Wiskundig modelleren en probleemoplossen voor de elite…?

Op dit moment kost het mij (en veel van mijn collega’s) nog erg veel moeite om tijd te vinden om de leerlingen meer te laten zien van wiskunde dan de sommetjes in het boek. Curriculum.nu moet hier verandering in brengen. Een minder vol programma en meer aandacht voor de dingen die rekenen en wiskunde zo mooi maken.

Even terug naar 12 september 2018, 9 uur ’s ochtends.

Op weg naar Utrecht stroomt mijn telefoon vol met appjes van leerlingen. Sommigen waren aan het uitzoeken hoe je de som van alle veelvouden van 3 en/of 5 onder de 1000 kon optellen. Anderen probeerden te achterhalen wat de grootste priemfactor van 600851475143 is. Weer anderen probeerden uit te zoeken op welke dag van de week 31 augustus valt als augustus maar 4 maandagen en 4 vrijdagen telt. Is dit normaal, zou je denken? Nou nee, maar na een week ronselen heb ik 11 leerlingen uit 3, 4, 5 en 6 vwo bij elkaar kunnen krijgen die graag nog wat extra wiskunde willen doen. In de les kom ik er niet aan toe, dus heb ik een groepje leerlingen bij elkaar gebracht om zich bezig te houden met wiskundig modelleren en probleemoplossen. Helaas meldden zich alleen leerlingen van het vwo en dan ook nog alleen leerlingen met wiskunde B en D of leerlingen die overwegen wiskunde B en D te gaan kiezen.

Zou het niet prachtig zijn als alle leerlingen meer tijd kunnen besteden aan probleemoplossen en wiskundig modelleren? Zo zal de schoonheid van ons vak voor een veel grotere groep herkenbaar worden.

Inmiddels is het 10 uur. De alsmaar voortdenderende trein, die voorbereiding op het eindexamen heet, heeft een dagje plaats gemaakt voor de trein naar Utrecht voor een dag met mijn teamgenoten van het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde en een viertal experts op het gebied van reken- en wiskundeonderwijs, om na te denken over een beter curriculum.

Paul Drijvers, Ronald Keijzer, Geeke Bruin-Muurling en Gerrit Roorda brachten een vracht aan kennis mee, waar wij als docenten – met ook aardig wat kennis, maar toch minder dan de experts – op onze beurt heel goed aanvoelen welke kennis wel en niet inzetbaar is. Sommige zaken klinken theoretisch heel mooi, maar er zitten gewoon te veel praktische haken en ogen aan. Enkele onderwerpen die ter tafel kwamen waren: Welke domeinindeling is het best werkbaar?, Welke indeling in bekwaamheden is het best werkbaar? Welke aspecten van de domeinen en bekwaamheden zijn het meest relevant? In carrouselvorm gingen de experts langs bij de ontwikkelteamleden om ideeën uit te wisselen en de visie nog scherper te krijgen.

Na een dag curriculum.nu zijn we gelukkig weer wijzer geworden. Het advies dat het meest bleef hangen: Denk goed wat na wat je echt belangrijk vindt. Kies je speerpunten. In de enorme opdracht die nog steeds voor een groot deel vóór ons ligt, vergeet je soms bijna met welke ideeën je begon aan het hele traject. De speerpunten zijn weer helder en we zijn er helemaal klaar voor om op 3, 4 en 5 oktober weer een grote stap te maken om onze plannen verder uit te werken en concreter te maken.

Door: Maarten Müller, ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.