Terug naar alle uitwerkingen van Mens & Maatschappij

Bouwsteen: MM05.1 - Waarden en idealen

Mensen houden er verschillende waarden op na. Deze waarden zijn herkenbaar in de idealen die mensen hebben en in wat ze doen: in gewoontes, levensbeschouwelijke en politieke stromingen. In een samenleving zijn verschillende groepen mensen met uiteenlopende waarden die soms botsen. Waarden en normen weerspiegelen wat door iemand of groepen mensen als goed of fout wordt beleefd, maar laten ook zien hoe iemand denkt dat een gelukkig leven eruitziet en wat een ideaal leven is.

Fase 1 (onderbouw primair onderwijs)

Leerlingen leren dat mensen waarden hebben en zich daarnaar (proberen te) gedragen. Ze leren over de waarden van henzelf en die van anderen.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

 • wat zij belangrijk vinden en wat anderen belangrijk vinden;
 • over idealen in hun eigen omgeving (zoals help ouderen een handje; zorg voor een schoon schoolplein; probeer een probleem zonder geweld op te lossen).

Fase 2 (bovenbouw primair onderwijs)

Leerlingen leren over hun eigen waarden en die van anderen. Ze leren over de invloed van ideaalbeelden op de samenleving. En over verschillen tussen idealen en de werkelijkheid.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

 • dat ieder zijn leven probeert in te vullen volgens zijn idealen en hoe je dat kunt spiegelen aan de realiteit;
 • over idealen die onder meer voortkomen uit religies en culturen;
 • over verschillen tussen waarden en over de vraag of er universele waarden zijn;
 • over ethische dilemma’s en welke waarden hieraan ten grondslag liggen.

Fase 3 (onderbouw voortgezet onderwijs)

Leerlingen leren over waarden en idealen; hoe deze zijn ontstaan en herkenbaar zijn in de samenleving. Ze leren dat idealen en werkelijkheid uiteen kunnen lopen en over ethische dilemma's.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

 • over wat voor hen een ideale wereld is en wat ervoor nodig is om die te kunnen bereiken en welke beperkingen er zijn;
 • over hoe waarden en idealen in verschillende culturen en samenlevingen, op verschillende plaatsen en tijden kunnen verschillen;
 • hoe idealen dramatische gevolgen kunnen hebben, maar ook tot positieve ontwikkelingen kunnen leiden;
 • over waarden zoals rechtvaardigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en geluk;
 • dat waarden herkenbaar zijn in wetten, regels, mensenrechten en ook in gewoontes, religies, ideologieën en politieke stromingen;
 • over actuele ethische dilemma’s en hoe die gerelateerd zijn aan persoonlijke en gemeenschappelijke waarden.

Onderdeel van Grote Opdracht(en)

Samenhangende bouwstenen

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.