‘We moeten het enthousiasme van docenten en schoolleiders vasthouden’

Anko van Hoepen

Er komt van alles op ons af. We zijn met dit curriculum in staat een duidelijk referentiekader te maken waarin we als onderwijssector de kans krijgen een aanbod te creëren dat past bij de school en de omgeving waarin die school staat. Dus meer onderwijs op maat. Daarom ben ik hier zo enthousiast over.’ Dat zegt Peter Kooy, schoolleider van basisschool De Spits in Utrecht.

Onder zijn teamleden is veel enthousiasme om zich voor een van de ontwikkelteams aan te melden. ‘De meeste reacties die ik hoor zijn positief van: ‘ik zo wel willen meewerken’ tot ‘leuk dat we deze kans krijgen’. Ik zou het zeer plezierig vinden als wij als schoolbestuur ook een actieve bijdrage aan het gehele proces kunnen leveren. Er is hier binnen ons bestuur een grote diversiteit aan scholen voor speciaal onderwijs en academische scholen. Ik heb aangegeven dat wij bij een groot aantal aanmeldingen vanuit onze scholen een interne werkgroep gaan vormen om, als daaraan behoefte is, ook intern ruggenspraak te houden en zaken te bespreken’, aldus Kooy.

Onderwijsbehoefte op maat

Volgens de schoolleider is het nieuwe ontwikkeltraject geslaagd als er een curriculum komt dat beter past bij de onderwijsbehoefte van de kinderen van nu. ‘Een curriculum waarin zij hun talenten kunnen ontwikkelen en op de plek komen waar ze horen. Dat ze als een gelukkige en zelfstandige burger kunnen leven.’ Daarnaast hoopt hij dat er een meer natuurlijke overgang tussen po en vo komt. ‘Zo werken wij hier met een gymnasium samen om de kinderen beter te laten landen in het eerste jaar van de middelbare school. Daarin zijn nog veel meer slagen te maken.’ Ook pleit hij voor contacten met het bedrijfsleven en ondersteuning vanuit de PO-Raad. ‘Het is belangrijk dat zij actief bij dit proces betrokken zijn en ons ondersteunen.’

Eigenaarschap proces

Vicevoorzitter Anko van Hoepen van de PO-Raad is blij met het enthousiasme dat hij bij leraren en schoolbesturen tegenkomt. ‘Overal waar ik kom en over dit proces vertel, reageren mensen enthousiast. Dat enthousiasme willen we graag vasthouden. Wat we nu nodig hebben is dat leraren en schoolleiders zich gaan aanmelden voor de teams. Dit is de kans voor leraren en schoolleiders om zich eigenaar te maken van het proces en samen de bouwstenen ook echt in de praktijk uit te proberen. Het is een kans om binnen het po meer samenhang in het lesprogramma te brengen en binnen het al overladen programma meer antwoord te krijgen op vragen als: wat is de kern? Wat willen we de kinderen op alle scholen meegeven? Waar zit de keuzeruimte? Precies wat Peter Kooy ook al zei. Daar komt een fantastisch mooie discussie op de scholen zelf uit voort. Tegelijkertijd met het beantwoorden van die vraag, bespreken we de hoe-vraag: hoe gaan we dit doen?’, aldus Van Hoepen.

Nu aan de slag

De vicevoorzitter ziet dat scholen niet eerst het ontwikkeltraject afwachten, maar zelf ook al met de verschillende thema’s aan de slag zijn gegaan. ‘Neem digitale geletterdheid. Hierover staat niets in de huidige kerndoelen, maar scholen zijn er wel mee bezig. Dit ontwikkeltraject is een mooie kans om juist zulke thema’s, die nu nog als extra op het bordje van de school komen, te verankeren in nieuwe kerndoelen.’

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.