Downloads

Advies aan de minister

Om de curriculumherziening op effectieve wijze een vervolg te geven, geeft de Coördinatiegroep in aanvulling op de voorstellen van de leraren en schoolleiders zeven adviezen aan de minister.

Voorstellen en documenten per leergebied

Tussenproducten, feedback en verwerking van feedback

Brede vaardigheden en mondiale thema’s

In alle leergebieden komen vier mondiale thema’s terug: duurzaamheid, technologie, globalisering en gezondheid. En de brede vaardigheden die belangrijk zijn voor het toekomstige werken en leven van leerlingen.

Gesprek op school

Wilt u op school in gesprek over de voorstellen? Gebruik hiervoor de volgende documenten.

Tussentijdse onderzoeken onderzoeksbureau Regioplan

Om tussentijds het proces bij te kunnen sturen, heeft onderzoeksbureau Regioplan de leraren en schoolleiders van de negen ontwikkelteams en de ontwikkelscholen na elke ontwikkelsessie bevraagd over het proces. U vindt hieronder de rapporten per ontwikkelsessie:

Onderzoeksrapport ‘De leraar aan zet’

Verkenningen

Voorafgaand en tijdens het ontwikkelproces zijn vijf verkenningen uitgevoerd in opdracht van Coördinatiegroep van Curriculum.nu (lees hier de brief hierover aan de Tweede Kamer):