Wie doet wat?

Onderstaand is een toelichting op de rollen gedurende het ontwikkelproces van de voorstellen, de bouwstenen die in oktober 2019 zijn gepresenteerd.

De leraren en schoolleiders van de ontwikkelteams worden ondersteund door experts van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO). Echter, Curriculum.nu is breder dan de ontwikkelteams alleen. De teams hebben onder andere samengewerkt met scholen door heel Nederland (ontwikkelscholen), met vakverenigingen, het vervolgonderwijs, wetenschappers, vakinhoudelijke experts, leerlingen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, etc.