Vervolg

De voorstellen zijn overhandigd aan minister Slob (Onderwijs). De minister zal hierop een reactie schrijven en de voorstellen met deze reactie voorleggen aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer beslist over het vervolg.