Privacybeleid Curriculum.nu

Privacystatement

Curriculum.nu neemt de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (privacy) in acht.

Gebruikt Curriculum.nu uw persoonsgegevens?

Curriculum.nu vraagt feedback op tussenresultaten van de ontwikkelteams van Curriculum.nu, ten behoeve van de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Bij de feedback die u aanlevert, vragen wij uw naam, (eventueel) organisatie, mailadres en uw functie/ rol. Wij bewaren deze gegevens zodat we kunnen zien of we vanuit verschillende rollen en organisaties feedback hebben ontvangen en om eventueel op een later moment u te benaderen als we aanvullende vragen hebben. Omdat we als Curriculum.nu transparant zijn en openheid bieden in welke feedback we ontvangen, publiceren we ook feedback. Dit doen wij alleen wanneer u hiervoor toestemming geeft (dit kunt u aanvinken bij het indienen van uw feedback) en doen wij geanonimiseerd.

Daarnaast bewaren we persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief te sturen. Al onze nieuwsbriefabonnees melden zich zelf aan voor de nieuwsbrief en vullen daarbij hun naam en mailadres in. Deze gegevens gebruiken we alleen om de nieuwsbrief toe te sturen.

Doeleinden

De verwerking door Curriculum.nu vindt specifiek plaats voor de volgende doeleinden:

  • U op de hoogte houden van de voortgang van Curriculum.nu en de mogelijkheden hoe en wanneer u kunt bijdragen.
  • Het verwerken en gebruiken van alle feedback op de tussenresultaten van de ontwikkelteams. Door uw gegegevens hierbij te bewaren, krijgen wij inzicht in waar de feedback vandaan komt en kunnen wij indien nodig u benaderen voor vragen.

Welke persoonsgegevens

Gegevens die Curriculum.nu van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hiervoor omschreven doeleinden betreffen onder meer: naam, organisatie, mailadres, organisatie, rol en eventueel een telefoonnummer.

Verstrekking gegevens aan derden

Curriculum.nu verstrekt uw gegevens slechts aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij bovenstaande activiteiten of indien een wet of gerechtelijk bevel dat mogelijk maakt of vereist. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan SLO, de PO-raad en/ of de VO-raad. In alle overige gevallen vraagt Curriculum.nu op voorhand eerst uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Curriculum.nu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. We hanteren een bewaartermijn tot een jaar na de vaststelling van de actualisatie van het curriculum. Curriculum.nu is naar verwachting voor de zomer van 2019 afgerond. Vervolgens zullen de opbrengsten gebruikt worden om de kerndoelen en eindtermen van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs te actualiseren. Afhankelijk van wat de opbrengsten zijn, is mogelijk wenselijk om verschillende personen die feedback hebben geleverd aanvullende vragen te stellen hierover. Bijvoorbeeld wanneer over specifieke onderwerpen discussie ontstaat. Daarna worden de persoonsgegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

Gegevensbeveiliging

Curriculum.nu hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Curriculum.nu heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Curriculum.nu toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Curriculum.nu gebruik maakt van de diensten van derden, zal Curriculum.nu in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Statistieken en cookies

Curriculum.nu houdt gebruiksgegevens bij van de website zoals IP-adressen, domeinen, datum en tijd van oproepen of aanvragen, doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt.

Teneinde het gebruiksgemak van de website te vergroten, gebruikt Curriculum.nu zogeheten “cookies”. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op de computer wordt opgeslagen. Hierdoor herkennen wij u (uw computer) bij een volgend bezoek. U kunt op elk gewenst moment de browser zodanig instellen dat cookies gedeactiveerd worden en dus niet meer worden opgeslagen. Dit uitschakelen kan wel gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van onze en overige (gelinkte) website(s). Vanwege de door Curriculum.nu gebruikte Analytics-dienst van Google worden eveneens cookies geplaatst. Curriculum.nu gebruikt deze dienst om het gebruik van de website bij te houden en rapportages te verkrijgen. Door gebruik te maken van de website van Curriculum.nu geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen privacy statement

Curriculum.nu is altijd gerechtigd dit Privacy Statement te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze website.

Uw privacyrechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens wil doen, kunt u uw verzoek indienen door te mailen naar info@curriculum.nu of belt u (tussen 9.00 – 17.00) naar 070 – 34 99 605.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met via het e-mailadres info@curriculum.nu of belt u (tussen 9.00 – 17.00) naar 070 – 34 99 605. Dit privacy statement is vastgesteld op 25 mei 2018.

© 2019, Curriculum.nu

Disclaimer

Curriculum.nu besteedt veel zorg aan deze website maar kan de correctheid, volledigheid en actualiteit niet garanderen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Verder aanvaardt Curriculum.nu geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Alle op de site aanwezige informatie en beelden behoren toe aan Curriculum.nu. Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Curriculum.nu.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.