Terug naar alle uitwerkingen van Mens & Maatschappij

Bouwsteen: MM09.7 - Denken in betekenis

Mensen en maatschappijen kennen betekenissen toe aan situaties, gebeurtenissen en ontwikkelingen. Betekenissen worden gevormd in een sociale context, meestal in gesprekken. Ze komen voort uit ideeën die we hebben en hebben relaties met onze levensbeschouwelijke-, culturele achtergrond en gedeelde- of persoonlijke ervaringen. Leerlingen leren hoe mensen betekenis geven en ze leren dat zij zelf ook betekenis kunnen vormen. Leerlingen leren dat mensen aan dezelfde gebeurtenis, verschillende betekenissen kunnen geven.

Fase 1 (onderbouw primair onderwijs)

Leerlingen leren over vragen waarop veel verschillende antwoorden mogelijk zijn.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

  • (filosofische) vragen stellen over wat zij om zich heen zien, horen en meemaken;
  • over vragen waarop verschillende antwoorden gegeven kunnen worden;
  • over deze vragen na te denken en er met anderen over te praten.

Fase 2 (bovenbouw primair onderwijs)

Leerlingen leren hoe mensen verschillend kunnen denken. Ze leren hoe mensen vanuit hun achtergrond kunnen verschillen in het geven van betekenis.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren

  • hoe verschillend mensen kunnen denken bij het stellen en beantwoorden van (filosofische) vragen;
  • hoe individuen en groepen betekenis geven aan gebeurtenissen, personen, plaatsen, objecten en ontwikkelingen;
  • hoe verschillen in denken en betekenisgeven kunnen leiden tot verschillen van mening.

Fase 3 (onderbouw voortgezet onderwijs)

Leerlingen leren hoe levensbeschouwing, cultuur, gedeelde- en persoonlijke ervaringen van invloed zijn op het geven van betekenis. Ze leren betekenissen herkennen en analyseren en hun uniciteit te ervaren.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren

  • hoe abstracte concepten (zoals rechtvaardigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en geluk) kunnen helpen bij de betekenisgeving van persoonlijke ervaringen of maatschappelijke vraagstukken;
  • hoe betekenissen te herkennen zijn aan menselijk gedrag, taal of symbolen.

Onderdeel van Grote Opdracht(en)

Samenhangende bouwstenen

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.