de school. Voor leerjaar 1 worden vier modules voor het leergebied Mens & Maatschappij ontwikkeld die hieraan voldoen. Daarbij is eerst de vraag beantwoord ‘Wat mogen we?’

Aanpak: De wereld in de school de school de wereld in

Per module worden inhouden en vaardigheden gekoppeld aan de ontwikkeling van de Joodse identiteit. Er is één coördinerende docent aangesteld die samen met de docent van het leidende vak in de module deze module ontwikkelt. Elke module is bedoeld voor drie uur per week gedurende 10 weken. Per module zijn specifieke doelen vastgelegd (die een relatie hebben met de kerndoelen) evenals de beoogde eindproducten.

Curriculum.nu gaf het Maimodides de gelegenheid om als ontwikkelschool hiermee aan de slag te gaan. Een vol jaar hebben docenten gewerkt aan ‘De wereld in de school de school de wereld in’.

Opbrengst

Het Maimodides is erin geslaagd de vier modules op te leveren.

In module een draait het om toekomstbeeld van de Joodse gemeenschap. Het vak geschiedenis neemt het voortouw en het gebruik van bronnen staat centraal. Er is op de VU gesproken met een hoogleraar Joodse geschiedenis. Het geheel leidde tot een tentoonstelling in het Joods Historisch Museum.

In module twee staat de Joodse identiteit van de familie centraal. Aardrijkskunde is het leidende vak. Door schetskaarten wordt de migratiegeschiedenis van de familie van leerlingen in kaart gebracht. Leerlingen hebben meegedaan met een internationale filmwedstrijd door interviews met ouders en grootouders op te nemen, te bewerken en in te sturen wat resulteerde in een 2e prijs!

De derde lesmodule is een innovatietraject vanuit Techniek waarbij leerlingen bezig zijn met de verduurzaming van de school.

En in de vierde module hebben de leerlingen vanuit biologie ouderenhuis Beth Shalom bezocht. Ouder worden is het thema. Portretteren van de bewoners hoorde bij de opbrengst van deze module.

Daarnaast manifesteert het Maimonides zich op meerdere vlakken indachtig de visie. Zo is minister voor Onderwijs dhr. Slob op schoolbezoek geweest en treedt de school naar buiten bij onder andere het jaarlijkse VO-Congres.

Rector Iris Eshel benadrukt dat de leerlingen erg trots waren op hun resultaten en de school als geheel ook. Voorwaar een goede start!

Het Maimonides wil graag verder werken aan curriculumontwikkeling en daarmee de visie blijven uitdragen. Tevens is dit inspirerend voor leerlingen, docenten en ouders. De school zoekt nog naar manieren om dat te kunnen doen.

[Link naar lesmodules volgen]

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.