Tijdlijn – Verleden naar heden

'18/19

Negen ontwikkelteams van leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs hebben in 2018 en 2019 gezamenlijk in kaart gebracht wat de benodigde kennis en vaardigheden zijn voor leerlingen, voor negen leergebieden.

09-'20

In september is de werving van leraren voor de kerndoelenteams gestart.

2021

In 2021 starten de teams van leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts van SLO naar verwachting met de ontwikkeling van conceptkerndoelen op basis van de werkopdracht van de wetenschappelijke curriculumcommissie. De planning is nog onder voorbehoud.

2021

Vanaf 2021 gaat ook de herziening van de eindexamenprogramma’s van de bovenbouw van het vo van start. Teams van leraren en andere experts beginnen met de vakken Nederlands, wiskunde, moderne vreemde talen, Burgerschap en Mens en Natuur.

'23

Vanaf 2023 voeren scholen pilots in twee leerjaren om de uitvoerbaarheid van de conceptkerndoelen te toetsen en om te testen of het herziene curriculum bijdraagt aan minder overladenheid.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.