Wetenschappelijke curriculumcommissie overhandigt adviezen aan de minister

Op 27 januari heeft de wetenschappelijke Curriculumcommissie twee adviezen aangeboden aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Het eerste advies gaat over de beoordeling van de voorstellen van Curriculum.nu en het tweede advies gaat over de werkopdracht voor het ontwikkelen van kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Beide adviezen sluiten op elkaar aan. Lees het gehele nieuwsbericht en de adviezen op de website van de curriculumcommissie.

De commissie onderstreept het belang van een toekomstbestendig curriculum. Een bijgesteld curriculum zou volgens haar moeten leiden tot een breed curriculum voor leerlingen waarbinnen ruimte is voor scholen om eigen keuzes te maken en waarmee tevens het eigenaarschap van leraren wordt vergroot. Dit vindt de commissie belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van vernieuwde kerndoelen en eindtermen.  De commissie spreekt haar waardering uit voor de voorstellen die leraren, schoolleiders en curriculumexperts hebben ontwikkeld. Er liggen goede voorstellen, maar er zijn aanscherpingen nodig. Dit geldt ook voor de werkopdracht aan SLO.

Het ministerie van OCW is nu aan zet om opvolging te geven aan de aanbevelingen van de commissie. De Tweede Kamer heeft besloten dat de bespreking en besluitvorming in de Tweede Kamer over deze adviezen en het proces van de curriculumherziening plaatsvindt na de verkiezingen, wanneer de nieuw gekozen Tweede Kamer is aangetreden.    

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.