Terug naar alle uitwerkingen van Mens & Maatschappij

Bouwsteen: MM10.1 - Informatie verwerven en verwerken

Informatie verwerven en verwerken is een proces waarbij het nodig is dat leerlingen weten hoe zij op een systematisch, effectieve en efficiënte wijze informatie kunnen zoeken, vinden, waarderen, gebruiken en delen. Ze leren een kritische houding aan om informatie op waarde te kunnen schatten.

In elke fase van het onderwijs worden steeds de volgende elementen met betrekking tot het verwerven en verwerken van informatie gekoppeld aan concrete vaardigheden; probleem formuleren, zoekstrategieën toepassen, verwerven en selecteren, verwerken, presenteren en evalueren/beoordelen.

Fase 1 (onderbouw primair onderwijs)

Leerlingen leren om open vragen te stellen en op zoek te gaan naar antwoorden.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

 • inventariseren wat ze al weten;
 • formuleren wat ze nog willen weten;
 • antwoord te geven op wie-wat-waar-wanneer-waarom vragen;
 • gericht te luisteren naar informatie die anderen mondeling delen;
 • eenvoudige (beeld)bronnen te raadplegen;
 • opgedane kennis en ideeën aan anderen te presenteren en/of samen te vatten.

Fase 2 (bovenbouw primair onderwijs)

Leerlingen leren hoe zij uit bronnen informatie kunnen verzamelen, selecteren, interpreteren en verwerken, om zo hun informatievraag te beantwoorden en te presenteren.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

 • een afgebakende informatievraag te formuleren;
 • vanuit een vraag een bruikbare zoekstrategie (zoals zoektermen en of trefwoorden) te kiezen;
 • vanuit een vraag relevante bronnen te selecteren;
 • verschillende soorten bronnen (zoals historische bronnen, geschreven en ongeschreven, analoog en/of digitaal, statistische gegevens, tabellen, grafieken en/of kaarten) te raadplegen;
 • uit bronnen relevante, betrouwbare informatie te halen;
 • een antwoord op de informatievraag te formuleren en deze te presenteren;
 • verantwoorden hoe een antwoord is gevonden (zoals bronnen vermelden);
 • op de kwaliteit van het antwoord op de vraag, het zoekproces en  de eigen rol met behulp van de docent te reflecteren.

Fase 3 (onderbouw voortgezet onderwijs)

Leerlingen leren adequate zoekstrategieën te hanteren om informatie te verzamelen, te selecteren, te interpreteren en te verwerken. Ze leren de conclusies te presenteren en het proces te evalueren.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

 • bepalen wat de informatiebehoefte is en daarbij zelf een concrete informatievraag te formuleren;
 • een effectieve en efficiënte selectie en zoekstrategie naar bronnen uit te voeren;
 • op basis van criteria meerdere bruikbare bronnen te selecteren, daaruit de relevante informatie te halen en deze informatie te vergelijken;
 • bronnen en informatie uit de bronnen te beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit;
 • bronnen die gepubliceerd zijn in een moderne vreemde taal te raadplegen en voor het onderzoek te gebruiken;
 • een beargumenteerde conclusie te trekken/antwoord te formuleren bij de informatievraag;
 • een presentatie te geven die aansluit op de informatiebehoefte;
 • een bronnenlijst te maken;
 • zelfstandig alle stappen in het doorlopen proces te evalueren.

Onderdeel van Grote Opdracht(en)

Samenhangende bouwstenen

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.