Terug naar alle uitwerkingen van Digitale geletterdheid

Bouwsteen: DG6.2 - Digitale marketing

Fase 1 (onderbouw primair onderwijs)

Inleiding

In de onderbouw maken leerlingen kennis met verschillende vormen van digitale reclame. Door te kijken naar verschillende aspecten van digitale reclame wordt basiskennis ontwikkeld over de doeleinden hiervan.

Kennis en vaardigheden

Leerlingen leren:

 • dat in digitale media reclame een belangrijke rol kan spelen;
 • wat de doelen kunnen zijn van digitale reclame;
 • dat digitale reclame gepersonaliseerd kan worden aangeboden;
 • dat digitale producten die gratis aangeboden worden, een commercieel doel kunnen hebben;
 • dat digitale content of digitale producten door iedereen gemaakt en aangeboden kunnen worden.

Fase 2 (bovenbouw primair onderwijs)

Inleiding

Leerlingen komen in aanraking met ideële en commerciële reclames. Data-analyse maakt het voor de makers van reclame mogelijk om doelgroepen gepersonaliseerd te benaderen.

Leerlingen maken kennis met gepersonaliseerde reclames, leren over achterliggende technologie en ontwikkelen hierover basiskennis. Deze basiskennis verhoogt de weerbaarheid tegen (online) verleidingen en vergroot de digitale zelfredzaamheid.

Kennis en vaardigheden

Leerlingen leren:

 • dat digitale content geproduceerd wordt om de aandacht te trekken en deze vast te houden en hoe beeldtaal hier een rol in speelt;
 • welke verdienmodellen er ten grondslag liggen aan de reclame voor en in 'gratis' digitale producten;
 • hoe je zelfgemaakte digitale content of digitale producten onder de aandacht kunt brengen;
 • hoe bedrijven digitale technologie kunnen inzetten om gepersonaliseerde reclame te laten zien;
 • te herkennen hoe digitale reclame invloed uitoefent op het zelfbeeld en het beeld van de samenleving.

Fase 3 (onderbouw voortgezet onderwijs)

Inleiding

Door te leren hoe consumenten met digitale technologie worden beïnvloed, ontstaat een basis die een rol als bewuste consument en producent mogelijk maakt. Basiskennis over de technieken, verdienmodellen en strategieën achter digitale marketing krijgt in deze fase een belangrijke plaats.

Kennis en vaardigheden

Leerlingen leren:

 • over de verschillende manieren waarop sociale media en digitale reclame kunnen worden ingezet bij marketing;
 • op welke wijze en met welke doelen consumenten beïnvloed worden via digitale marketing;
 • beeldtaal die, met ideële en commerciële doeleinden, gebruikt wordt in digitale media en games te herkennen en te verklaren;
 • te reflecteren op de impact die reclame heeft op het zelfbeeld en het beeld van de samenleving.

Aanbevelingen bovenbouw voortgezet onderwijs

 • Verbreed de aandacht voor digitale marketing naar andere aspecten van marketing die in de bouwstenen niet aan de orde waren.
 • Besteed aandacht aan de rol die technologische innovaties spelen in de toepassing van digitale marketing.
 • Besteed aandacht aan ondernemerschap in relatie tot digitale marketing: deze zelf leren gebruiken om een doel te realiseren of boodschap over te brengen.
 • Besteed aandacht aan de rol die big data spelen in digitale marketing.
 • Besteed aandacht aan de achterliggende motieven van de economie van de aandacht.
 • Vmbo: verbreed de kennis en vaardigheden die in voorgaande fase worden aangeboden, zodat de leerlingen een betere aansluiting hebben op studie en beroep.

Onderdeel van Grote Opdracht(en)

Samenhangende bouwstenen

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.