Terug naar alle uitwerkingen van Mens & Maatschappij

Bouwsteen: MM04.1 - Welzijn

Leerlingen leren over de elementen die het welbevinden van individuen en het welzijn van groepen beïnvloeden.

Fase 1 (onderbouw primair onderwijs)

Leerlingen leren over hun eigen welbevinden en dat van anderen. Ze leren over hun sociale omgeving en over hun leefomgeving en hoe deze van invloed zijn op hun welbevinden.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

 • over emoties (zoals angst en blijdschap) en gevoelens (zoals vriendschap, verliefdheid, gevoelens van onrechtvaardigheid en onveiligheid);
 • over hoe zij kunnen zorg dragen voor zowel het welbevinden van henzelf als dat van anderen;
 • over (hun) sociale omgevingen (zoals familie, vrienden en samenlevingsvormen);
 • over hun leefomgeving; over veiligheid (zoals verkeersveiligheid en onveilige situaties) en over leefbaarheid (zoals omgaan met de leefomgeving).

Fase 2 (bovenbouw primair onderwijs)

Leerlingen leren over hun eigen welbevinden in relatie tot dat van anderen binnen de groep. Ze leren over welzijn en hoe verschillende samenlevingen aankijken tegen welzijn.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

 • over hun eigen welbevinden, over de omgang met emoties en gevoelens in contacten met anderen en/of binnen groepen;
 • over hoe zij kunnen zorg dragen voor zowel het welbevinden van henzelf als dat van anderen;
 • over de leefomgeving: over veiligheid (zoals verkeersveiligheid en bescherming tegen rampen) en over leefbaarheid (zoals voorzieningen en milieu);
 • over verschillen in welzijn tussen verschillende tijden en op verschillende plaatsen.

Fase 3 (onderbouw voortgezet onderwijs)

Leerlingen leren over psychologische inzichten, sociale omstandigheden en dilemma’s in de samenleving die welzijn en welbevinden beïnvloeden.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

 • over psychologische inzichten en de wijze waarop je persoonlijkheid zich vormt;
 • over sociale veiligheid (oa respectvol gedrag, grenzen aangeven, uitsluiting);
 • over de invloed van sociale omstandigheden (leefomgeving, gezondheid, sociale relaties) op je eigen welbevinden;
 • over dilemma’s in de samenleving die er spelen bij welzijn (zoals uitsluitingsmechanismen, solidariteit, sociale voorzieningen en veiligheidsvraagstukken en leefbaarheid);
 • over verschillende perspectieven op welzijn in samenlevingen in verschillende tijden en op verschillende plaatsen.

Onderdeel van Grote Opdracht(en)

Samenhangende bouwstenen

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.