Terug naar alle uitwerkingen van Mens & Natuur

Bouwsteen: MN03.4 - Praktisch handelen

Met de werkwijze ‘praktisch handelen’ ontwikkelen leerlingen instrumentele handvaardigheden en praktische technische vaardigheden die nodig zijn om concrete doelen te bereiken, zoals het in elkaar zetten van een bouwwerk aan de hand van een handleiding of het uitvoeren van een onderzoek. De bouwsteen omvat het doelmatig, veilig en duurzaam gebruiken van instrumenten, apparaten, (elektrische) gereedschappen, stoffen en materialen. Leerlingen maken, bouwen, repareren en installeren. Ze leren nauwkeurig meten en observeren.

Fase 1 (onderbouw primair onderwijs)

Inleiding

In de onderbouw van het po maken leerlingen kennis met instrumenten, apparaten, gereedschappen en materialen uit hun eigen omgeving. Ze gebruiken deze om metingen uit te voeren.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

(doelmatig, veilig en duurzaam gebruik)

 • instrumenten, apparaten en gereedschappen uit de dagelijkse omgeving doelmatig, zorgvuldig en veilig te gebruiken (te denken valt aan een schaar, hamer, balans, liniaal of schroevendraaier).
 • duurzaam gebruik te maken van (knutsel)materiaal (te denken valt aan papier, hout en plastic).

(Maken, bouwen en installeren)

 • nabouwen aan de hand van een tekening, voorbeeld of stappenplan (blokken, LEGO WeDo)

(nauwkeurig meten en observeren)

 • meten en observeren met behulp van instrumenten.
 • metingen te vergelijken en te bespreken.

Fase 2 (bovenbouw primair onderwijs)

Inleiding

In de bovenbouw van het po gebruiken leerlingen instrumenten, apparatuur, gereedschap en materialen die hen bekend en minder bekend zijn en leren zij nauwkeurig metingen te doen.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

(doelmatig, veilig en duurzaam gebruik)

 • instrumenten, apparaten, (elektrische) gereedschappen en materialen doelmatig, zorgvuldig en veilig te gebruiken.
 • een passende keuze te maken voor de geschikte instrumenten en apparaten op basis van functie en doel.
 • na te denken over hergebruik van afgedankte instrumenten, apparaten, (elektrische) gereedschappen en materialen.

(maken, bouwen en installeren)

 • materialen van verschillende aard gebruiken in een maakproces (te denken valt aan een knikkerbaan van lego, karton en buizen).
 • namaken aan de hand van recept of handleiding (te denken valt aan taart bakken of een kast in elkaar zetten).

(nauwkeurig meten en observeren)

 • nauwkeurig te meten en daarbij rekening te houden met de meetnauwkeurigheid van het instrument.
 • de nauwkeurigheid van metingen in vaktaal te bespreken.

Fase 3 (onderbouw voortgezet onderwijs)

Inleiding

In de onderbouw van het vo beheersen leerlingen verschillende praktische technieken en vaardigheden. Ze kunnen keuzes maken die aansluiten bij hun onderzoek, ontwerp of model. De instrumenten, apparaten en gereedschappen worden complexer.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

(doelmatig, veilig en duurzaam gebruik)

 • instrumenten, apparaten, (elektrische) gereedschappen en/of materialen te gebruiken volgens een zelf opgezette werkwijze.
 • keuzes maken voor het doelmatig, veilig en duurzaam gebruik van instrumenten, apparaten, (elektrische) gereedschappen, stoffen en materialen.
 • bij het gebruik van instrumenten, apparaten en gereedschappen rekening te houden met het effect op de omgeving (te denken valt aan het effect van loodoplossingen op waterkwaliteit of een pneumatische hamer op geluidsoverlast).

(maken, bouwen, installeren)

 • simpele technische systemen op te bouwen, te installeren, te onderhouden en te repareren (te denken valt aan een eenvoudige schakeling opbouwen met pneumatische componenten of een lek vinden en verhelpen in een simpel buizenstelsel).
 • installeren en gebruiken van eenvoudige randapparatuur en software om een computer te gebruiken bij onderzoeken, ontwerpen en modellen maken (te denken aan een (lego)robot in elkaar zetten, aansluiten, opladen en installeren).
 • werken met recepten, handleidingen en technische tekeningen.

(nauwkeurig meten en observeren)

 • objectieve meetmethodes te kiezen, fouten op te sporen bij metingen en vaktaal te gebruiken bij het verwoorden hiervan.

Onderdeel van Grote Opdracht(en)

Samenhangende bouwstenen

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.