Werkopdracht ontwikkelteam Bewegen & Sport

De ontwikkelteams dragen bij aan de doelen van Curriculum.nu door een visie te formuleren op hun leergebied en deze te concretiseren in grote opdrachten en in bouwstenen van kennis en vaardigheden. Deze opbrengsten vormen de basis voor de herziening van het landelijk curriculum, dat wil zeggen de doelen en inhouden die wettelijk zijn vastgelegd voor scholen en leerlingen. In 2019 worden de opbrengsten van de ontwikkelteams overhandigd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Na politieke bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.

In hun opdracht nemen de ontwikkelteams het huidige onderwijsstelsel als vertrekpunt als het gaat om de indeling in sectoren en de daarvoor wettelijk bepaalde onderwijstijd. Ook sluiten de opbrengsten aan bij de beroepsgerichte vmbo-programma’s die recent al vernieuwd zijn. De ontwikkelteams Nederlands en rekenen & wiskunde geven bij hun opbrengsten tevens aan in hoeverre een inhoudelijke herziening van de referentieniveaus voor taal en rekenen wenselijk is.

Bekijk hier de werkopdracht en de samenvatting van de werkopdracht voor het ontwikkelteam Bewegen & Sport. Deze is voorafgaand aan de startdag door leraren getoetst op helderheid en duidelijkheid.

SLO is gevraagd om in een startnotitie de huidige stand van zaken en uitdagingen van het leergebied aan de ontwikkelteams mee te geven. Bekijk hier de startnotitie Bewegen & Sport. En SLO heeft daarbij een notitie opgesteld met de benodigde informatie over de huidige kerndoelen en eindtermen. Ook heeft SLO een notitie opgesteld over brede vaardigheden. In deze notitie wordt een model geschetst voor brede vaardigheden, inclusief de toelichting ervan met indicatoren en doelen. Ook worden de verschillende mogelijkheden geschetst om deze vaardigheden in samenhang in een curriculum op te nemen.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.