Terug naar alle uitwerkingen van Mens & Natuur

Bouwsteen: MN03.2 - Ontwerpen

Met de werkwijze ‘ontwerpen’ ontwikkelen leerlingen kennis en vaardigheden die hen helpen bij het oplossen van problemen. De bouwsteen omvat het creatieve ontwerpproces, het ontwikkelen van ontwerpvaardigheden en het benutten van kennis in ontwerpproces. Hierdoor leren leerlingen systematisch oplossingen voor problemen zoeken, waarbij ze rekening houden met de wensen en behoeftes van gebruikers en met de maatschappelijke context. Typerend voor het creatieve proces is het afwisselen van divergent en convergent denken (ideeën laten ontstaan en vervolgens keuzes maken). Leerlingen lossen problemen uit de eigen omgeving op door oplossingen te bedenken, te maken en te testen.

Fase 1 (onderbouw primair onderwijs)

Inleiding

In de onderbouw van het po maken leerlingen spelenderwijs kennis met de verschillende stappen van het ontwerpproces.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

(Het creatieve ontwerpproces)

 • te herkennen wat in een situatie verbeterd kan worden.
 • verschillende oplossingen te bedenken voor een probleem (divergent denken).
 • een oplossing voor een probleem uit te proberen en te benoemen of het probleem is opgelost.

(Het ontwikkelen van ontwerpvaardigheden)

 • uit te leggen waarom een eigen ontwerp past bij het probleem.

Fase 2 (bovenbouw primair onderwijs)

Inleiding

In de bovenbouw van het po leren leerlingen systematisch problemen op te lossen, ze maken weloverwogen keuzes met oog voor de gebruikers en de context.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

(Het creatieve ontwerpproces)

 • een ontwerpproces in zijn geheel te doorlopen en zien dat ontwerpen een proces is dat zichzelf herhaalt.
 • een probleemsituatie te identificeren, te onderzoeken en te beschrijven.
 • op een systematische manier een uitgevoerd ontwerp (of prototype) te evalueren, ook tijdens het ontwerpproces.

(Het ontwikkelen van ontwerpvaardigheden)

 • afwisselend divergent en convergent te denken.
 • in een ontwerpproces samen te werken en over elke stap in dat proces te communiceren, reflecteren en evalueren.

(Het benutten van kennis in ontwerpen)

 • eenvoudige concepten uit het leergebied toe te passen in een ontwerp (te denken valt aan hefbomen, elektrische schakelingen).
 • eigen onderzoek toe te passen in een ontwerp (te denken valt aan een onderzoek naar de stevigheid van verschillende constructies of het effect van verschillende thermostaat-instellingen op het comfort).
 • eigen ervaringen, kennis en emoties toe te passen in een ontwerp (te denken valt aan kennis over elektrische schakelingen of de gevoelens bij een lichtkleur toepassen in het ontwerp voor een lamp).

Onderbouw voortgezet onderwijs

Inleiding

In de VO onderbouw leren leerlingen passende ontwerpmethoden te gebruiken voor het vinden van oplossingen voor praktische maatschappelijke of natuurwetenschappelijke problemen.

Kennis en/of vaardigheden

Leerlingen leren:

(het creatieve ontwerpproces)

 • een vraagstuk te identificeren en beschrijven, stakeholders te benoemen en kritische vragen te stellen over het probleem.
 • een programma van eisen op te stellen met onderscheid tussen eisen en wensen.
 • verschillende brainstormtechnieken in te zetten in het ontwerpproces.
 • een ontwerp uit te voeren en weloverwogen keuzes te maken voor een techniek, een materiaal en een ontwerp op schaal uit te werken tot een prototype of model.
 • een uitgevoerd ontwerp systematisch te evalueren en verbetervoorstellen te doen met behulp van het programma van eisen en gebruikersonderzoek.

(Het ontwikkelen van ontwerpvaardigheden)

 • divergent en convergent denken iteratief en in de juiste fase van het ontwerp in te zetten.
 • communiceren over een ontwerp op een manier die past bij het doel en de fase van het ontwerp (te denken valt aan een gebruikershandleiding voor een eindgebruiker, een technische tekening voor een bouwer, een moodboard voor een koper).

(Het benutten van kennis in ontwerpen)

 • kwantitatieve en technische gegevens uit het leergebied toe te passen in een ontwerp (te denken valt aan een batterij met een geschikte capaciteit of een materiaal met de juiste dichtheid).
 • gebruikersonderzoek toe te passen in een ontwerpproces en deze te benutten bij keuzes in het ontwerp (te denken valt aan het wel of niet meenemen van kosten en/of emoties).

Onderdeel van Grote Opdracht(en)

Samenhangende bouwstenen

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.