Terug naar alle uitwerkingen van Mens & Maatschappij

Bouwsteen: MM07.2 - Samenwerking en conflict

Om doelen te bereiken hebben mensen belang bij samenwerken. In de klas, in de maatschappij en in de politiek hebben mensen en groepen elkaar nodig om hun doelen te halen. Wanneer deze doelen en de daarbij behorende belangen te ver uit elkaar liggen, kunnen er spanningen of zelfs conflicten ontstaan.

Fase 1 (onderbouw primair onderwijs)

Leerlingen leren over bedoelingen van mensen. Ze leren hoe mensen verschillen in dat wat ze willen en denken. Ze leren over het omgaan met en het oplossen van conflicten.

Kennis en/of vaardigheden

De leerlingen leren:

 • over samenwerken;
 • over oorzaken van conflicten door verschillende belangen, opvattingen en gevoelens;
 • over het oplossen van conflicten.

Fase 2 (bovenbouw primair onderwijs)

Leerlingen leren hoe verschillende doelen of belangen kunnen leiden tot conflicten en tot samenwerking. Ze leren over internationale conflicten en internationale samenwerking.

Kennis en/of vaardigheden

De leerlingen leren:

 •  over het ontstaan van conflicten en manieren om conflicten te voorkomen;
 • over oplossingsstrategieën bij conflicten;
 • over samenwerkingsvormen op verschillende schaalniveaus (binnen de klas, in een bedrijf, tussen politieke partijen, binnen de EU);
 • over het ontstaan en de gevolgen van (internationale) conflicten in het verleden en actuele conflicten.

Fase 3 (onderbouw voortgezet onderwijs)

Leerlingen leren over achterliggende motieven bij conflicten en samenwerkingsvormen. Ze leren over de langetermijngevolgen van deze conflicten.

Kennis en/of vaardigheden

De leerlingen leren:

 • over samenwerking binnen de Europese Unie en over andere (internationale) samenwerkingsverbanden;
 • over conflicten uit het verleden die een relatie hebben met het Europa en de wereld van nu (zoals de Franse Revolutie, de Eerste en Tweede Wereldoorlog);
 • over strategieën om eventuele conflicten (geweldloos) op te lossen;
 • hoe Europese landen hun belangen wereldwijd gingen verspreiden, vroeger en nu; en hoe dit leidde tot verzet;
 • over actuele nationale en internationale conflicten die onder meer invloed hebben op de Nederlandse samenleving en op individuen;
 • over de verschillende soorten grenzen die een gebied of regio afbakenen en wat de gevolgen zijn die kunnen optreden bij het trekken van grenzen.

Onderdeel van Grote Opdracht(en)

Samenhangende bouwstenen

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.