Proces

Terugblik op het ontwikkelproces:
Leraren en schoolleiders aan zet

Onder de vlag van Curriculum.nu zijn voor de eerste maal in de Nederlandse onderwijsgeschiedenis  leraren en schoolleiders zelf aan zet bij de herziening van het curriculum. Leraren en schoolleiders vanuit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs hebben hiervoor gezamenlijk in kaart gebracht wat de benodigde kennis en vaardigheden zijn voor negen leergebieden. Hierbij hebben zij hulp gekregen van wetenschappers, lerarenopleidingen, vervolgonderwijs, scholen en vakverenigingen. Ook haalden ze feedback op bij leerlingen en ouders.   

De leraren en schoolleiders hebben in stappen gewerkt. Zij kwamen de periode van maart 2018 tot en met september 2019 acht keer bij elkaar voor een meerdaagse werksessie, een ‘ontwikkelsessie’. De ontwikkelteams hebben in drie stappen gewerkt aan de actualisatie van het curriculum. Allereerst hebben ze een visie op het leergebied opgesteld, daarna hebben ze de essenties van het leergebied geformuleerd in ‘grote opdrachten’ en vervolgens zijn de essenties van het leergebied uitgewerkt in kennis en vaardigheden (ook wel bouwstenen genoemd). Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zijn aanbevelingen geformuleerd.

Tijdlijn

Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende onderdelen van het ontwikkelproces.

Wie doet wat?

De leraren en schoolleiders van de ontwikkelteams worden ondersteund in hun proces. Wie doet wat?

Ontwikkelscholen

De ontwikkelteams werkten gedurende het traject samen met ontwikkelscholen, circa acht tot twaalf per leergebied.

Agenda

Hier vindt u komende activiteiten, bijvoorbeeld bijeenkomsten waar leraren en schoolleiders zijn uitgenodigd om te vertellen over hun voorstellen en webinars met leraren en schoolleiders om vragen te beantwoorden.

Vervolg

Informatie over het vervolg.