Visies van de vakverenigingen Kunst & Cultuur

Voorafgaand aan de start van de ontwikkelteams beschrijven de vakverenigingen de eigenheid en karakteristieken van hun vak-/leergebied, de samenhang met andere vakken en wat een volgende stap zou zijn in de vakontwikkeling. Deze visie krijgen de ontwikkelteams bij hun start mee. De vakverenigingen stellen hun expertise desgevraagd beschikbaar aan de ontwikkelteams en reflecteren gedurende het gehele ontwikkelproces op tussenproducten van de ontwikkelteams.

Lees hier de gedeelde visie die het ontwikkelteam Kunst & Cultuur heeft ontvangen van de kunstvakverenigingen Beroepsvereniging voor Docenten Theater en Drama (BDD), Vereniging Onderwijs Kunst & Cultuur (VONKC) en de Vereniging Leraren Schoolmuziek (VLS) over de essentie en de toekomst van het Leergebied Kunst en Cultuur in het primair en voortgezet onderwijs.

Bekijk hier de visie van het vakoverleg erfgoededucatie. Ook de Vereniging Classici Nederland heeft voor Kunst & Cultuur een visie aangeleverd. Deze lees je hier.

Bekijk hier het visiedocument van de VNK-E (Universitaire Kunsttheoriedocenten).

Bekijk hier het visiedocument van de Vereniging Leraren Schoolmuziek (VLS).

Bekijk hier het visiedocument van Vereniging Onderwijs Kunst & Cultuur (VONKC) voor de onderwerpen Beeldende Kunst en Vormgeving (BK&V) en hier het VONKC visiedocument voor dans. 

Bekijk hier het visiedocument van de Beroepsvereniging voor Docenten Theater en Drama (BDD).

Bekijk hier de verkenning van het VMBO.

Bekijk hier de verkenning technologie.

Bekijk hier de boekenlegger van het speciaal onderwijs.

Bekijk hier de boekenlegger van het praktijkonderwijs.

En lees ten slotte hier de visie van de decanenverenigingen Nederlandse Vereniging van Schooldecanen (VvSL) en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL). 

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.