Visies van de vakverenigingen Mens & Natuur

Voorafgaand aan de start van de ontwikkelteams beschrijven de vakverenigingen de eigenheid en karakteristieken van hun vak-/leergebied, de samenhang met andere vakken en wat een volgende stap zou zijn in de vakontwikkeling. Deze visie krijgen de ontwikkelteams bij hun start mee. De vakverenigingen stellen hun expertise desgevraagd beschikbaar aan de ontwikkelteams en reflecteren gedurende het gehele ontwikkelproces op tussenproducten van de ontwikkelteams.

Lees hier de visies die het ontwikkelteam Mens & Natuur heeft ontvangen van de Nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen NVON, het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap KNAG en de visie van de decanenverenigingen Nederlandse Vereniging van Schooldecanen (VvSL) en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL). Bekijk hier de visie van het vakoverleg erfgoededucatie.

Bekijk hier de verkenning van het VMBO.

Bekijk hier de verkenning technologie.

Bekijk hier de boekenlegger van het speciaal onderwijs.

Bekijk hier de boekenlegger van het praktijkonderwijs.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.