Terug naar alle uitwerkingen van Mens & Maatschappij

Bouwsteen: MM06.1 - Mensbeeld en identiteit

Identiteit kan meerdere vormen aannemen: persoonlijk, sociaal (in relatie tot anderen) en collectief. Niet alleen identiteit en cultuur bepalen hoe wij onszelf zien, maar ook ons mensbeeld.
Cultuur gaat over gedeelde uitingsvormen en gebruiken. Een mensbeeld is hier onlosmakelijk mee verbonden en is veranderlijk in tijd en plaats. Nadenken over wat een mens is, betekent nadenken over wat jezelf bent.

Fase 1 (onderbouw primair onderwijs)

Leerlingen leren over het beeld dat ze van zichzelf hebben. Ze leren hoe het beeld van henzelf kan verschillen van het beeld dat anderen van ze hebben.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

 • over het beeld dat zij van zichzelf hebben en dat anderen van hen hebben en dat hier een verschil tussen kan zitten;
 • over groepen waar zijzelf deel van uitmaken;
 • over indelingen (zoals jongens – meisjes, kinderen – volwassen, mensen - dieren).

Fase 2 (bovenbouw primair onderwijs)

Leerlingen leren hoe hun persoonlijke identiteit voortkomt uit de wisselwerking tussen hun individuele en hun sociale identiteit. Ze leren hoe beeldvorming kan leiden tot een opgelegde identiteit.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

 • hoe zij vanuit verschillende identiteiten hun persoonlijke identiteit vormgeven;
 • over overeenkomsten en verschillen tussen iemands persoonlijke en sociale identiteit;
 • over verschillende beelden van (sociale) groepen op verschillende plaatsen, wat vooroordelen en stereotypen zijn en over discriminatie;
 • over ideaalbeelden van een mens;
 • over verschillen tussen mens en machine;
 • over vrijheid (bijvoorbeeld in het maken van eigen keuzes) en bepaald zijn (het gegeven dat er ook een aantal zaken vast liggen of reeds (voor je) bepaald zijn).

Onderbouw voortgezet onderwijs

Leerlingen leren dat identiteiten van personen en groepen (kunnen) veranderen net als de beeldvorming daarover; dat er verschillende mensbeelden zijn en over het verschil tussen lichaam en geest.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

 • over een persoonlijke identiteit, sociale identiteit en collectieve identiteit en dat deze niet los staan van elkaar;
 • dat identiteiten kunnen veranderen;
 • over de gevolgen van vooroordelen en stereotypen voor (groepen) mensen en het beeld dat we van ze hebben;
 • over het verband tussen identiteit en maatschappelijke positie;
 • over individualisering binnen de samenleving;
 • hoe mensbeelden en over hoe mensbeelden per tijd en plaats kunnen verschillen;
 • over de verhouding tussen lichaam en geest.

Onderdeel van Grote Opdracht(en)

Samenhangende bouwstenen

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.